Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 28 Nisan 2008 tarihinde kurulmuştur. Fakülte 9 bölümden oluşmaktadır: İşletme Bölümü, İktisat Bölümü, Ekonometri Bölümü, Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Maliye Bölümü, Sosyal Hizmet Bölümü ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü. Kamu Yönetimi Bölümü adıyla, 2013–2014 Eğitim-Öğretim yılında öğretim faaliyetine başlamıştır. Bölüm adı 2014 yılı itibariyle Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi olarak değiştirilmiştir. Her yıl ortalama 40 öğrencinin kabul edildiği ve çağdaş bir siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğretiminin verildiği bölümde öğretim süresi dört yıldır.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar, " Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk yükseköğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formel olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bilim dalı günümüzdeki hızlı toplumsal, ekonomik, teknolojik ve siyasal değişimlere paralel olarak artan bir önem kazanmıştır. Siyaset bilimi, öğrenciler nezdinde toplumsal gelişim ve değişim süreçlerini idrak edebilme, eleştirel bir gözle değerlendirebilme ve bu süreçlere bizatihi müdahil olabilme yetisi kazandırma amacındadır. Siyaset bilimi eğitimi alan öğrencilerin siyasi gelişmeleri belirli bir soyutlukta kavrayabilmeleri ve toplumsal konularda somut çözümler önerebilmeleri beklenmektedir. Siyaset bilimi alanında evrensel ölçütleri değer alan bölümümüz, küresel gelişmeleri ve tarihsel seyri anlayıp yorumlayabilecek ve buna göre eylem biçimleri belirleyecek öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Kamu yönetimi kavramı, salt bireyden devletin en üst teşkilat yapısına kadar olan bir siyasal mekanizmayı içerdiğinden, araştırma konuları da toplumun en küçük ferdi olan vatandaştan başlayarak kamusal alanın anonim ilişkilerine, ekonomiden politika ve kültüre, kırsal örgütlenmeden metropol yapılanmalarına, özel sektör kuruluşlarından devletin bürokratik örgütlenmelerine kadar uzanan geniş bir sahadaki yapılanma ve değişimleri kapsar. Bu çerçevede eğitim verecek olan bölümümüzün temel amacı da devlet ve özel sektör kapsamında yer alan farklı kurumlarda istihdam edilmek üzere nitelikli ve eğitimli uzman yetiştirmektir. Bu bağlamda hem ulusal hem de bölgesel düzeyde ihtiyaç duyulan nitelikli uzmanların önemli bir kısmı bu programca karşılanmaktadır. Bununla birlikte Türkiye’nin içerisinden geçtiği küreselleşme ve AB süreçleri ile ülkemizde yaşanan klasik kamu yönetimi anlayışının dönüşümü, kısa ve orta vadede yetişmiş ve uzman kamu yöneticisi ihtiyacının artacağı düşünülmektedir. Sayılan tüm bu gelişmelerin programın avantajları olduğu söylenebilir

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunlarına “kamu yöneticisi” unvanıyla lisans diploması verilmekte olup; kamu, sivil toplum ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda “memur, uzman, kontrolör, denetçi, müfettiş, yönetici, idari hâkim, kaymakam, diplomat” gibi unvanlarla istihdam edilmektedirler. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları hem devlet sektörünü hem de özel sektörü kapsayan bir iş yelpazesi içinde iş bulabilmektedirler. Mezunlar, kamu kuruluşları olarak devlet bankaları, özellikle İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile ilgili diğer bakanlıkların yanı sıra genel müdürlükler, büyükelçilikler, Genel Kurmay Başkanlığı ve bağlı Kuvvet Komutanlıkları ve belediyelerde uzman, müfettiş, idari hâkim, kaymakam, diplomat ve kamu yöneticisi olarak görev almaktadırlar. Özel sektörde ise araştırma kuruluşlarında, şirketlerin strateji geliştirme birimlerinde, bankalarda, Dünya Bankası ve AB Projelerinde çalışabileceklerdir

