Doktora Programları
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - Fizik - Doktora
Program Tanımları
Kuruluş

Fizik Ana Bilim Dalı’nda doktora programı 2010 yılından itibaren öğrenci alımına açılmıştır ve halen Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim vermeye devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Fizik Doktora Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Kabul edilebilir alanlardan yüksek lisans diploması ve Akademik Lisans üstü eğitim sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma ve yeterli dil becerisine sahip olma.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fizik alanında doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak, 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve bir doktora tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak gerekmektedir.

Program Profili

Bölümümüzde Atom ve Molekül Fiziği alanında maddelerin soğurma katsayıları, çeşitli kimyasal ve biyolojik numunelerin element analizi, Nükleer Fizik alanında çeşitli gıda endüstriyel ürünler ve her türlü çevresel örnekte doğal ve yapay radyoaktivite analizleri, Katıhal Fiziği alanında süper iletken malzeme üretimi ve karakterizasyonu, yarı iletken malzeme üretimi ve karakterizasyonu ölçümleri yapılmaktadır. Bölümümüz güçlü eğitim ve araştırmacı öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilerini en iyi şekilde eğitmeye çalışmaktadır. Bölümümüz RTEÜ-BAP ve TÜBİTAK destekleriyle, araştırma performansı yüksek bir bölümdür. Öğrencilerine öğrenme ve araştırma için pozitif bir atmosfer sağlar. Atom ve Molekül Fiziği, Katıhal Fiziği, Nükleer Fizik, Genel Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim dallarından oluşmaktadır. Öğretim programı, çağdaş fiziğin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üniversitelerde doktora eğitim alarak akademik kadrolarda öğretim elemanı olabilirler, Tübitak, Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi ve Atom Enerjisi Kurumunda, sağlık kurum ve kuruluşlarının nükleer tıp alanlarında, adli tıp ve kriminoloji laboratuarlarında, PTT ve telekomünikasyon alanlarında, çeşitli sanayi kuruluşlarında özellikle kalite kontrol laboratuarlarında, elektronik ve bilgisayar ile ilgili çeşitli sahalarda görev alabilirler. Öğrenci laboratuarlarında en yeni teknoloji ile öğrencilerini eğitmeye çalışır. İstekli ve başarılı bazı öğrencilerine araştırma laboratuarlarında araştırmalara katılma imkânı sunarak, akademik kariyer yaparak ve akademisyen olarak hayatlarını kazanmalarını teşvik etmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora derecesini almış olan öğrenciler, doktora sonrası araştırma çalışmalarında bulunabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” uyarınca yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Hasan BALTAŞ Tel: + 90 464 223 6126/1862–1868 Faks: 0464 2235375 E-mail: hasanbaltas01@hotmail.com-hasan.baltas@rize.edu.tr Bölüm Başkan Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Recep KESER Tel: + (+90) 464 223 6126 - 1864 Faks: (+90) 464 223 5376 E-mail: recep.keser@rize.edu.tr Bölüm Erasmus/AKTS Koordinatörü: Öğr. Gör. Yasin KARAN Tel: + (90) 464 2236126/1770 Faks: 0464 2235375 E-mail: yasin.karan@rize.edu.tr Bölüm Sekreteri: Halilibrahim UZUN Tel: +90 464 223 6126/1863 Faks: 0464 2235375 E-mail: halilibrahim.uzun@rize.edu.tr

Bölüm Olanakları

Fizik Bölümü, eğitim-öğretim faaliyetlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Milli Piyango Eğitim Kampüsü içerisinde yapımı 2011 yılında tamamlanan yeni Fen-Edebiyat Fakültesi binasında sürdürmektedir. Fizik Bölümünde 1 profesör, 6 doçent, 3 yardımcı doçent, 9 araştırma görevlisi, 2 öğretim görevlisi ve 1 uzman olmak üzere 22 akademik ve 1 idari personel görev yapmaktadır. Bölümde idare ve öğrenci işlerine ilaveten 25 adet öğretim elemanı ofisi, iyi donanımlı 1 adet Nükleer Fizik, 1 adet Atom ve Molekül Fiziği, 1 adet Katıhal, 1 adet Malzeme araştırma laboratuarı, 5 adet öğrenci laboratuarı (Genel Fizik Laboratuarı, Temel Elektronik Laboratuarı, Sayısal Elektronik Laboratuarı, Modern Fizik Laboratuarı ve Optik Laboratuarı), 5 adet teknolojik sınıf, 2 adet amfi, 2 adet multimedya salonu, 2 adet lisansüstü sınıfı, 1 adet toplantı salonu, 1 adet çay salonumuz bulunmaktadır. Dersler, laboratuar ortamında, öğrencinin olanak ölçüsünde birebir yaptığı deneyler ile desteklenmektedir. Araştırma alanlarının uygulamaları atom ve molekül fiziği, katıhal fiziği, nükleer fizik ve ilgili yan dallarında gerçekleştirilmektedir. Teknik ve eğitsel geziler ile öğrencilerin daha iyi yetişmesi sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin kendilerini sosyal ve kültürel açıdan geliştirebilecekleri 1 adet öğrenci kantini, 1 adet yemekhane, ücretsiz kablolu ve kablosuz internet olanakları ile 1 adet fitness salonu, 1 adet tenis kortu, 1 adet halı saha, çatı katında 1 adet deniz manzaralı ferah dinlenme-çalışma salonu, 1 adet kapalı spor salonu, 1 adet teknolojik kütüphane mevcuttur.

