Doktora Programları
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - Felsefe ve Din Bilimleri - Yüksek Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitimini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek üzere 17 Mart 2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni üniversite kurulmasına ilişkin 5467 No’lu Kanun’un ek madde 61 d fıkrasıyla kurulmuştur. Daha önce KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yürütülmekte olan Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Programları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.07.2007 tarihli ve 2646 sayılı yazısıyla, şu an adı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olan Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne devredilmiştir. 2007–2008 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalında yüksek lisans programı devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarıyla tamamlayan mezunlar “Felsefe ve Din Bilimleri Alanında Yüksek Lisans Diploması“ derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Kontenjanlar, Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 8, 9, 10 ve 11. Maddelerinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarı ile tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve hazırladığı tezi başarı ile savunan öğrencilere alanında Yüksek Lisans Diploması verilir.

Program Profili

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, insanlık tarihinde ortaya çıkan farklı düşünceler, bu düşüncelerin birey ve toplumda meydana getirdiği değişmeler ile günümüz insanının duygu ve düşüncelerinden hareketle geleceğin nasıl olacağına yönelik tartışmaları, araştırma alanı olarak seçmiştir. İlerlemenin, gelişmenin ve bir medeniyet ortaya çıkarmanın ancak yeni bir düşünce şekli, yani yeni bir ufukla olabileceğine inanan bu bölüm, tarihin düşünce mirasını incelemekte; fakat aynı zamanda günümüz toplumlarındaki düşünce hareketlerini de araştırma alanına almaktadır. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim dalı bünyesinde Din Eğitimi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi ve Mantık ana bilim dallarında 2 profesör, 3 doçent, 4 yardımcı doçent ile eğitim-öğretim sürdürülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Felsefe ve Din Bilimlerine ilişkin alanlarda “Bilim Uzmanı” unvanı ile görev alabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve dil şartını sağlamaları koşuluyla ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenimlerine devam edebilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin Enstitü Kurulu tarafından belirlenen sayıda ciltlenmiş kopyasını; tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ali AKDOĞAN Tel: +90 464 2141120-23/2036 Faks : +90 464 2141124 E-mail : aliakdogan@hotmail.com Bölüm Başkan Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN Tel : +90 464 2141120-23/2056 Faks : +90 464 2141124 E-mail : suleyman.turan@rize.edu.tr Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Faruk SANCAR Tel: +90 464 2141120-23/2056 Faks : +90 464 2141124 E-mail : faruksancar@hotmail.com Bölüm Sekreteri: Firuzan YÜKSEL Tel: +90 464 2141121/2010 Faks : +90 464 2141124 E-mail : aynur53_@hotmail.com

Bölüm Olanakları

Eğitim öğretim faaliyetleri İlahiyat Fakültesi’nin sosyal ve fiziki imkanlarından istifade edilerek sürdürülmektedir. Bu amaçla fakülte konferans salonu, kütüphane, bilgisayar laboratuarı ve sınıfları kullanılmaktadır. Bölümde 2 profesör, 3 doçent, 4 yardımcı doçent ile eğitim-öğretim sürdürülmektedir.