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından ilgili puan türünden geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir genel sınav yapılmaktadır. Ara sınavının %40’ı ve genel sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları, “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. İstiklal Yaşar VURAL Tel: +90 464 223 58 64 Faks: +90 464 223 58 65 E-Posta: istiklalvice@yahoo.com Bölüm Sekreteri: Tuğba GÖKCAN Tel: +90 464 223 58 64-1207 Faks: +90 464 223 58 65. E-Posta: tugba.gokcan@rize.edu.tr Adres: T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Fener Mahallesi, Merkez Kampüsü, 53100 Merkez/Rize

Bölüm Olanakları

Bölümde 1 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 7 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde tüm öğretim üyelerinin dizüstü bilgisayarı ve yazıcısı, her odada internet bağlantısı bulunmaktadır. Bölüm, tam donanımlı bilgisayar laboratuvarları ve yabancı dil laboratuvarları ile tüm amfi ve sınıflarda yansıtım makinelerinin kullanımını mümkün hale getirerek öğrencilerini rekabetçi bir çalışma ortamına hazırlamaktadır. Bölümde siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, fitness, futbol, basketbol, voleybol, skuaş, mini golf, bovling vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1
2
3
Öğrenme Yetkinliği 1
2
3
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1
2
3
4
5
Alana Özgü Yetkinlik1
2
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2002503
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000611
IKT117Mikro İktisatZorunlu3000611
KAM101Siyaset Bilimi-IZorunlu3000611
KAM101Siyaset Bilimi-IZorunlu3007503
SHB103SosyolojiZorunlu3000611
KAM105Sosyolojiye GirişZorunlu3007503
ENF161Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu2002503
TDL101Türk Dili-IZorunlu2002503
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000611
KAM109Uygarlık TarihiZorunlu3000611
YBD103Yabancı Dil-IZorunlu3000611
YBD103Yabancı Dil-IZorunlu3000503
KAM107Yönetim Bilimi -IZorunlu3000611
KAM103Yönetim Bilimine GirişZorunlu3007503
Toplam400027
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000503
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000611
ISL102Hukukun Temel KavramlarıZorunlu3000611
ISL102Hukukun Temel KavramlarıZorunlu3000503
KAM104İstatistikZorunlu3000503
IKT118Makro İktisatZorunlu3000611
KAM106MetodolojiZorunlu2000503
KAM108Siyaset Bilimi-IIZorunlu3000503
KAM108Siyaset Bilimi-IIZorunlu3000611
KAM112Sosyal Bilimlerde Araştırma YöntemleriZorunlu3000611
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000611
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000503
YBD104Yabancı Dil-IIZorunlu3000503
YBD104Yabancı Dil-IIZorunlu3000611
KAM110Yönetim Bilimi-IIZorunlu3000611
Toplam40000
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KAM203Anayasa HukukuZorunlu3000611
KAM203Anayasa HukukuZorunlu3000503
KAM201Kamu MaliyesiZorunlu3000611
KAM205Kamu YönetimiZorunlu3000611
KAM205Kamu YönetimiZorunlu3006503
IKT211Mikro İktisatZorunlu3000503
IKT209Muhasebe-IZorunlu3000503
SECKAM03Seçmeli Ders Grubu-03Seçmeli3008503
SECKAM03Seçmeli Ders Grubu-03Seçmeli3000611
KAM211Siyasal Düşünceler Tarihi-IZorunlu3000611
Toplam300014
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KAM204Kamu MaliyesiZorunlu3000503
IKT212Makro İktisatZorunlu3000503
KAM220Medeni HukukZorunlu3000611
IKT210Muhasebe-IIZorunlu3000503
SECKAM04Seçmeli Ders Grubu-04Seçmeli3008503
