Önlisans Programları
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - Kimya Teknolojisi - Önlisans
Program Tanımları
Kuruluş

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü 2016 yılında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur. Kimya Teknolojisi Programı 2016-2017 akademik yılı itibariyle 40 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 8 haftalık işyeri stajını yapan “Kimya Teknolojisi'' programından mezun öğrencilere “Önlisans” diploması verilir ve “Kimya Teknikeri” ünvanı alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü "RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS ve LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ" Madde 7'ye göre yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS ve LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ" Madde 10'da açıklandığı şekilde, diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye bağlı birimlere yatay geçiş, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Kimya Teknolojisi Programı öğrencilere kimyanın temel kavramlarını, laboratuvar uygulamaları ile desteklenen aletli analiz yöntemlerini ve uygulamalarını öğretir. Öğrenciler kimya teknikeri olarak endüstride karşılaşacakları üretim sorunlarını çözme ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştireceklerdir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program mezunları kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmektedir. Kimya Teknisyenleri hem üretim hemde kontrol aşamalarında önemli role sahiptirler. Ürünlerin kalite kontrolleri kimya teknisyenleri tarafından yapılmaktadır. Mezunlar özel sektöre tarım, gıda, boya, ilaç, deri, cam, tekstil, temizlik, kağıt sektörlerinde, özel laboratuvarlarda, kimyasal üretim tesislerinde istihdam edilebilirler. Mezunların makine gücü 60 BG (Beygir Gücü)’den daha düşük en fazla iki kimya işletmesinde sorumlu müdür olarak imza yetkileri vardır. Mezunlar ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavından başarılı olmaları durumda kamu da da istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans derecesini başarı ile almış olan mezunlar ÖSYM tarafından düzenlenen DGS (Dikey Geçiş Sınavı)'den yeterli puan almaları durumunda Kimya, Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya ve Süreç Mühendisliği ile Polimer Mühendisliği lisans programlarına girip lisans öğrenimlerini tamamlayabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme "RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS ve LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ" esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, portfolyo, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Ara Sınavın %40'ı ve Yarıyıl Sonu Sınavı’nın %60'ı not ortalamasını verir.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında gösterilen zorunlu derslerle, programın öngördüğü 120 AKTS krediyi tamamlayacak seçmeli dersleri alarak, aldığı tüm derslerden başarılı olması, 40 gün (2. yarıyılın sonunda 20 gün, 4. yarıyılın sonunda 20 gün veya 4.yarıyılın sonunda kesintisiz 40 gün) süreli staj yapması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kaan KARAOĞLU Elektronik posta: kaan.karaoglu@erdogan.edu.tr Tel: +90 (464) 228 00 22 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal Teknolojiler Bölümü, At Meydanı Mahallesi (Dosma) 53100 Merkez/Rize.

Bölüm Olanakları

Programda teorik derslerin yürütülmesi için TBMYO Yeni Ek Bina D Blok içerisinde toplam 156 m2 alana sahip tam donanımlı 3 sınıf tahsis edilmiştir. Programdaki laboratuvar derslerinin yürütülmesi için 214 m2 genel uygulama ve 23,8 m2 asma kat alanına sahip laboratuvar tahsis edilmiştir. Uygulama laboratuvarında 2250 m3/h emiş gücüne sahip 2 havalandırma, cihazların kullanımına uygun aydınlatma ve elektrik sistemi, 1 adet 1300 m3/h emiş gücüne sahip çeker ocak, kimyasal ve laboratuvar malzemelerinin saklanacağı depolama dolapları bulunmaktadır. Laboratuvarda öğrencilerin çalışma olanı olarak tahsis edilen 12 adet bençte 4’er öğrenci olmak üzere toplam 48 öğrenci bağımsız deney yapabilme koşullarına sahiptir.