Program Çıktıları
1İlahiyat alanında Lisans düzeyindeki yeterliliklere dayalı olarak Felsefe ve Din Bilimleri alanındaki bilgileri Yüksek Lisans uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleşme yetisi kazanabilme
2Felsefe ve Din Bilimleri alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrama ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütme alışkanlığı elde edebilme
3İlahiyat alanında kazanılan lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Felsefe ve Din Bilimleri alanındaki kaynakları kullanma alışkanlığı kazanabilme
4Felsefe ve Din Bilimleri alanında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmayı öğrenerek, alanla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere orta düzeyde sahip olabilme
5Felsefe ve Din Bilimleri alanında edindiği Yüksek Lisans düzeyindeki bilgileri kullanabilme
6Felsefe ve Din Bilimleri alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirme, yorumlama, çözümleme ve yeni bilgiler üretme becerisi kazanabilme
7Felsefe ve Din Bilimleri alanında edindiği Yüksek Lisans düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde nasıl kullanması gerektiğini öğrenebilme
8Felsefe ve Din Bilimleri alanıyla ilgili Yüksek Lisans düzeyinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
9Felsefe ve Din Bilimleri alanında edindiği Yüksek Lisans uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme yetisi kazanabilme
10Felsefe ve Din Bilimleri alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle desteklemeyi kavrayabilme
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECFDB01Seçmeli Ders Grubu 01Seçmeli3000517
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000517
Toplam7000
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECFDB02Seçmeli Ders Grubu 02Seçmeli3000517
FDB5010SeminerZorunlu0200517
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000517
Toplam7200
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000517
TEZ5000Yüksek Lisans TeziZorunlu0100517
Toplam4100
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000517
TEZ5000Yüksek Lisans TeziZorunlu0100517
Toplam4100
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
FDB5020Sosyoloji TarihiZorunlu3000517
FDB5030Sosyal Bilimler MetodolojisiZorunlu3000517
FDB5040Din Toplum İlişkisi:Osmanlı DönemiZorunlu3000517
FDB5050Din Kültür ve Medeniyet EtkileşimiZorunlu3000517
FDB5060Geleneksellik, Modernlik ve Din İlişkileriZorunlu3000517
FDB5070Emile Durkheim SosyolojisiZorunlu3000517
FDB5080Çağdaş Sosyoloji KuramlarıZorunlu3000517
FDB5090Varoluşçu SosyolojiZorunlu4000517
FDB5100Sistematik FelsefeZorunlu3000517
FDB5110Felsefenin Temel ProblemleriZorunlu3000517
FDB5120İlkçağ FelsefesiZorunlu3000517
FDB5130Rönesans ve ReformZorunlu3000517
FDB5140İslam Eğitim TarihiZorunlu3000517
FDB5150Din Eğitimi Ve Öğretiminin ProblemleriZorunlu3000517
FDB5160Türkiye'de Din Eğitimi Bilimi ÇalışmalarıZorunlu3000517
FDB5170Din Eğitiminde Çağdaş AkımlarZorunlu3000517
FDB5180Örgün Din EğitimiZorunlu3000517
FDB5190Din Felsefesinin Temel MeseleleriZorunlu3000517
FDB5200Varoluşçu FelsefeZorunlu3000517
FDB5210Dini Çoğulculuğun Felsefi TemelleriZorunlu3000517
FDB5220Felsefi HermenötikZorunlu3000517
FDB5230Klasik Din FelsefesiZorunlu3000517
FDB5240İslam Felsefesinin Kaynak Ve OluşumuZorunlu3000517
