Yüksek Lisans Programları
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İslam Tarihi ve Sanatları - Yüksek Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitimini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek üzere 17 Mart 2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni üniversite kurulmasına ilişkin 5467 No’lu Kanun’un ek madde 61 d fıkrasıyla kurulmuştur. Daha önce KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yürütülmekte olan Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Programları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.07.2007 tarihli ve 2646 sayılı yazısıyla şu an adı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olan Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne devredilmiştir. 2007–2008 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalında yüksek lisans programı devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarıyla tamamlayan mezunlar ‘‘İslam Tarihi ve Sanatları Alanında Yüksek Lisans Diploması“ derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Kontenjanlar, Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 8, 9, 10 ve 11. Maddelerinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarı ile tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve hazırladığı tezi başarı ile savunan öğrencilere alanında Yüksek Lisans Diploması verilir

Program Profili

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim dalında İslam Tarihi, Türk-İslam Sanatları Tarihi, Türk İslam Edebiyatı, Türk Din Musikisi ana bilim dalları bulunmaktadır. İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim dalı öğretim programı, sosyal bilimler eğitiminin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Bu alanda Türk Tarih Literatüründe Hz. Muhammed, İslamiyetin Yayılış Tarihi, İslam Tarihi Araştırma Teknik ve Yöntemleri, Çağdaş İslam Devletleri, Arşiv Belgeleri İncelemeleri, İslam Öncesi Arap Tarihi, Türk Edebiyatında Peygamber İmajı, Siyer (Hz. Muhammed’in Hayatı), Çağdaş Siyer Araştırmaları, Batı Literatüründe Hz. Muhammed, Dört Büyük Halife Dönemi, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, Müslüman Azınlıklar Tarihi, İslam Tarihi Kaynakları, İslam Kurumları Tarihi, Türklerde İslam Tarih ve Kültürü, Emevi Dönemi Kültür ve Medeniyet Tarihi, Abbasi Dönemi Kültür ve Medeniyet Tarihi, Endülüs Emevilerinde Kültür ve Medeniyet, Türk-İslam Devletleri, Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması, Tarih Felsefesi dersleri verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İslam Tarihi ve Sanatlarına ilişkin alanlarda “Bilim Uzmanı” unvanı ile görev alabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları koşulu ve dil şartını sağlamaları koşuluyla ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “yeterlik koşulları ve kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Doç. Dr. Nebi GÜMÜŞ Telefon :Fakülte: 0464 2141120-23/2031, Cep: 0 554 300 37 57 E-mail :nebi.gumus@rize.edu.tr Bölüm başkan YRD.: Yrd. Doç. Dr. İhsan ARSLAN Adres :Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Merkez / RİZE E-mail :ihsanarslan70@hotmail.com Telefon :Fakülte: 0464 2141120-23/2011 Faks : Fakülte: 0464 2141124 Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Faruk SANCAR Tel: +90 464 2141120-23/2056 Faks : +90 464 2141124 E-mail : faruksancar@hotmail.com Bölüm Sekreteri: Firuzan YÜKSEL Tel: +90 464 2141121/2010 Faks : +90 464 2141124 E-mail : aynur53_@hotmail.com

Bölüm Olanakları

Eğitim öğretim faaliyetleri İlahiyat Fakültesi’nin sosyal ve fiziki imkanlarından istifade edilerek sürdürülmektedir. Bu amaçla fakülte konferans salonu, kütüphane, bilgisayar laboratuarı ve sınıfları kullanılmaktadır. Bölümde 1 doçent ve 1 yardımcı doçent ile eğitim-öğretim sürdürülmektedir.

