Doktora Programları
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - Kimya - Doktora
Program Tanımları
Kuruluş

2006 yılında açılan Fen Bilimleri Enstitüsünün 5 anabilim dalından biri olan Kimya Anabilim Dalı, 2007-2008 Eğitim Öğretim yılında Yüksek Lisans, 2008-2009 Eğitim Öğretim yılında Doktora programına öğrenci alımına başlamış olup, her yarıyıl belirlenen kontenjanlara göre genç bilim adamlar yetiştirmek amacıyla hizmet vermeye devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Kimyada Doktora" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

“Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde” belirtildiği şekildedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, yüksek lisansta tez döneminde olmaması, doktora programında da yeterlilik sınavına girmemiş olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

“Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde” belirtildiği şekildedir.

Program Profili

Kimya Bölümü; Analitik, Anorganik, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Eğitim programını başarıyla tamamlayanlar Doktora Kimya diploması alırlar ve “Kimyager” olarak çalışabilirler. Kimya Bölümün misyonu, kimya biliminin ve endüstrinin gereksinimleri ve gelişimi doğrultusunda bilimsel düşünceye sahip, yaratıcı potansiyeli olan araştırıcı ve uygulayıcı eleman yetiştirmektir. Ayrıca, kazanılan bilgi birikimini, ulusal ve bölgesel olarak faaliyet sürdüren endüstri kuruluşlarının sorunlarının çözümünde kullanmak ve kimyanın çeşitli alanlarında araştırma ve yayın yapmaktır. Vizyonu ise ulusal ve uluslar arası alanda kimya bilimi ve kimyasal teknoloji dünyası ile örgütsel bağları geliştirmek, kimya eğitimini ve araştırmalarını dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir düzeye getirmek için rekabetçi bir ortam yaratmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kimya Doktora programı mezunları, petrol ürünleri, ilaç, boya, gıda, tekstil, çimento, gübre sanayi gibi endüstrinin hemen hemen bütün dallarında, üretim ve kalite kontrol alanlarında, AR-GE (Araştırma Geliştirme) kuruluşlarında, arkeolojide, adli tıp laboratuarlarında, il kontrol laboratuarlarında, su arıtım tesislerinde görev yapabilirler. Üniversitemizde veya farklı üniversitelerde Öğretim Elemanı veya Öğretim Üyesi olarak görev yapabilirler. Ayrıca yurtdışında kariyerlerine devam edebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

“Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde” belirtildiği şekildedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” uyarınca yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Oktay TORUL Tel: +90 464 2236126 / 1787 Fax: +90 464 2234019 E-mail : oktay.torul@erdogan.edu.tr anabilim Dalı Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç.Dr. Mustafa EMİRİK Tel: +90 464 2236126 / 1796 Fax: +90 464 2234019 E-mail : mustafa.emirik@erdogan.edu.tr Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç.Dr. Nesrin KARAALİ Tel: +90 464 2236126 / 3851 Fax: +90 464 2234019 E-mail : nesrin.karaali@erdogan.edu.tr Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatörü: Doç.Dr. Cihan KANTAR Tel: +90 464 2236126 / 1794 Fax: +90 464 2234019 E-mail : cihan.kantar@erdogan.edu.tr Sekreterlik: Mehmet ÖZTÜRK Tel: +90 464 2236126 / 1783 Fax: +90 464 2234019 E-mail : mehmet.ozturk@erdogan.edu.tr