FDB5250Türk Düşüncesinin Kaynakları Ve OluşumuZorunlu3000517
FDB5260Değerler FelsefesiZorunlu3000517
FDB5261Değerler FelsefesiZorunlu3000517
FDB5270İslam Felsefesi MetinleriZorunlu3000517
FDB5280Karşılaştırmalı Dinler Tarihi-lZorunlu3000517
FDB5290Dinler Tarih MetodolojileriZorunlu3000517
FDB5300Dinlerarası İlişkilerZorunlu3000517
FDB5310Hristiyanlık Tarihi ve TeolojisiZorunlu3000517
FDB5320Anadolu Dinsel GelenekleriZorunlu3000517
FDB5330Din Psikolojisi'nin Temel ProblemleriZorunlu3000517
FDB5340Çağdaş Psikoloji'nin Temel KavramlarıZorunlu3000517
FDB5350Psikoloji Ve Din Psikolojisine Alternatif YaklaşımlarZorunlu3000517
FDB5360İslami Kaynaklarda Psikolojik FenomenlerZorunlu3000517
FDB5370Dine Dönüş Ve Din Değiştirme PsikolojisiZorunlu3000517
FDB5510Din Sosyolojisi TarihiZorunlu3000517
FDB5520Din Sosyolojisine Klasik ve Çağdaş YaklaşımlarZorunlu3000517
FDB5530Din Toplum İlişkisi Modern TürkiyeZorunlu3000517
FDB5540Sosyal Değişim Ve Din İlişkileriZorunlu3000517
FDB5550İslam'ın Sosyolojik YorumuZorunlu3000517
FDB5560Dini Gruplar SosyolojisiZorunlu3000517
FDB5570Max Weber SosyolojisiZorunlu3000517
FDB5580Ahlak SosyolojisiZorunlu3000517
FDB5590Felsefe' de Hakikat sorunuZorunlu3000517
FDB5600Yeniçağ FelsefesiZorunlu3000517
FDB5610Çağdaş FelsefeZorunlu3000517
FDB5620Bilgi Teorisi Ve MantıkZorunlu3000517
FDB5630İslam Felsefesinde EkollerZorunlu3000517
FDB5640İslam Felsefesinde Ahlak Öğretileri Zorunlu3000517
FDB5650Çağdaş İslam Felsefesi ÇalışmalarıZorunlu3000517
FDB5660İslam Ahlak Felsefesi MetinleriZorunlu3000517
FDB5670Ailede Din eğitimiZorunlu3000517
FDB5680Din Öğretiminde Program GeliştirmeZorunlu3000517
FDB5690Din Öğretiminde Yöntem Ve TekniklerZorunlu3000517
FDB5700Din Eğitiminde Araştırma YöntemleriZorunlu3000517
FDB5710Yaygın Din EğitimiZorunlu3000517
FDB5720İslam Düşüncesinde Din FelsefeleriZorunlu3000517
FDB5730Din Ve EstetikZorunlu3000517
FDB5740Çağdaş Din FelsefesiZorunlu3000517
FDB5750Din DiliZorunlu3000517
FDB5760Din EpistemoloisiZorunlu3000517
FDB5770Karşılaştırmalı Dinler Tarihi-llZorunlu3000517
FDB5780Din Fenomenolojisine GirişZorunlu3000517
FDB5790Kutsal MetinlerZorunlu3000517
FDB5800Antropoloji ve Halk İnaçlarıZorunlu3000517
FDB5810Yeni Dini AkımlarZorunlu3000517
FDB5820Psikanaliz Ve DinZorunlu3000517
FDB5830İslami Psikolojiye GirişZorunlu3000517
FDB5840Gelişim Dönemleri Ve DinZorunlu3000517
FDB5850Dini Tecrübenin YorumlanmasıZorunlu3000517
FDB5860Mistisizm PsikolojisiZorunlu3000517
TİB5420Kur'an TercümeleriZorunlu3000517
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000517
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000517
Seçmeli Ders Grubu 02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
FDB5020Sosyoloji TarihiZorunlu3000517
FDB5030Sosyal Bilimler MetodolojisiZorunlu3000517
FDB5040Din Toplum İlişkisi:Osmanlı DönemiZorunlu3000517
FDB5050Din Kültür ve Medeniyet EtkileşimiZorunlu3000517
FDB5060Geleneksellik, Modernlik ve Din İlişkileriZorunlu3000517
FDB5070Emile Durkheim SosyolojisiZorunlu3000517
FDB5080Çağdaş Sosyoloji KuramlarıZorunlu3000517
FDB5090Varoluşçu SosyolojiZorunlu4000517
FDB5100Sistematik FelsefeZorunlu3000517
FDB5110Felsefenin Temel ProblemleriZorunlu3000517
FDB5120İlkçağ FelsefesiZorunlu3000517
FDB5130Rönesans ve ReformZorunlu3000517
FDB5140İslam Eğitim TarihiZorunlu3000517