Program Çıktıları
1İlahiyat alanında Lisans düzeyindeki yeterliliklere dayalı olarak İslam Tarihi ve Sanatları alanındaki bilgileri Yüksek Lisans uzmanlık düzeyinde geliştirebilme
2İslam Tarihi ve Sanatları alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütme yetisi kazanabilme
3İlahiyat alanında kazanılan lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak İslam Tarihi ve Sanatları alanındaki kaynakları etkin bir şekilde kullanmanın yöntemini elde edebilme
4İslam Tarihi ve Sanatları alanında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmayı öğrenme, alanla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme
5İslam Tarihi ve Sanatları alanında edindiği Yüksek Lisans uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirme, yorumlama, çözümleme ve yeni bilgiler üretme becerisi kazanabilme
6İslam Tarihi ve Sanatları alanında edindiği Yüksek Lisans uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde nasıl kullanacağını öğrenebilme
7İslam Tarihi ve Sanatları alanıyla ilgili Yüksek Lisans uzmanlığı gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütme yetisi kazanabilme
8İslam Tarihi ve Sanatları alanında edindiği Yüksek Lisans uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme yetisi elde edebilme
9İslam Tarihi ve Sanatları alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle desteklemenin yöntemini öğrenebilme
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECİTS01Seçmeli Ders Grubu 01Seçmeli3000435
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000435
Toplam7000
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECİTS02Seçmeli Ders Grubu 02Seçmeli3000435
İTS5010SeminerZorunlu0200435
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000435
Toplam7200
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000435
TEZ5000Yüksek Lisans TeziZorunlu0100435
Toplam4100
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000435
TEZ5000Yüksek Lisans TeziZorunlu0100435
Toplam4100
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
FDB5770Karşılaştırmalı Dinler Tarihi-llZorunlu3000435
İTS5020Anadolu Beylikleri TarihiZorunlu3000435
İTS5030Arşiv Belgeleri İncelemeleriZorunlu3000435
İTS5040Büyük Selçuklu TarihiZorunlu3000435
İTS5050Çağdaş İslam DevletleriZorunlu3000435
İTS5060Dört Büyük Halife DevriZorunlu3000435
İTS5070Farsça Tarih Metinleri - 1Zorunlu3000435
İTS5080Hz. Muhammed'in HayatıZorunlu3000435
İTS5090İlk Türk - İslam DevletleriZorunlu3000435
İTS5100İslam Öncesi Arap TarihiZorunlu3000435
İTS5110İslam Tarihi Araştırma Teknik ve YöntemleriZorunlu3000435
İTS5120İslam Tarihi KaynaklarıZorunlu3000435
İTS5130İslam Tarihi Metinler - 1Zorunlu3000435
İTS5140İslamiyet'in Yayılış Tarihi Üzerine AraştırmalarZorunlu3000435
İTS5150Kafkasya TarihiZorunlu3000435
İTS5160Müslüman Azınlıklar Tarihi Üzerine AraştırmalarZorunlu3000435
İTS5170Osmanlı Tarihinin KaynaklarıZorunlu3000435
İTS5180Tarih Mitoloji İlişkisiZorunlu3000435
İTS5190Tarih Öğretimi ve YazımıZorunlu3000435
İTS5200Türk Kültür TarihiZorunlu3000435
İTS5210Türkistan TarihiZorunlu3000435
İTS5220Türkiye TarihiZorunlu3000435
İTS5230Türkiye Tarihinin KaynaklarıZorunlu3000435
İTS5240Yakınçağ Osmanlı TarihiZorunlu3000435
İTS5500Abbasi Dönemi Kültür ve Medeniyet TarihiZorunlu3000435
İTS5510Batı Literatüründe Hz. MuhammedZorunlu3000435
İTS5520Çağdaş Siyer AraştırmalarıZorunlu3000435
İTS5530Emevi Dönemi Kültür ve Medeniyet TarihiZorunlu3000435
İTS5540Endülüs Emevilerinin Kültür ve MedeniyetiZorunlu3000435
İTS5550Farsça Tarih Metinleri - 2Zorunlu3000435
İTS5560İngilizce Tarih MetinleriZorunlu3000435
İTS5570İslam Kurumları Üzerine AraştırmalarZorunlu3000435
İTS5580İslam Tarihi Metinleri - 2Zorunlu3000435
İTS5590Osmanlı DiplomatikasıZorunlu3000435
İTS5600Osmanlı Dönemi Reform HareketleriZorunlu3000435
İTS5610Osmanlı Dönemi Türk Düşünce TarihiZorunlu3000435