Program Çıktıları
1PÇ1. Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
2PÇ2. Fizik alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3PÇ3. Fizik alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
4PÇ4. Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
5PÇ5. Uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni yaklaşımlar geliştirebilme.
6PÇ6. Bilgileri sorgulayıcı bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
7PÇ7. Güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme.
8PÇ8. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
9PÇ9. Uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme.
10PÇ10. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECFZK01Seçmeli Ders Grubu 01Seçmeli30024447
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006447
Toplam70030
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECFZK02Seçmeli Ders Grubu 02Seçmeli30024447
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006447
Toplam70030
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
FZK6000Tez(Yeterliliğe Hazırlık)Zorunlu01024447
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006447
Toplam41030
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TEZ6000Doktora TeziZorunlu01024447
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006447
Toplam41030
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ESM5005Güneş Pili Teorisi Zorunlu3000447
FIZL7360İntermatik Siperiletken MalzemelerZorunlu3000447
FZK5100İleri Kuantum Mekaniği-lZorunlu3006447
FZK5101Fizikte İleri Matematik Metotlar-lZorunlu3006447
FZK5102İleri Elektromanyetik Teori-lZorunlu3006447
FZK5103Fizik Grup TeorisiZorunlu3006447
FZK5104Çok Cisim Teorisi-lZorunlu3000447
FZK5105Uygulamalı Sağlık FiziğiZorunlu3006447
FZK5106Biyolojik Sistemlerin FiziğiZorunlu3006447
FZK5107İstatistik MekanikZorunlu3006447
FZK5108Çok Cisim Teorisi-llZorunlu3000447
FZK5109Nano Yapıların FiziğiZorunlu3006447
FZK5110Fizikte Özel FonksiyonlarZorunlu3006447
FZK5111Elektromanyetik Kirlilik ve Ölçüm TeknikleriZorunlu3006447
FZK5112Mikrodalga Teknolojisine GirişZorunlu3006447
FZK5113Düşük Frekanslı Eloktromanyetik DalgalarZorunlu3006447
FZK5114Metaller ve AlaşımlarZorunlu3006447
FZK5200İleri Atom FiziğiZorunlu3006447
FZK5201X-Işını SpektroskopisiZorunlu3006447
FZK5202Radyasyon Kaynakları ve EtkileşmelerZorunlu3006447
FZK5203Eloktronik Yapı ModellemeZorunlu3006447
FZK5204İleri Molekül FiziğiZorunlu3006447
FZK5205X-Işınları ve UygulamalarıZorunlu3006447
FZK5206XRF Analizinde Numune Hazırlama MetotlarıZorunlu3006447
FZK5207XRF Spektroskopisinde Kimyasal AnalızZorunlu3006447
FZK5208Atom ve Moleküler SpektroskopiZorunlu3006447
FZK5209Saçılma TeorisiZorunlu3006447
FZK5300İleri Katıhal FiziğiZorunlu3006447
FZK5301İleri Süperiletkenleri FiziğiZorunlu3006447
FZK5302İleri Yarıiletken FiziğiZorunlu3006447
FZK5303İnce Film FiziğiZorunlu3006447
FZK5304Katıların TeorisiZorunlu3006447
FZK5305OptoelektonikZorunlu3006447
FZK5306Düşük Sıcaklık Laboratuvar TeknikleriZorunlu3006447
FZK5307Yarıiletken Aygıtların FiziğiZorunlu3006447
FZK5308Yarıiletken Malzeme ve Aygıt KarakterizasyonuZorunlu3006447
FZK5309Süperiletkenlerin Manyetik Özelliklerinin ModellenmesiZorunlu3000447
FZK5310Süperiletken Manyetik Yatakların DizaynıZorunlu3000447
FZK5311Süperiletkenlerin Akı DinamiğiZorunlu3000447
FZK5312Düşük Sıcaklık Laboratuvar TeknikleriZorunlu3006447
FZK5313Süperiletken Malzemelerin Üretim TeknikleriZorunlu3006447