Bölüm Olanakları

Kimya Bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora programına yönelik eğitim verebilecek 3 profesör, 2 doçent, 8 yardımcı doçent görev yapmaktadır. Bölümde idare ve öğrenci işlerine ilaveten, iyi donanımlı 1 adet Analitik Kimya, 1 adet Anorganik Kimya, 1 adet Biyokimya, 1 adet Fizikokimya, 2 adet Organik Kimya araştırma laboratuarı bulunmaktadır. Lisansüstü teorik dersler, tam donanımlı multimedya salonlarında veya Lisansüstü eğitimler için hazırlanmış özel sınıflarda yapılmaktadır. Uygulamalı dersler veya Lisansüstü tezi için yapılacak çalışmalar ise bağlı bulunduğu bilim dalı için tahsis edilen araştırma laboratuarlarında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca her yıl en az iki defa öğrencilerimizin katılabileceği kalite yönetimi veya laboratuar cihazlarının kullanımıyla ilgili olarak sertifikalı programlar ve çalıştaylar düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz istedikleri taktirde, aylık belirli bir ücret karşılığında çeşitli projelerde çalışmak üzere araştırma laboratuarlarında ya da öğrenci laboratuarlarında çalışabilmektedir. Ayrıca üniversitemizin Erasmus Programı ile, maddi destek sağlanarak, eğitimlerinin bir kısmında yurt dışındaki İtalya, Polonya, Almanya gibi anlaşmalı ülkelerin farklı üniversitelerinde, Farabi Programı ile yurt içindeki Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi gibi anlaşmalı üniversitelerinde devam edebilmektedirler. Kimya lisansüstü programına kayıt yaptıran öğrencilere istekleri doğrultusunda ve seviyelerine göre iki yarıyıl süreyle İngilizce hazırlık kursu verilmektedir. Öğrencilerimizin kendilerini sosyal ve kültürel açıdan geliştirebilecekleri 1 adet öğrenci kantini, 1 adet yemekhane, ücretsiz kablolu ve kablosuz internet olanakları, 1 adet fitness salonu, 1 adet tenis kortu, 1 adet halı saha, çatı katında 1 adet deniz manzaralı ferah dinlenme-çalışma salonu, 1 adet kapalı spor salonu, 1 adet teknolojik kütüphane mevcut olup, dağcılık, tiyatro ve farklı spor etkinliklerine katılım olanakları da sağlanmaktadır.