SECKAM04Seçmeli Ders Grubu-04Seçmeli3000611
KAM218Siyasal Düşünceler Tarihi-IIZorunlu3000611
KAM216Siyaset SosyolojisiZorunlu3000611
KAM206Yerel YönetimlerZorunlu3000611
KAM206Yerel YönetimlerZorunlu3006503
Toplam300014
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KAM305İdare HukukuZorunlu3000503
KAM305İdare HukukuZorunlu3000611
KAM325Kamuda İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu3000611
KAM309Kentleşme PolitikalarıZorunlu3000503
SECKAM05Seçmeli Ders Grubu-05Seçmeli3008503
SECKAM05Seçmeli Ders Grubu-05Seçmeli3000611
KAM303Siyasi Düşünceler Tarihi-IZorunlu3000503
KAM323Türkiye Siyasal Hayatı-IZorunlu3000611
KAM307Türkiye'nin Toplumsal YapısıZorunlu3000503
Toplam27008
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KAM308Bilim FelsefesiZorunlu3000503
KAM310Çevre PolitikalarıZorunlu3000503
KAM324Kentleşme PolitikalarıZorunlu3000611
SECKAM06Seçmeli Ders Grubu-06Seçmeli3008503
SECKAM06Seçmeli Ders Grubu-06Seçmeli3000611
KAM304Siyasi Düşünceler Tarihi-IIZorunlu3000503
KAM328Türk İdare TarihiZorunlu3000611
KAM306Türkiye İdari TarihiZorunlu3000503
KAM326Türkiye Siyasal Hayatı-IIZorunlu3000611
Toplam27008
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KAM409Çevre Sorunları ve PolitikalarıZorunlu3000611
SECKAM07Seçmeli Ders Grubu-07Seçmeli3000611
SECKAM07Seçmeli Ders Grubu-07Seçmeli3008503
KAM407Siyaset SosyolojisiZorunlu3000503
KAM403Sosyal PolitikaZorunlu3000503
IKT401Türkiye EkonomisiZorunlu3000503
KAM405Türkiye Siyasi HayatıZorunlu3000503
SECÜSD07Üniversite Seçmeli ders Grubu 07Seçmeli2000611
Toplam23008
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KAM424Kamu PolitikasıZorunlu3000611
KAM406Kamuda Stratejik YönetimZorunlu3000503
SECKAM08Seçmeli Ders Grubu-08Seçmeli3008503
SECKAM08Seçmeli Ders Grubu-08Seçmeli3000611
KAM408SeminerZorunlu3000503
KAM402Siyaset PsikolojisiZorunlu3000503
KAM404Siyasi TarihZorunlu3000503
SECÜSD08Üniversite Seçmeli ders Grubu 08Seçmeli2000611
Toplam23008
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu-03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL225İcra ve İflas HukukuZorunlu3000503
ISL227Borçlar HukukuZorunlu3000503
ISL229Halkla İlişkilerZorunlu3000503
KAM207PsikolojiZorunlu3000503
KAM209Mesleki Yabancı Dil-IZorunlu3000503
Seçmeli Ders Grubu-03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KAM209Mesleki Yabancı Dil-IZorunlu3000611
KAM213Türkiye’nin Toplumsal YapısıZorunlu3000611
KAM215Uluslararası İlişkilerZorunlu3000611
Seçmeli Ders Grubu-04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KAM208Nicel Araştırma YöntemleriZorunlu3000503
KAM210Sosyal PsikolojiZorunlu3000503
KAM212Türk Anayasa DüzeniZorunlu3000503
KAM214Mesleki Yabancı Dil-IIZorunlu3000503
ULS212Uluslararası İlişkilerZorunlu3000503
Seçmeli Ders Grubu-04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KAM210Sosyal PsikolojiZorunlu3000611
KAM214Mesleki Yabancı Dil-IIZorunlu3000611
KAM222Bilim FelsefesiZorunlu3000611
Seçmeli Ders Grubu-05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
CEK301İş HukukuZorunlu3000503
ISL373Para ve BankaZorunlu3000503
KAM311Medeni HukukZorunlu3000503
KAM313Nitel Araştırma YöntemleriZorunlu3000503
KAM315İktisadi Düşünceler TarihiZorunlu3000503
KAM317İktisadi Büyüme ve KalkınmaZorunlu3000503
KAM319Çalışma EkonomisiZorunlu3000503
KAM321Mesleki Yabancı Dil-IIIZorunlu3000503
Seçmeli Ders Grubu-05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
CEK301İş HukukuZorunlu3000611
KAM327Kamu BütçesiZorunlu3000611
KAM329Borçlar HukukuZorunlu3000611
KAM331Siyaset PsikolojisiZorunlu3000611
KAM333Devlet ve Bürokrasi KuramlarıZorunlu3000611
