Lisans Programları
İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Bölümü 2009 yılında Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölüm 2009-2010 Öğretim Yılı’nda 60 öğrenci ile lisans eğitimine başlamıştır. Bölüm’de eğitim dili Türkçe, öğrenim süresi ise dört yıldır. 2010-2011 yılından itibaren II. Öğretime de öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır. Bölüm 2012 yılında Eğitim Fakültesinden İlahiyat fakültesi bünyesine aktarılmıştır. Bölümde 2 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu bölüm, yüksek öğretimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu “Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin tüm bölümlerinde önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 2 dönem okullarda uygulama yapmış olması gerekmektedir.

Program Profili

İlköğretimde görev alacak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni adaylarına, öğretmenlik formasyonuyla ilgili temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmaktır. Programda; öğrenim süresi esnasında öğrencilere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi ile konularda perspektif kazandırmak, öğretmenlik mesleğine çağdaş bir eğitim anlayışıyla sahip olmalarını sağlamak ve Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda ülkemizin ve Milli Eğitim Bakanlığı?nın ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmen yetiştirmek hedeflenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölümün anabilim dallarından mezun olanlar, akademik kariyerlerine devam edebilirken, Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı devlet ve özel okullarda öğretmen olarak çalışabilmektedirler. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine de başvuruda bulunabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES’ten yeterli puan almaları ve gerekli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı) veya ilgili alanlarda (İlahiyat) Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin “Sınavlar ve Değerlendirme Esasları” bölümünde belirtildiği şekildedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik koşulları ve Kuralları” kısmında açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Bayramali NAZIROĞLU (Adres: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 53100 Merkez-Rize) (Tel: (0464) 214-1121-2057) (e-mail: bayramali53@hotmail.com) AKTS/DS Koordinatörü: Öğr. Gör. Tayip Nacar (Adres: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü 53200 Çayeli-Rize) (Tel: (0464) 5328454-2322) (e-mail: tayip.nacar@rize.edu.tr)

Bölüm Olanakları

70 Öğretim Elemanı, 35 Büro, 15 Derslik, 1 Bilgisayar Laboratuarı, 1 Konferans Salonu (500 kişilik), 1 Toplantı Salonu (50 kişilik), 1 Personel Yemekhanesi, 1 Öğrenci Yemekhanesi, 1 Kantin, 1 Fakülte Camii bulunmaktadır..

Program Çıktıları
1Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme
2Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilme
3Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanabilme
4Öğretim süreci içinde ve dışında etkili iletişim becerilerine sahip olabilme
5Din ve değerlerle ilgili temel kavramları tanıyabilme
6Kur’an ve Hz. Muhammed'in söz ve öğretileri ile ilgili temel bilgilere sahip olabilme
7Dinler ve dini akımlar hakkında bilgi sahibi olabilme
8Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olabilme
9Eğitim ve öğretim vereceği yaş grubuna ait gelişimsel ve ruhsal bilgi donanımına sahip olabilme
10Öğrencilerin öğretim sürecindeki gelişimlerini izlemeye yönelik ölçme ve değerlendirme uygulamaları yapabilme
11Bilgi ve iletişim teknolojilerini teknik ve pedagojik olarak kullanma becerisine sahip olabilme
12Türk eğitim tarihi ve sisteminin yapısı, tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme
13Yabancı dil bilgisine sahip olabilme. Türk toplumunun temel değerlerini içeren vatandaşlık bilinci ile Atatürk ilke ve inkılâplarını kazanıp bunları gelecek kuşaklara aktarma yeterliğine sahip olabilme
14Türk İslam sanatları, edebiyatı ve musikisi hakkında bilgi ve beceri sahibi olabilme
15Topluma hizmet bilinci oluşturabilme
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
Toplam0000
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
Toplam0000
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
Toplam0000
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
Toplam0000
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
Toplam0000
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
Toplam0000
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
Toplam0000
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
Toplam0000
Seçmeli Dersler Grubu