Program Çıktıları
1Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2Kimyagerlik mesleğinin temel terimlerini ve süreçlerini okuyacak ve anlayacak düzeyde bir yabancı dili kullanabilme
3Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
4Alanı ile ilgili konularda sorunları tanımlayabilme, yorumlayabilme ve sonuçları bilimsel, kültürel ve etik değerlere dikkat ederek toplum kesimleriyle paylaşabilme
5Öğrenimi sırasında kazandığı bilgileri kullanabilme, uyarlayabilme ve aktarabilme
6Maddenin temel kimyasal özellikleri hakkında geniş bilgiye sahip olma ve bu bilgiyi günlük hayatta, endüstriyel boyutta, pratik kimya alanında kullanabilme ve bunları toplumla paylaşabilme
7Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olabilme
8Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak yenileyebilme
9Araştırma-geliştirme, kalite-kontrol ve analiz laboratuarları ile kimyasal üretim yapan fabrikalarda örnek alma, analizleme ve sonuçları rapor edebilme için gerekli nitelik ve donanıma sahip olabilme
10Çevre sorunlarının çözümünde kimyasal yaklaşım getirebilme, çevre analizleri yapabilme ve rapor edebilme
11Halk sağlığı ve tıbbi laboratuarlarda kimyasal ve biyokimyasal analiz yöntemlerini uygulayabilme ve rapor edebilme
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KTE109Anorganik KimyaZorunlu4006586
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2002586
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2002586
KTE103Genel Kimya Laboratuvarı-1Zorunlu0022586
KTE101Genel Kimya-1Zorunlu4206586
YBD101İngilizce -IZorunlu2002586
KTE107Kimya Teknolojisine GirişZorunlu2004586
KTE105Laboratuvar TeknikleriZorunlu3004586
TDL101Türk Dili-IZorunlu2002586
Toplam212230
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KTE106Analitik KimyaZorunlu4004586
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2002586
KTE104Genel Kimya Laboratuvarı-IIZorunlu0022586
KTE102Genel Kimya-IIZorunlu4206586
YBD102İngilizce-IIZorunlu2002586
KTE108Kalite YönetimiZorunlu2002586
MAT114MatematikZorunlu2002586
SECKTE02Secmeli Ders Grubu-02Seçmeli3000586
STJ102StajZorunlu0000586
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2002586
Toplam212222
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KTE207Analitik Kimya LaboratuvarıZorunlu0033586
KTE201Endüstriyel AnalizZorunlu3004586
KTE203Enstrümental AnaliziZorunlu2003586
KTE205FizikokimyaZorunlu3004586
ISG201İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunlu3004586
SECKTE03Secmeli Ders Grubu-03Seçmeli3000586
Toplam140318
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KTE206Endüstriyel Analiz LaboratuvarıZorunlu0033586
KTE202Organik KimyaZorunlu4004586
KTE204ProjeZorunlu0304586
SECKTE04Secmeli Ders Grubu-04Seçmeli3000586
STJ202StajZorunlu0000586
KTE208StokiyometriZorunlu3004586
Toplam103315
Seçmeli Dersler Grubu
Secmeli Ders Grubu-02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KTE110BiyokimyaZorunlu3004586
KTE112Çevre KimyasıZorunlu3004586
KTE114ElektrokimyaZorunlu3004586
KTE116Anorganik Üretim AşamalarıZorunlu3004586
Secmeli Ders Grubu-03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISY229İşletme YönetimiZorunlu3004586
KTE209Analiz Sonuçlarının DeğerlendirilmesiZorunlu3004586
KTE211İlaç TeknolojisiZorunlu3004586
KTE213Malzeme KimyasıZorunlu3004586
KTE215Polimer KimyasıZorunlu3004586
Secmeli Ders Grubu-04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KTE210Proses KontrolZorunlu3004586
KTE212BiyomalzemelerZorunlu3004586
KTE214EnzimolojiZorunlu3004586
YBD201Mesleki Yabancı DilZorunlu3004586