Program Çıktıları
1Kimya kavramlarını uzmanlık derecesinde kavrayabilme ve uygulayabilme.
2Alanı ile ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini anlayıp uygulayabilme.
3Bulguları analiz edip değerlendirebilme, literatürdekilerle kıyaslayabilme ve raporlayabilme.
4Özgün düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve uygulamaya yönelik sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koyabilme.
5Disiplinler arası ve grup çalışmalarına katılabilme.
6Sürekli öğrenme bilinci geliştirebilme ve modern teknolojiye uyum sağlayabilme.
7Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilme.
8Bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme.
9 İlgili sağlık ve güvenlik konularını anlayabilme ve çalışmalarında sorumluluk sergileyebilme.
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECKMY01Seçmeli Ders Grubu01Seçmeli30024445
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006445
Toplam70030
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECKMY02Seçmeli Ders Grubu02Seçmeli30024445
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006445
Toplam70030
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KMY6000Tez(Yeterliliğe Hazırlık)Zorunlu01024445
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006445
Toplam41030
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TEZ6000Doktora TeziZorunlu01024445
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006445
Toplam41030
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BYL5065Nükleik Asitler ve BiyomühendislikZorunlu3000445
KIM6100Moleküler SpektroskopiZorunlu3006445
KMY5100İleri Anorganik Kimya-IZorunlu3006445
KMY5101Koordinasyon KimyasıZorunlu3006445
KMY5102Ametallar Kimyası Zorunlu3006445
KMY5103Moleküler Simetri ve Grup TeoriZorunlu3006445
KMY5104Kütle SpektroskopisiZorunlu3006445
KMY5105IR Spektroskopisi Zorunlu3006445
KMY5106X- Işını Kırınım Yöntemleri ve Uygulamaları Zorunlu3006445
KMY5107MagnetokimyaZorunlu3006445
KMY5108Oksim Kimyası Zorunlu3006445
KMY5109Termik Analiz TeknikleriZorunlu3006445
KMY5110Kimyada Araştırma TeknikleriZorunlu3006445
KMY5111Metal -Organik Kafes YapılarZorunlu3006445
KMY5112Kimya TarihiZorunlu3006445
KMY5113Fonksiyonel Boyalar ve Uygulamaları Zorunlu3006445
KMY5114Template SentezZorunlu3006445
KMY5200İleri Organik KimyaZorunlu3006445
KMY5201İleri Heterosiklik KimyaZorunlu3006445
KMY5202Organik Reaksiyon MekanizmalarıZorunlu3006445
KMY5203SterokimyaZorunlu3006445
KMY5204Organik Kimyada Yapı Aydınlatılması Zorunlu3006445
KMY5205Polimer KimyasıZorunlu3006445
KMY5206Organik Bileşiklerin Adlandırma YöntemleriZorunlu3006445
KMY5207Karbonil Kimyası Zorunlu3006445
KMY5208Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı Zorunlu3006445
KMY5209Mikrodalga ve Kimysal SentezZorunlu3006445
KMY5210İki Boyutlu (2d) Nmr Spektroskopisi Zorunlu3006445
KMY5211Biyoaktif Organik BileşiklerZorunlu3006445
KMY5212Nmr Spektroskopisi Zorunlu3006445
KMY5213Ftalosiyanın Kimyası Zorunlu3006445
KMY5214Organik Kimyada Reaktif Ara ÜrünlerZorunlu3006445
KMY5215Fiziksel Organik KimyaZorunlu3006445
KMY5300İleri Analitik Kimya Zorunlu3006445
KMY5301Veri Analizi ve İstatistik Zorunlu3006445
KMY5302Atomik SpektroskopiZorunlu3006445
KMY5303Nitel ve Nicel Organik AnalizZorunlu3006445
KMY5304Susuz Ortam Titrasyonları Zorunlu3006445
KMY5305İletken Polimerler Zorunlu3006445
KMY5306Analitik Ayırma YöntemleriZorunlu3006445
KMY5307Elektroanalitik Kimya Zorunlu3006445
KMY5308Elektrokimyasal Metotların Temelleri ve UygulamalarıZorunlu3006445
KMY5309Mor Ötesi (Ultraviyole) Spektroskopisi Zorunlu3006445
KMY5310Gaz KromatografisiZorunlu3006445
KMY5311Kimyasal Analizde Örnekleme ve StandardizasyonZorunlu3006445
