Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - Türk Dili ve Edebiyatı - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 3 Eylül 1997 tarih ve 23099 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 01.09.1997 tarih ve 9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesinin ilk bölümlerinden biridir. Bölüm 2007-2008 yılında kuruluşunu tamamlamış ve lisans düzeyinde ilk öğrencilerini almış, ilk mezunlarını 2010-2011 eğitim-öğretim yılında vermiştir. Bölüm 1 profesör, 2 doçent, 2 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Hâlen lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim-öğretim hizmetini sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayanlar Türk Dili ve Edebiyatı alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Öğrenci Kabulü, Kayıt İşlemleri başlıkları altında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, Yatay ve Üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun Belirlemiş Olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de Örgün Eğitim Kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

2007'den beri öğretim yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dallarından oluşmaktadır. Bölümün amacı; Türk dili, edebiyatı, folkloru ve kültürü alanlarında araştırma yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmek, alanla ilgili incelemeler, araştırmalar yapmak ve bunları yayın, konferans, seminer gibi yollarla tanıtmaktır. Bölümdeki Ana Bilim Dallarının konularına göre verilen derslerde Türk yazı dilinin başlangıcından bugüne kadarki gelişim çizgisinde yer alan başlıca edebî eserler ve kişiler hakkında bilgiler verilmekte, çeşitli alfabelerle yazılmış tarihî ve çağdaş Türk Lehçelerinden örnekler tanıtılmaktadır. Bu amaçla, Türkiye dışında yaşayan Türk topluluklarının dil ve edebiyat örnekleri de ele alınmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun olan öğrenciler, üniversitelerde Türk Dili Okutmanı, Araştırma Görevlisi, Türk Dili Uzmanı gibi akademik alanlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, TRT, Kütüphaneler, Arşivler gibi devlet kuruluşlarıyla, basın ve reklam alanındaki özel kuruluşlarda iş imkânı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES’in ilgili puan türünden geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine (ÜDS ve eşdeğer sınavlar) sahip olmaları durumunda, kendi alanlarında veya ilgi duydukları başka alanlarda Lisansüstü Programa devam edebilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Sınavlar ve Değerlendirme Esasları bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mezuniyet, Diploma ve Öğretmenlik Sertifikası Verilmesi bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Hasan Ali ESİR Tel: +90 464 2236126/1170 E-mail : haesir@hotmail.com Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. İhsan SÂFİ Tel : +90 464 2236126/1205 ve 1803 E-mail : ihsansafi@gmail.com Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KOLCU Tel: +90 0464 2236126/1168 E-mail : abdkolcu@yahoo.com Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KOLCU Tel: +90 0464 2236126/1168 E-mail : abdkolcu@yahoo.com Bölüm Sekreteri: Fadime SARIKAYA Tel: +90 464 2236126/1152 E-mail : fadime.sari.kaya@hotmail.com

Bölüm Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 1 profesör, 2 doçent, 2 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 6 araştırma görevlisi olmak üzere 13 akademik ve 1 idari personel görev yapmaktadır. Bilgisayar ve yansı cihazı bulunan 60 kişilik 3 adet derslik ve 1 adet seminer salonu vardır. Üniversitenin Merkez Kütüphanesinde Bölümün istifade edebileceği zengin bir kitaplık mevcuttur. Gelişmiş bilgisayar teknolojisi ve geniş çalışma alanları öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000365
TDE119Klasik Türk Edebiyatına GirişZorunlu3000365
TDE113Osmanlı Türkçesine GirişZorunlu3000365
TDE117Tanzimat Dönemi ŞiiriZorunlu3000365
ENF161Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu2000365
TDE121Türk Halk BilimiZorunlu3000365
TDE115Türkiye Türkçesine GirişZorunlu3000365
YBD103Yabancı Dil-IZorunlu3000365
Toplam22000
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000365
TDE122Halk ŞiiriZorunlu3000365
TDE120Klasik Öncesi Türk EdebiyatıZorunlu3000365
TDE114Osmanlı Türkçesi GrameriZorunlu3000365
TDE118Tanzimat Dönemi NesriZorunlu3000365
TDE124Türk Dilinin Tarihsel GelişimiZorunlu2000365
TDE116Türkiye TürkçesiZorunlu3000365
YBD104Yabancı Dil-IIZorunlu3000365
Toplam22000