KAM335İktisadi Büyüme ve KalkınmaZorunlu3000611
Seçmeli Ders Grubu-06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL368Uygulamalı İstatistik AnalizZorunlu3000503
KAM312Yönetim ve OrganizasyonZorunlu3000503
KAM314Ceza HukukuZorunlu3000503
KAM316Avrupa BirliğiZorunlu3000503
KAM318Bölgesel KalkınmaZorunlu3000503
KAM320Kamuda İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu3000503
KAM322Mesleki Yabancı Dil-IVZorunlu3000503
MLY306Maliye PolitikasıZorunlu3000503
Seçmeli Ders Grubu-06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KAM314Ceza HukukuZorunlu3000611
KAM330E-Devlet UygulamalarıZorunlu3000611
KAM332Yerel Yönetimler MaliyesiZorunlu3000611
KAM334Karşılaştırmalı Yerel YönetimlerZorunlu3000611
KAM336Siyasi TarihZorunlu3000611
KAM338Yönetim PsikolojisiZorunlu3000611
Seçmeli Ders Grubu-07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT401Türkiye EkonomisiZorunlu3000611
ISL463Girişimcilik-IZorunlu3000611
KAM421Güncel Kent SorunlarıZorunlu3000611
KAM423Genel MuhasebeZorunlu3000611
KAM425Çağdaş Siyasal AkımlarZorunlu3000611
KAM427Ticaret HukukuZorunlu3000611
KAM429Vergi HukukuZorunlu3000611
KAM431Türkiye Dış PolitikasıZorunlu3000611
KAM433Kamu Yönetiminde Güncel TartışmalarZorunlu3000611
Seçmeli Ders Grubu-07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT419Türk Ticaret HukukuZorunlu3000503
IKT423Türkiye Avrupa Birliği İlişkileriZorunlu3000503
ISL441Muhasebe OrganizasyonuZorunlu3000503
ISL463Girişimcilik-IZorunlu3000503
KAM411Çağdaş Siyasal AkımlarZorunlu3000503
KAM413Kent ve Yaşam KalitesiZorunlu3000503
KAM415Sivil Toplum, Demokrasi ve İnsan HaklarıZorunlu3000503
KAM417Türk Dış PolitikasıZorunlu3000503
KAM419PazarlamaZorunlu3000503
Üniversite Seçmeli ders Grubu 07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT401Türkiye EkonomisiZorunlu3000611
ISL463Girişimcilik-IZorunlu3000611
KAM421Güncel Kent SorunlarıZorunlu3000611
KAM423Genel MuhasebeZorunlu3000611
KAM425Çağdaş Siyasal AkımlarZorunlu3000611
KAM427Ticaret HukukuZorunlu3000611
KAM429Vergi HukukuZorunlu3000611
KAM431Türkiye Dış PolitikasıZorunlu3000611
KAM433Kamu Yönetiminde Güncel TartışmalarZorunlu3000611
Seçmeli Ders Grubu-08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL444Yönetim MuhasebesiZorunlu3000503
ISL448Modern Yönetim TeknikleriZorunlu3000503
ISL466Vergi HukukuZorunlu3000503
KAM410Siyasal EdebiyatZorunlu3000503
KAM412Uygarlık TarihiZorunlu3000503
KAM414Uluslararası HukukZorunlu3000503
KAM416KriminolojiZorunlu3000503
KAM418İstanbul: İmparatorluk Başkentinden Dünya KentineZorunlu3000503
KAM420Kamu Yönetiminde Güncel TartışmalarZorunlu3000503
KAM422Kamu Yönetiminde EtikZorunlu3000503
Seçmeli Ders Grubu-08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL470Girişimcilik-IIZorunlu3000611
KAM426İnsan Hakları, Demokrasi ve Sivil ToplumZorunlu3000611
KAM428Kamuda Stratejik YönetimZorunlu3000611
KAM430Kamu İhale HukukuZorunlu3000611
KAM432Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileriZorunlu3000611
KAM436Uluslararası Çevre PolitikalarıZorunlu3000611
KAM438Karşılaştırmalı SiyasetZorunlu3000611
KAM440Çalışma EkonomisiZorunlu3000611
Üniversite Seçmeli ders Grubu 08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT401Türkiye EkonomisiZorunlu3000611
ISL463Girişimcilik-IZorunlu3000611
KAM421Güncel Kent SorunlarıZorunlu3000611
KAM423Genel MuhasebeZorunlu3000611
KAM425Çağdaş Siyasal AkımlarZorunlu3000611
KAM427Ticaret HukukuZorunlu3000611
KAM429Vergi HukukuZorunlu3000611
KAM431Türkiye Dış PolitikasıZorunlu3000611
KAM433Kamu Yönetiminde Güncel TartışmalarZorunlu3000611