FZK5314P-n ve Heterogeçit TeorileriZorunlu3006447
FZK5315Kuantum Etkili AygıtlarZorunlu3006447
FZK5316Fotovoltaik Güneş PilleriZorunlu3006447
FZK5400İleri Nükleer Fizik-lZorunlu3006447
FZK5401Reaktör FiziğiZorunlu3006447
FZK5402Nükleer Deneysel TekniklerZorunlu3006447
FZK5403Nükleer Radyasyon FiziğiZorunlu3006447
FZK5404İleri Nükleer Fizik-llZorunlu3006447
FZK5405Nükleer Spektroskopi ve ReaksiyonlarZorunlu3000447
FZK5406Nükleer Enstrumentasyon Zorunlu3000447
FZK6100Alan Teorilerine GirişZorunlu3000447
FZK6101Nanoyapıların Kuantum MekaniğiZorunlu3000447
FZK6102İleri Kuantum Mekaniği-IIZorunlu3000447
FZK6103Fizikte İleri Matematik Metodlar-IIZorunlu3006447
FZK6104İleri Elektromanyetik Teori-IIZorunlu3006447
FZK6105Klasik MekanikZorunlu3006447
FZK6106Labview ve Deneysel Sistemlerin KontrolüZorunlu3000447
FZK6200Açısal Momentum Teorisi ve UygulamalarıZorunlu3000447
FZK6201Moleküler Orbital TeoriZorunlu3000447
FZK6202Atom-Foton EtkileşimiZorunlu3000447
FZK6203Nötron Zırhlama Teorisi ve UygulamalarıZorunlu3000447
FZK6204X ve Gama Işını DedektörleriZorunlu3000447
FZK6205Ağır Metaller ve Çevresel EtkileriZorunlu3000447
FZK6300Katılarda DifizyonZorunlu3006447
FZK6301Seyrektik Manyetik Yarıiletkenlerin Fiziğine GirişZorunlu3006447
FZK6302Spintronik MalzemelerZorunlu3000447
FZK6303Yüksek Sıcaklık Süperiletken ElektroniğiZorunlu3000447
FZK6304Fotonik Aygıtlar ve SensörlerZorunlu3000447
FZK6305Süperiletkenlerde Manyetik Kaldırma KuvvetiZorunlu3000447
FZK6400Nükleer ModellerZorunlu3000447
FZK6401Nükleer ve Ağır İyon TeorisiZorunlu3000447
FZK6402Nükleer Reaktör TeorisiZorunlu3000447
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006447
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006447
Seçmeli Ders Grubu 02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
102513Medikal Fizikte Matematiksel Yöntemler - IZorunlu3000447
102518Elektron Paramagnetik Rezonans (EPR) Spektroskopisi ve UygulamalarıZorunlu3000447
102526Radyasyondan Korunma Fiziği ve ZırhlamaZorunlu3000447
BYL5069Biyolojide Uygulamalı İstatistikZorunlu3000447
ESM5015Bilimsel Araştırma ve Proje Yazma TeknikleriZorunlu3000447
ESM5029Enerjide Nanomalzemeler ve Uygulamaları Zorunlu3000447
FZK5100İleri Kuantum Mekaniği-lZorunlu3000447
FZK5101Fizikte İleri Matematik Metotlar-lZorunlu3000447
FZK5102İleri Elektromanyetik Teori-lZorunlu3000447
FZK5103Fizik Grup TeorisiZorunlu3000447
FZK5104Çok Cisim Teorisi-lZorunlu3000447
FZK5105Uygulamalı Sağlık FiziğiZorunlu3000447
FZK5106Biyolojik Sistemlerin FiziğiZorunlu3000447
FZK5107İstatistik MekanikZorunlu3000447
FZK5108Çok Cisim Teorisi-llZorunlu3000447
FZK5109Nano Yapıların FiziğiZorunlu3000447
FZK5110Fizikte Özel FonksiyonlarZorunlu3006447
FZK5111Elektromanyetik Kirlilik ve Ölçüm TeknikleriZorunlu3006447
FZK5112Mikrodalga Teknolojisine GirişZorunlu3006447
FZK5113Düşük Frekanslı Eloktromanyetik DalgalarZorunlu3000447
FZK5114Metaller ve AlaşımlarZorunlu3006447
FZK5200İleri Atom FiziğiZorunlu3006447
FZK5201X-Işını SpektroskopisiZorunlu3006447
FZK5202Radyasyon Kaynakları ve EtkileşmelerZorunlu3006447
FZK5203Eloktronik Yapı ModellemeZorunlu3006447
FZK5204İleri Molekül FiziğiZorunlu3006447
FZK5205X-Işınları ve UygulamalarıZorunlu3006447
FZK5206XRF Analizinde Numune Hazırlama MetotlarıZorunlu3006447
FZK5207XRF Spektroskopisinde Kimyasal AnalızZorunlu3006447
FZK5208Atom ve Moleküler SpektroskopiZorunlu3006447
FZK5209Saçılma TeorisiZorunlu3006447
FZK5210Moleküler Orbital TeorisiZorunlu3000447
