Lisans Programları
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - Diş Hekimliği - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 15 Kasım 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 2010/782 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Kurucu Dekan olarak 15 Kasım 2012 tarihinde Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ atanmıştır. Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi, Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, Ortodonti, Pedodonti, Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Radyolojisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti'den oluşan 8 Anabilim Dalımızda 1 Profesör, 1 Doçent, 9 Yardımcı Doçent ve 7 Araştırma Görevlisi eğitim, sağlık hizmetlerini sürdürmekte ve araştırma yapmaktadır. Sürekli olarak yenilenen gelişmiş cihazlarla donatılmış kliniklerimizde yılda 8-10 bin civarında hasta tedavi edilmektedir.

Kazanılan Derece

Diş Hekimliği programı bütünleşik bir programdır. Eğitim planındaki klinik staj uygulamaları dahil tüm dersleri başarı ile tamamlayan mezunlara Diş Hekimliği alanında yüksek lisans derecesi verilir.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde lisans ve lisansüstü eğitim programları verilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek öğretim kurumları arasında ön lisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmelik maddesine göre işlem yapılmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lise mezunu olmak. Merkezi yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavında o sene belirlenen taban puanının üzerinde puan almak. Fiziksel ve psikolojik sağlık sorunlarının olmaması ve heyet raporu ile bunun saptanması.

Program Profili

Lisans eğitim programı 5 yıl mesleki eğitimi kapsar. Mesleki eğitimin ilk iki yılında öğrenciler temel tıp ve diş hekimliği derslerinin yanı sıra mesleki becerilerini geliştirici klinik öncesi meslek derslerini alırlar. Öğrencilerin daha fazla pratik yaparak mezun olabilmeleri için daha önceden 2 yıl olan klinik çalışmaları 3 yıla çıkartılmıştır. 3. sınıftan itibaren kliniğe giren öğrenciler, pratik tecrübenin çok önem taşıdığı diş hekimliğinde eskisinden daha fazla klinik uygulama imkanına kavuşmuşlardır. 4. ve 5. sınıflar klinik uygulamaların ağırlıklı olarak verildiği, bunun yanında diş hekimliği meslek dersleri ve tıp derslerinin alındığı sınıflardır. Fakültemizde sınıf geçme sistemi uygulanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamuda ya da serbest diş hekimi olarak çalışma imkanı bulunmaktadır. Akademik kariyer imkanı bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ALES ve ÜDS sınavlarının alınması. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne başvuru ve daha sonra Fakülte bölümleri tarafından değerlendirilip, sözlü sınava tabii tutulma. DUS sınavı ile uzmanlık.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yıllık dersler için 2 ara sınav, 1 final ve 1 bütünleme oluyor. Dönemlik dersler için 1 ara sınav, 1 final ve 1 bütünleme oluyor.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için gerekli şartlar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin Lisans Yönetmenliğinde belirtilen hususları kapsamakta ve 5 yıllık süre ile verilen ders ve uygulamaların fakülte eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği çerçevesinde başarılması ve mezun olabilmek için 4. ve 5. Sınıflarda Fakülte bünyesinde stajyer diş hekimi olarak çalışmak ve başarılı olabilmek gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Fener Mahallesi Menderes Bulvarı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tel: 0464 222 00 00