KMY5312Kromatografide Türevlendirme Teknikleri Zorunlu3006445
KMY5313Sıvı Kromatografisinde Modern Yöntemler Zorunlu3006445
KMY5314Çevre Kimyası ve Analiz Metodları Zorunlu3006445
KMY5315İyon Değiştiriciler ve UygulamalarıZorunlu3006445
KMY5316Kimyada Zenginleştirme TeknikleriZorunlu3006445
KMY5317ElektrokimyaZorunlu3006445
KMY5400İleri Biyokimya Zorunlu3006445
KMY5401Enzim Kimyası Zorunlu3006445
KMY5402Biyokimyada Araştırma Teknikleri Zorunlu3006445
KMY5403Enzim İmmobilizasyonuZorunlu3006445
KMY5404Biyolojik Membranlarda TaşınmaZorunlu3006445
KMY5405Biyomoleküllerin Metobolizması Zorunlu3006445
KMY5406Protein Kimyasında Teknikler Zorunlu3006445
KMY5407Rekombinant DNA ve Biyoteknoloji Zorunlu3006445
KMY5408Biyoenerjetik ve Oksitadif FosforilasyonZorunlu3006445
KMY5409Metabolik Yolların DüzenlenmesiZorunlu3006445
KMY5410Vitamin BiyokimyasıZorunlu3006445
KMY5411Serbest Radikaller ve Antioksidan SistemlerZorunlu3006445
KMY5500İleri Fizokokimya Zorunlu3006445
KMY5501Kuantum KimyasıZorunlu3006445
KMY5502Kimyasal Termodinamik Zorunlu3006445
KMY5503Fotokimya Zorunlu3006445
KMY5504Kataliz ve Uygulamaları Zorunlu3006445
KMY5505Gözenekli Katılar ve Karakterizasyonu Zorunlu3006445
KMY5506Yüzey Analiz Tekniklerine Giriş Zorunlu3006445
KMY5507Adsorpiyon ve UygulamalarıZorunlu3006445
KMY5508Molekül ModellemeZorunlu3006445
KMY6100Organometalik KimyaZorunlu3006445
KMY6101Terim Sembolleri ve Elektronik SpektrumZorunlu3006445
KMY6102Makrosiklik Yapı ve ReaksiyonlarıZorunlu3006445
KMY6103Katıhal KimyasıZorunlu3006445
KMY6200Organik SentezlerZorunlu3006445
KMY6201Organik Kimyada İsimli ReaksiyonlarZorunlu3006445
KMY6202Yeşil KimyaZorunlu3006445
KMY6203Perisiklik ReaksiyonlarZorunlu3006445
KMY6300Kimyasal SensörlerZorunlu3006445
KMY6301İleri Yüzey Analiz Teknikleri ve UygulamalarıZorunlu3006445
KMY6302MetabolomikZorunlu3006445
KMY6303Eser Element AnalizleriZorunlu3006445
KMY6400Karbonhidrat BiyokimyasıZorunlu3006445
KMY6401Lipid BiyokimyasıZorunlu3006445
KMY6402Protein KimyasıZorunlu3006445
KMY6403Nükleik Asit BiyokimyasıZorunlu3006445
KMY6404Hormon BiyokimyasıZorunlu3006445
KMY6405Doku BiyokimyasıZorunlu3006445
KMY6500Faz DiyagramlarıZorunlu3006445
KMY6501İstatistiksel TermodinamikZorunlu3006445
KMY6502Kimyada Teorik HesaplamalarZorunlu3006445
KMY6503Moleküler SpektroskopiZorunlu3006445
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000445
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000445
Seçmeli Ders Grubu02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KIM6100Moleküler SpektroskopiZorunlu3006445
KMY5100İleri Anorganik Kimya-IZorunlu3006445
KMY5101Koordinasyon KimyasıZorunlu3006445
KMY5102Ametallar Kimyası Zorunlu3006445
KMY5103Moleküler Simetri ve Grup TeoriZorunlu3006445
KMY5104Kütle SpektroskopisiZorunlu3006445
KMY5105IR Spektroskopisi Zorunlu3006445
KMY5106X- Işını Kırınım Yöntemleri ve Uygulamaları Zorunlu3006445
KMY5107MagnetokimyaZorunlu3006445
KMY5108Oksim Kimyası Zorunlu3006445
KMY5109Termik Analiz TeknikleriZorunlu3006445
KMY5110Kimyada Araştırma TeknikleriZorunlu3006445
KMY5111Metal -Organik Kafes YapılarZorunlu3006445
KMY5112Kimya TarihiZorunlu3006445
KMY5113Fonksiyonel Boyalar ve Uygulamaları Zorunlu3006445
KMY5114Template SentezZorunlu3006445
KMY5200İleri Organik KimyaZorunlu3006445
KMY5201İleri Heterosiklik KimyaZorunlu3006445
KMY5202Organik Reaksiyon MekanizmalarıZorunlu3006445
KMY5203SterokimyaZorunlu3006445
KMY5204Organik Kimyada Yapı Aydınlatılması Zorunlu3006445
KMY5205Polimer KimyasıZorunlu3006445
KMY5206Organik Bileşiklerin Adlandırma YöntemleriZorunlu3006445
KMY5207Karbonil Kimyası Zorunlu3006445
KMY5208Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı Zorunlu3006445
KMY5209Mikrodalga ve Kimysal SentezZorunlu3006445