FZK5300İleri Katıhal FiziğiZorunlu3006447
FZK5301İleri Süperiletkenleri FiziğiZorunlu3006447
FZK5302İleri Yarıiletken FiziğiZorunlu3006447
FZK5303İnce Film FiziğiZorunlu3000447
FZK5304Katıların TeorisiZorunlu3006447
FZK5305OptoelektonikZorunlu3000447
FZK5306Düşük Sıcaklık Laboratuvar TeknikleriZorunlu3006447
FZK5307Yarıiletken Aygıtların FiziğiZorunlu3006447
FZK5308Yarıiletken Malzeme ve Aygıt KarakterizasyonuZorunlu3006447
FZK5309Süperiletkenlerin Manyetik Özelliklerinin ModellenmesiZorunlu3000447
FZK5310Süperiletken Manyetik Yatakların DizaynıZorunlu3000447
FZK5311Süperiletkenlerin Akı DinamiğiZorunlu3000447
FZK5312Düşük Sıcaklık Laboratuvar TeknikleriZorunlu3006447
FZK5313Süperiletken Malzemelerin Üretim TeknikleriZorunlu3006447
FZK5314P-n ve Heterogeçit TeorileriZorunlu3000447
FZK5315Kuantum Etkili AygıtlarZorunlu3006447
FZK5316Fotovoltaik Güneş PilleriZorunlu3006447
FZK5400İleri Nükleer Fizik-lZorunlu3006447
FZK5401Reaktör FiziğiZorunlu3006447
FZK5402Nükleer Deneysel TekniklerZorunlu3000447
FZK5403Nükleer Radyasyon FiziğiZorunlu3006447
FZK5404İleri Nükleer Fizik-llZorunlu3006447
FZK5405Nükleer Spektroskopi ve ReaksiyonlarZorunlu3000447
FZK5406Nükleer Enstrumentasyon Zorunlu3000447
FZK6100Alan Teorilerine GirişZorunlu3000447
FZK6101Nanoyapıların Kuantum MekaniğiZorunlu3000447
FZK6102İleri Kuantum Mekaniği-IIZorunlu3000447
FZK6103Fizikte İleri Matematik Metodlar-IIZorunlu3006447
FZK6104İleri Elektromanyetik Teori-IIZorunlu3006447
FZK6105Klasik MekanikZorunlu3006447
FZK6106Labview ve Deneysel Sistemlerin KontrolüZorunlu3000447
FZK6200Açısal Momentum Teorisi ve UygulamalarıZorunlu3000447
FZK6201Moleküler Orbital TeoriZorunlu3000447
FZK6202Atom-Foton EtkileşimiZorunlu3000447
FZK6203Nötron Zırhlama Teorisi ve UygulamalarıZorunlu3000447
FZK6204X ve Gama Işını DedektörleriZorunlu3000447
FZK6205Ağır Metaller ve Çevresel EtkileriZorunlu3000447
FZK6300Katılarda DifizyonZorunlu3006447
FZK6301Seyrektik Manyetik Yarıiletkenlerin Fiziğine GirişZorunlu3000447
FZK6302Spintronik MalzemelerZorunlu3000447
FZK6303Yüksek Sıcaklık Süperiletken ElektroniğiZorunlu3000447
FZK6304Fotonik Aygıtlar ve SensörlerZorunlu3000447
FZK6305Süperiletkenlerde Manyetik Kaldırma KuvvetiZorunlu3000447
FZK6400Nükleer ModellerZorunlu3000447
FZK6401Nükleer ve Ağır İyon TeorisiZorunlu3000447
FZK6402Nükleer Reaktör TeorisiZorunlu3000447
KMY5111Metal -Organik Kafes YapılarZorunlu3000447
MAK5060Makine Mühendisleri İçin Matlab ProgramlamaZorunlu3000447
MAK5070Mühendislik Uygulamaları İçin İleri Python ProgramlamaZorunlu3000447
MAK5108Katıların Manyetik ÖzellikleriZorunlu3000447
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006447
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006447
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006447
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006447
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006447
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006447
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006447
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006447
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006447
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006447
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006447
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006447
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006447
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006447