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Diş Hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği, klinik ve sosyal bilimlere ait temel bilgileri edinmiş olmak ve bunları yaşamı boyunca kullanabilmek.
2Dental problemlerin çözümüne yönelik tanı ve tedavi planlaması ve güvenli, kanıta dayalı (doğruluğu kanıtlanmış) uygulamaları yapabilmek.
3Öğrenmiş olduğu temel tıp ve fen bilimleri bilgilerini gerek klinik ve gerekse laboratuar çalışmalarında uygulayabilmek, problem çözme becerisine sahip olmak.
4Diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapabilmek, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım almak ve alanında uzman kişilerle işbirliği yapabilmek
5Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek kendini sürekli geliştirebilmek, diş hekimliği mesleği ile ilgili güncel bilimsel çalışma ve gelişmeleri izlemek, değerlendirebilmek ve öğrendiklerini uygulamalarında kullanabilmek
6Hekim olmanın bilinci ile diş hekimliği tedavileri dışında, kendisi dahil, hizmet sunduğu toplumun ve bireylerin genel sağlığını ön planda tutan ve sağlıklılık durumlarını geliştirecek girişim ve uygulamaları yerine getirmek, bu konularda hastayı bilinçlendirmek ve yönlendirebilmek
7Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ile ve bulunduğu ortamda çalışan kişilerle karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayalı nitelikli iletişim kurabilmek ve iyi ilişkiler içinde bulunmak, her yaştaki ve kültürdeki hastaya psikolojik olarak uygun davranabilmek
8Etik ve hijyenik kurallara uygun, hasta haklarına saygılı, insani değerleri ön planda tutan klinik ve laboratuvar çalışmaları yapabilmek
9Özel bakım gerektiren veya sistemik hastalıklı bireylere yönelik diş hekimliği uygulamaları yapabilmek veya gereken durumlarda tam teşkilatlı merkezlere yönlendirebilmek
10Diş Hekimliği mesleğinin gerektirdiği ağız-diş sağlığını sağlamaya yönelik her türlü aletleri kullanabilmek ve diş hekimliği kliniklerinde kullanılan malzemeler hakkında yeterli bilgi sahibi olmak
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Yıl
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTS
DHF193Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiZorunlu2004
DHF105BiyofizikZorunlu4005
DHF101Biyoistatistik(Bilgisayar Uygulamalı)Zorunlu3205
DHF107BiyokimyaZorunlu2205
DHF115Davranış BilimleriZorunlu2003
DHF113Diş Anatomisi ve FizyolojisiZorunlu412011
DHF109Koruyucu Hekimlik ve EpidemiyolojiZorunlu1003
DHF111Maddeler BilgisiZorunlu1003
DHF103Tıbbi Biyoloji ve GenetikZorunlu4206
DHF191Türk DiliZorunlu2004
DHF121Yabancı Dil(İngilizce)Zorunlu4004
DHF102Anatomi-IZorunlu2204
DHF104Diş Hekimliği TarihiZorunlu1003
Toplam3220060
2. Yıl
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTS
DHF207Ağız Biyokimyası ve Klinik BiyokimyaZorunlu2204
DHF209Anatomi-IIZorunlu2304
DHF215Diş Hastalıkları ve TedavisiZorunlu2606
DHF203FizyolojiZorunlu4406
DHF201Histoloji-EmbriyolojiZorunlu3305
DHF211Maddeler Bilgisi-I(Protez)Zorunlu2003
YBD209Mesleki Yabancı DilZorunlu2003
DHF205Mikrobiyoloji-ParazitolojiZorunlu4205
DHF213Protetik Diş TedavisiZorunlu416013
SECDHF01Seçmeli Ders-ISeçmeli1001
DHF202EndodontiZorunlu1304
DHF206Maddeler Bilgisi-II(Tedavi)Zorunlu2003
DHF204Oral Diagnoz ve RadyolojiZorunlu1002
SECDHF02Seçmeli Ders-IISeçmeli1001
Toplam3139060
3. Yıl
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTS
DHF315Ağız Diş ve Çene CerrahisiZorunlu2304
DHF313Ağız Diş ve Çene RadyolojisiZorunlu2304
DHF331Ağız FizyolojisiZorunlu1102
DHF305Ağız Histolojisi ve EmbriyolojisiZorunlu1102
DHF307Ağız MikrobiyolojisiZorunlu2203
DHF329Çene Hareketleri ve OklüzyonZorunlu1001
DHF319Çocuk Diş HekimliğiZorunlu2304
DHF327Dental AnesteziZorunlu2002
DHF321Diş Hastalıkları ve TedavisiZorunlu2605
DHF323EndodontiZorunlu2304
DHF303FarmakolojiZorunlu3003
DHF311OrtodontiZorunlu4306
DHF301PatolojiZorunlu2103
DHF317PeriodontolojiZorunlu2304
DHF309Protetik Diş TedavisiZorunlu411010
DHF325Topoğrafik AnatomiZorunlu2103
Toplam3441060
4. Yıl
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTS
DHF421Ağız Diş Çene CerrahisiZorunlu4406
DHF409Ağız Diş Çene HastalıklarıZorunlu2002
DHF411Ağız Diş ve Çene RadyolojisiZorunlu2404
DHF401Ağız FarmakolojisiZorunlu1001
DHF405Ağız PatolojisiZorunlu2203
DHF419Çocuk Diş HekimliğiZorunlu4406
DHF417Diş Hastalıkları ve TedavisiZorunlu2404
DHF425EndodontiZorunlu3405
DHF403Genel AnesteziZorunlu1001
DHF407İç HastalıklarıZorunlu1001
DHF413OrtodontiZorunlu4406
DHF415PeriodontolojiZorunlu4406
DHF423Protetik Diş TedavisiZorunlu68012
DHF404DermatolojiZorunlu1001
DHF402Genel CerrahiZorunlu1001
DHF406HematolojiZorunlu1000
Toplam3938059
5. Yıl
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTS
DHF505Adli tıpZorunlu1001
DHF515Ağız Diş Çene Hastalıkları ve CerrahisiZorunlu2000
DHF519Ağız Diş ve Çene Cerrahisi StajıZorunlu0604
DHF521Ağız Diş ve Çene Radyolojisi StajıZorunlu0604
DHF511Çene Yüz CerrahisiZorunlu2002
DHF509Çene Yüz ProteziZorunlu2002
DHF525Çocuk Diş Hekimliği StajıZorunlu0604
DHF531Diş Hastalıkları ve Tedavisi StajıZorunlu0604
DHF533Endodonti StajıZorunlu0604
DHF513İlk Yardım ve Acil TedaviZorunlu2002
DHF507İmplantolojiZorunlu2002
DHF503Kulak Burun BoğazZorunlu1001
DHF535Multidisipliner Klinik EğitimiZorunlu01208
DHF523Ortodonti StajıZorunlu0604
DHF527Periodontoloji StajıZorunlu0604
DHF529Protetik Diş Tedavisi StajıZorunlu0806
DHF517PsikiyatriZorunlu1000
DHF501Toplum Ağız, Diş SağlığıZorunlu2002
DHF506DeontolojiZorunlu1001
DHF504Muayenehane Yönetimi ve ErgonomiZorunlu1001
DHF502NörolojiZorunlu1001
Toplam1862057
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders-I
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
DHF217İşaret DiliZorunlu1000490
DHF219İnsan İlişkileri ve ToplumZorunlu1000490
DHF221Bilgi Teknolojileri KullanımıZorunlu1000490
Seçmeli Ders-II
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
DHF208Ugulamalı Temel FotoğrafçılıkZorunlu1000490
DHF210Güzel Sanatlar DersleriZorunlu1000490