FDB5150Din Eğitimi Ve Öğretiminin ProblemleriZorunlu3000517
FDB5160Türkiye'de Din Eğitimi Bilimi ÇalışmalarıZorunlu3000517
FDB5170Din Eğitiminde Çağdaş AkımlarZorunlu3000517
FDB5180Örgün Din EğitimiZorunlu3000517
FDB5190Din Felsefesinin Temel MeseleleriZorunlu3000517
FDB5200Varoluşçu FelsefeZorunlu3000517
FDB5210Dini Çoğulculuğun Felsefi TemelleriZorunlu3000517
FDB5220Felsefi HermenötikZorunlu3000517
FDB5230Klasik Din FelsefesiZorunlu3000517
FDB5240İslam Felsefesinin Kaynak Ve OluşumuZorunlu3000517
FDB5250Türk Düşüncesinin Kaynakları Ve OluşumuZorunlu3000517
FDB5260Değerler FelsefesiZorunlu3000517
FDB5270İslam Felsefesi MetinleriZorunlu3000517
FDB5280Karşılaştırmalı Dinler Tarihi-lZorunlu3000517
FDB5290Dinler Tarih MetodolojileriZorunlu3000517
FDB5300Dinlerarası İlişkilerZorunlu3000517
FDB5310Hristiyanlık Tarihi ve TeolojisiZorunlu3000517
FDB5320Anadolu Dinsel GelenekleriZorunlu3000517
FDB5330Din Psikolojisi'nin Temel ProblemleriZorunlu3000517
FDB5340Çağdaş Psikoloji'nin Temel KavramlarıZorunlu3000517
FDB5350Psikoloji Ve Din Psikolojisine Alternatif YaklaşımlarZorunlu3000517
FDB5360İslami Kaynaklarda Psikolojik FenomenlerZorunlu3000517
FDB5370Dine Dönüş Ve Din Değiştirme PsikolojisiZorunlu3000517
FDB5510Din Sosyolojisi TarihiZorunlu3000517
FDB5520Din Sosyolojisine Klasik ve Çağdaş YaklaşımlarZorunlu3000517
FDB5530Din Toplum İlişkisi Modern TürkiyeZorunlu3000517
FDB5540Sosyal Değişim Ve Din İlişkileriZorunlu3000517
FDB5550İslam'ın Sosyolojik YorumuZorunlu3000517
FDB5560Dini Gruplar SosyolojisiZorunlu3000517
FDB5570Max Weber SosyolojisiZorunlu3000517
FDB5580Ahlak SosyolojisiZorunlu3000517
FDB5590Felsefe' de Hakikat sorunuZorunlu3000517
FDB5600Yeniçağ FelsefesiZorunlu3000517
FDB5610Çağdaş FelsefeZorunlu3000517
FDB5620Bilgi Teorisi Ve MantıkZorunlu3000517
FDB5630İslam Felsefesinde EkollerZorunlu3000517
FDB5640İslam Felsefesinde Ahlak Öğretileri Zorunlu3000517
FDB5650Çağdaş İslam Felsefesi ÇalışmalarıZorunlu3000517
FDB5660İslam Ahlak Felsefesi MetinleriZorunlu3000517
FDB5670Ailede Din eğitimiZorunlu3000517
FDB5680Din Öğretiminde Program GeliştirmeZorunlu3000517
FDB5690Din Öğretiminde Yöntem Ve TekniklerZorunlu3000517
FDB5700Din Eğitiminde Araştırma YöntemleriZorunlu3000517
FDB5710Yaygın Din EğitimiZorunlu3000517
FDB5720İslam Düşüncesinde Din FelsefeleriZorunlu3000517
FDB5730Din Ve EstetikZorunlu3000517
FDB5740Çağdaş Din FelsefesiZorunlu3000517
FDB5750Din DiliZorunlu3000517
FDB5760Din EpistemoloisiZorunlu3000517
FDB5770Karşılaştırmalı Dinler Tarihi-llZorunlu3000517
FDB5780Din Fenomenolojisine GirişZorunlu3000517
FDB5790Kutsal MetinlerZorunlu3000517
FDB5800Antropoloji ve Halk İnaçlarıZorunlu3000517
FDB5810Yeni Dini AkımlarZorunlu3000517
FDB5820Psikanaliz Ve DinZorunlu3000517
FDB5830İslami Psikolojiye GirişZorunlu3000517
FDB5840Gelişim Dönemleri Ve DinZorunlu3000517
FDB5850Dini Tecrübenin YorumlanmasıZorunlu3000517
FDB5860Mistisizm PsikolojisiZorunlu3000517
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000517
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000517
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000517
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000517
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000517
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000517