İTS5620Osmanlı Hukuk Tarihi MetinleriZorunlu3000435
İTS5630Osmanlı Kurumları TarihiZorunlu3000435
İTS5640Osmanlı Medeniyet Tarihi Üzerine AraştırmalarZorunlu3000435
İTS5650Osmanlı Tarihi MetinleriZorunlu3000435
İTS5660Osmanlı Taşra TeşkilatıZorunlu3000435
İTS5670Osmanlı Toprak SistemiZorunlu3000435
İTS5680Osmanlı - Rus İlişkileriZorunlu3000435
İTS5690Selçuklu Medeniyeti tarihi Üzerine AraştırmalarZorunlu3000435
İTS5700Şeriyye Sicil MetinleriZorunlu3000435
İTS5710Tarih FelsefesiZorunlu3000435
İTS5720Türk Edebiyatında Hz. MuhammedZorunlu3000435
İTS5730Türk Tarih Literatüründe Hz. MuhammedZorunlu3000435
İTS5740Türklerde İslam Tarihi ve KültürüZorunlu3000435
TİB5280Mezheplerin Doğuşunu Hazırlayan SebeplerZorunlu3000435
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000435
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000435
Seçmeli Ders Grubu 02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
FDB5300Dinlerarası İlişkilerZorunlu3000435
FDB5330Din Psikolojisi'nin Temel ProblemleriZorunlu3000435
İTS5020Anadolu Beylikleri TarihiZorunlu3000435
İTS5030Arşiv Belgeleri İncelemeleriZorunlu3000435
İTS5040Büyük Selçuklu TarihiZorunlu3000435
İTS5050Çağdaş İslam DevletleriZorunlu3000435
İTS5060Dört Büyük Halife DevriZorunlu3000435
İTS5070Farsça Tarih Metinleri - 1Zorunlu3000435
İTS5080Hz. Muhammed'in HayatıZorunlu3000435
İTS5090İlk Türk - İslam DevletleriZorunlu3000435
İTS5100İslam Öncesi Arap TarihiZorunlu3000435
İTS5110İslam Tarihi Araştırma Teknik ve YöntemleriZorunlu3000435
İTS5120İslam Tarihi KaynaklarıZorunlu3000435
İTS5130İslam Tarihi Metinler - 1Zorunlu3000435
İTS5140İslamiyet'in Yayılış Tarihi Üzerine AraştırmalarZorunlu3000435
İTS5150Kafkasya TarihiZorunlu3000435
İTS5160Müslüman Azınlıklar Tarihi Üzerine AraştırmalarZorunlu3000435
İTS5170Osmanlı Tarihinin KaynaklarıZorunlu3000435
İTS5180Tarih Mitoloji İlişkisiZorunlu3000435
İTS5190Tarih Öğretimi ve YazımıZorunlu3000435
İTS5200Türk Kültür TarihiZorunlu3000435
İTS5210Türkistan TarihiZorunlu3000435
İTS5220Türkiye TarihiZorunlu3000435
İTS5230Türkiye Tarihinin KaynaklarıZorunlu3000435
İTS5240Yakınçağ Osmanlı TarihiZorunlu3000435
İTS5500Abbasi Dönemi Kültür ve Medeniyet TarihiZorunlu3000435
İTS5510Batı Literatüründe Hz. MuhammedZorunlu3000435
İTS5520Çağdaş Siyer AraştırmalarıZorunlu3000435
İTS5530Emevi Dönemi Kültür ve Medeniyet TarihiZorunlu3000435
İTS5540Endülüs Emevilerinin Kültür ve MedeniyetiZorunlu3000435
İTS5550Farsça Tarih Metinleri - 2Zorunlu3000435
İTS5560İngilizce Tarih MetinleriZorunlu3000435
İTS5570İslam Kurumları Üzerine AraştırmalarZorunlu3000435
İTS5580İslam Tarihi Metinleri - 2Zorunlu3000435
İTS5590Osmanlı DiplomatikasıZorunlu3000435
İTS5600Osmanlı Dönemi Reform HareketleriZorunlu3000435
İTS5610Osmanlı Dönemi Türk Düşünce TarihiZorunlu3000435
İTS5620Osmanlı Hukuk Tarihi MetinleriZorunlu3000435
İTS5630Osmanlı Kurumları TarihiZorunlu3000435
İTS5640Osmanlı Medeniyet Tarihi Üzerine AraştırmalarZorunlu3000435
İTS5650Osmanlı Tarihi MetinleriZorunlu3000435
İTS5660Osmanlı Taşra TeşkilatıZorunlu3000435
İTS5670Osmanlı Toprak SistemiZorunlu3000435
İTS5680Osmanlı - Rus İlişkileriZorunlu3000435
İTS5690Selçuklu Medeniyeti tarihi Üzerine AraştırmalarZorunlu3000435
İTS5700Şeriyye Sicil MetinleriZorunlu3000435
İTS5710Tarih FelsefesiZorunlu3000435
İTS5720Türk Edebiyatında Hz. MuhammedZorunlu3000435
İTS5730Türk Tarih Literatüründe Hz. MuhammedZorunlu3000435
İTS5740Türklerde İslam Tarihi ve KültürüZorunlu3000435
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000435
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000435
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000435
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000435
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000435
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000435