KMY5210İki Boyutlu (2d) Nmr Spektroskopisi Zorunlu3006445
KMY5211Biyoaktif Organik BileşiklerZorunlu3006445
KMY5212Nmr Spektroskopisi Zorunlu3006445
KMY5213Ftalosiyanın Kimyası Zorunlu3006445
KMY5300İleri Analitik Kimya Zorunlu3006445
KMY5301Veri Analizi ve İstatistik Zorunlu3006445
KMY5302Atomik SpektroskopiZorunlu3006445
KMY5303Nitel ve Nicel Organik AnalizZorunlu3006445
KMY5304Susuz Ortam Titrasyonları Zorunlu3006445
KMY5305İletken Polimerler Zorunlu3006445
KMY5306Analitik Ayırma YöntemleriZorunlu3006445
KMY5307Elektroanalitik Kimya Zorunlu3006445
KMY5308Elektrokimyasal Metotların Temelleri ve UygulamalarıZorunlu3006445
KMY5309Mor Ötesi (Ultraviyole) Spektroskopisi Zorunlu3006445
KMY5310Gaz KromatografisiZorunlu3006445
KMY5311Kimyasal Analizde Örnekleme ve StandardizasyonZorunlu3006445
KMY5312Kromatografide Türevlendirme Teknikleri Zorunlu3006445
KMY5313Sıvı Kromatografisinde Modern Yöntemler Zorunlu3006445
KMY5314Çevre Kimyası ve Analiz Metodları Zorunlu3006445
KMY5315İyon Değiştiriciler ve UygulamalarıZorunlu3006445
KMY5316Kimyada Zenginleştirme TeknikleriZorunlu3006445
KMY5317ElektrokimyaZorunlu3006445
KMY5400İleri Biyokimya Zorunlu3006445
KMY5401Enzim Kimyası Zorunlu3006445
KMY5402Biyokimyada Araştırma Teknikleri Zorunlu3006445
KMY5403Enzim İmmobilizasyonuZorunlu3006445
KMY5404Biyolojik Membranlarda TaşınmaZorunlu3006445
KMY5405Biyomoleküllerin Metobolizması Zorunlu3006445
KMY5406Protein Kimyasında Teknikler Zorunlu3006445
KMY5407Rekombinant DNA ve Biyoteknoloji Zorunlu3006445
KMY5500İleri Fizokokimya Zorunlu3006445
KMY5501Kuantum KimyasıZorunlu3006445
KMY5502Kimyasal Termodinamik Zorunlu3006445
KMY5503Fotokimya Zorunlu3006445
KMY5504Kataliz ve Uygulamaları Zorunlu3006445
KMY5505Gözenekli Katılar ve Karakterizasyonu Zorunlu3006445
KMY5506Yüzey Analiz Tekniklerine Giriş Zorunlu3006445
KMY5507Adsorpiyon ve UygulamalarıZorunlu3006445
KMY6100Organometalik KimyaZorunlu3006445
KMY6101Terim Sembolleri ve Elektronik SpektrumZorunlu3006445
KMY6102Makrosiklik Yapı ve ReaksiyonlarıZorunlu3006445
KMY6103Katıhal KimyasıZorunlu3006445
KMY6200Organik SentezlerZorunlu3006445
KMY6201Organik Kimyada İsimli ReaksiyonlarZorunlu3006445
KMY6202Yeşil KimyaZorunlu3006445
KMY6203Perisiklik ReaksiyonlarZorunlu3006445
KMY6300Kimyasal SensörlerZorunlu3006445
KMY6301İleri Yüzey Analiz Teknikleri ve UygulamalarıZorunlu3006445
KMY6302MetabolomikZorunlu3006445
KMY6303Eser Element AnalizleriZorunlu3006445
KMY6400Karbonhidrat BiyokimyasıZorunlu3006445
KMY6401Lipid BiyokimyasıZorunlu3006445
KMY6402Protein KimyasıZorunlu3006445
KMY6403Nükleik Asit BiyokimyasıZorunlu3006445
KMY6404Hormon BiyokimyasıZorunlu3006445
KMY6405Doku BiyokimyasıZorunlu3006445
KMY6500Faz DiyagramlarıZorunlu3006445
KMY6501İstatistiksel TermodinamikZorunlu3006445
KMY6502Kimyada Teorik HesaplamalarZorunlu3006445
KMY6503Moleküler SpektroskopiZorunlu3006445
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000445
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000445
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000445
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000445
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000445
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000445
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000445
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000445
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000445
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000445
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000445
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000445
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000445
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000445