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TDE21914.Yüzyıl Klasik Türk EdebiyatıZorunlu3000365
TDE215Eski TürkçeZorunlu3000365
TDE221MitolojiZorunlu3000365
SECTDE03Seçmeli Ders Grubu03Seçmeli3000365
TDE217Servet-i Fünun ŞiiriZorunlu3000365
TDE213Son Dönem Osmanlı Türkçesi Zorunlu3000365
Toplam18000
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TDE22015.Yüzyıl Klasik Türk EdebiyatıZorunlu3000365
TDE216Karahanlı TürkçesiZorunlu3000365
TDE214Osmanlı Türkçesi PaleografyasıZorunlu3000365
SECTDE04Seçmeli Ders Grubu04Seçmeli3000365
TDE218Servet-i Fünun NesriZorunlu3000365
TDE222Türk Halk Edebiyatı Anlatım TürleriZorunlu3000365
Toplam18000
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TDE31716.Yüzyıl Azeri Sahası Klasik Türk EdebiyatıZorunlu3000365
TDE313Edebiyat Bilgi ve TeorileriZorunlu3000365
TDE319İslamiyet Sonrası Türk DestanlarıZorunlu3000365
TDE315Milli Edebiyat Dönemi ŞiiriZorunlu3000365
TDE311Orta TürkçeZorunlu3000365
SECTDE05Seçmeli Ders Grubu05Seçmeli3000365
Toplam18000
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TDE31816.Yüzyıl Anadolu Sahası Klasik Türk EdebiyatıZorunlu3000365
TDE312Eski Anadolu TürkçesiZorunlu3000365
TDE320Halk HikayesiZorunlu3000365
TDE314Klasik Türk Edebiyatında NesirZorunlu3000365
TDE316Milli Edebiyat Dönemi NesriZorunlu3000365
SECTDE06Seçmeli Ders Grubu06Seçmeli3000365
Toplam18000
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TDE41717.Yüzyıl Klasik Türk EdebiyatıZorunlu3000365
TEZ405Bitirme Çalışmasına HazırlıkZorunlu0200365
TDE415Cumhuriyet Dönemi Türk ŞiiriZorunlu3000365
TDE411Cümle BilgisiZorunlu3000365
TDE419Geleneksel Türk Seyirlik OyunlarıZorunlu3000365
SECTDE07Seçmeli Ders Grubu07Seçmeli3000365
Toplam15200
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TDE41618.-20. Yüzyıllar Arası Aşık EdebiyatıZorunlu3000365
TDE41418.Yüzyıl Klasik Türk EdebiyatıZorunlu3000365
TEZ402Bitirme ÇalışmasıZorunlu0200365
TDE412Cumhuriyet Dönemi Türk NesriZorunlu3000365
TDE410Günümüz Türk EdebiyatıZorunlu3000365
SECTDE08Seçmeli Ders Grubu08Seçmeli3000365
Toplam15200
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TDE223Tenkitli Metin Yayın YöntemleriZorunlu3000365
TDE225Mukayeseli Edebi MetinlerZorunlu3000365
TDE227Türk Mitolojisi-IZorunlu3000365
TDE229Türk Dilinin Menşei ve Temel Kaynakları-IZorunlu3000365
TDE231Anadolu ve Rumeli Ağızları-IZorunlu3000365
TDE233Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatları-IZorunlu3000365
TDE235Arapça-IZorunlu3000365
TDE237Farsça-IZorunlu3000365
TDE239Yazılı AnlatımZorunlu3000365
Seçmeli Ders Grubu04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TDE224Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatının GelişimiZorunlu3000365
TDE226Edebiyat MetotolojisiZorunlu3000365
TDE228Türk Mitolojisi-IIZorunlu3000365
TDE230Türk Dilinin Menşei ve Temel Kaynakları-IIZorunlu3000365
TDE232Anadolu ve Rumeli Ağızları-IIZorunlu3000365
TDE234Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatları-IIZorunlu3000365
TDE236Arapça-IIZorunlu3000365
TDE238Farsça-IIZorunlu3000365
TDE240Sözlü AnlatımZorunlu3000365
Seçmeli Ders Grubu05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TDE321Mesnevi EdebiyatıZorunlu3000365
TDE323Batı Edebiyatı-IZorunlu3000365
TDE325Türk Destanlarının Tahlili-IZorunlu3000365
TDE327Sözcük Türleri ve Metin Çözümlemeleri-IZorunlu3000365
TDE329Türk Dilinin Güncel Sorunları-IZorunlu3000365
TDE331Azerbaycan Türkçesi Ses ve Şekil BilgisiZorunlu3000365
Seçmeli Ders Grubu06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TDE322TezkirelerZorunlu3000365
TDE324Batı Edebiyatı-IIZorunlu3000365
TDE326Türk Destanlarının Tahlili-IIZorunlu3000365
TDE328Sözcük Türleri ve Metin Çözümlemeleri-IIZorunlu3000365
TDE330Türk Dilinin Güncel Sorunları-IIZorunlu3000365
TDE332Türk Dünyasında Dil ve Yazı HareketleriZorunlu3000365
Seçmeli Ders Grubu07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TDE421Sultan ŞairlerZorunlu3000365
TDE423EstetikZorunlu3000365
TDE425Aşık Edebiyatı-IZorunlu3000365
TDE427Türk Dili Tarihinde Morfolojik DeğişikliklerZorunlu3000365
TDE429Genel Dilbilim-IZorunlu3000365
TDE431Türkmen Türkçesi Ses ve Şekil BilgisiZorunlu3000365
Seçmeli Ders Grubu08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TDE418Klasik Türk Edebiyatında TürlerZorunlu3000365
TDE420Eleştiri YöntemleriZorunlu3000365
TDE422Aşık Edebiyatı-IIZorunlu3000365
TDE424Tarihi Türk Dili CoğrafyasıZorunlu3000365
TDE426Genel Dilbilim-IIZorunlu3000365
TDE428XIX.Yüzyıl Orta Asya Türk EdebiyatıZorunlu3000365