Önlisans Programları
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - Fizyoterapi - Önlisans
Program Tanımları
Kuruluş

19/07/2007 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul toplantısında incelenerek Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Üniversitemize devrolan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık programları bünyesinde Fizyoterapi Programına 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi 35 öğrenci alınmıştır.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 30 iş günü yaz stajını tamamlayan öğrenciler 4. dönem sonunda 'Fizyoterapi Teknikeri' derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, ÖSYM tarafından yapılan YGS-2 sınavı ile.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu ‘’ yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik’’ kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lise diploması, ÖSYM tarafından yapılan YGS-2 sınavı ile.

Program Profili

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Fizyoterapi Programı, Fizik Tedavi Rehabilitasyon klinikleri, özel dal merkezleri ve özellikle SPA/termal tesislerde eksiği yoğun olarak hissedilen yardımcı sağlık personelini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Devlet hastaneleri, Özel hastaneler, Sağlık Bakanlığı, Belediye ve Üniversite Araştırma Hastaneleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Klinikler, Spor Kulüpleri, Huzurevleri gibi geniş istihdam alanı vardır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

“Fizik Tedavi” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” uyarınca yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Öğr.Gör.Hilal PEKMEZCİ PURUT Tel : 0464 214 10 59-3928 Fax: 0464 214 10 89 E-mail:hilal.pekmezci@erdogan.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı: Öğr.Gör. Barış TÜRKERTel : 0464 214 10 59-3934 Fax: 0464 214 10 89 E-mail: barıs.turker@erdogan.edu.tr Bölüm Erasmus Koordinatörü: Öğr.Gör.Hilal PEKMEZCİ PURUT Tel : 0464 214 10 59-3928 Fax: 0464 214 10 89 E-mail:hilal.pekmezci@erdogan.edu.tr Bölüm Sekreteri: Nurcan SARIMEHMET Tel : 0464 214 10 59-3909 Fax: 0464 214 10 89 E-mail:nurcan.sarmehmet@erdogan.edu.tr

Bölüm Olanakları

Mevcut kapalı alanlar toplam 2500m2 olup, Mikrobiyoloji laboratuarı, Biyokimya Laboratuarı, Bilgisayar Laboratuarı, Anatomi Laboratuarı ve mesleki eğitim labaratuvarı tam teçhizat hazır durumdadır. 100 öğrenci kapasiteli kütüphane salonumuz mevcut olup sağlıkla ilgili ders kitapları, kaynak kitaplar ve süreli yayınlar bulunmaktadır. Ayrıca Merkez Kampüste Merkezi kütüphane mevcuttur. 15 adet azami 40 öğrenci kapasiteli derslikler ve 1 adet 100 öğrenci kapasiteli konferans salonumuz mevcuttur. 40 adet bilgisayar, 16 adet Projeksiyon Cihazı, 1 adetFotokopi Makinesi, 1 adet baskı makinası bulunmaktadır. Binamızda bulunan Mesleki Beceri ve Uygulamaları Laboratuarında, gerekli tüm maketler ve programla ilgili alet ekipman mevcuttur. Müdür, müdür yardımcıları için birer oda, her öğretim görevlisi için bir oda mevcuttur. Kütüphanemiz mevcut olup kütüphane ve çalışma salonu olarak kullanılacaktır. Üniversitede Merkezi Kütüphane mevcuttur.

Program Çıktıları
1Hastalara Psiko-sosyal yönden bir bütün olarak yaklaşma becerisi kazanabilme
2Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanabilme
3Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme
4Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini kavrayıp tanımlayabilme
5Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
6Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olabilme
7Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olabilme
8Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranabilme
9Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olabilme
10Hastalara, hastalık çeşidine göre fizik tedavi uygulaması yapmak için ilgili aletleri hazırlayabilmme
11Hastaya elektroterapi, fizyoterapist olmadığı durumlarda egzersiz ve rehabilitasyon gibi tedavi yöntemleri uygular, fizyoterapist olduğunda ise fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının istemine göre uygun olarak fizyoterapist tarafından verilen görevleri yapabilme
12Fiziksel ve fonksiyonel performans/kapasite, günlük yaşam aktiviteleri, ağrı, duyu, yardımcı araç-gereç, ortez-protezlere yönelik ölçme ve değerlendirme yöntemleri ışığında fizyoterapistin belirlediği rehabilitasyon programını uygulayabilme
13Tedaviye yönelik özel egzersiz ve eğitim programları hasta ve özürlü kişilere fizyoterapi rehabilitasyon hizmeti verebilme
14Felçli hastalar için özel tedavi tekniklerini kullanabilme
15şlev yetersizliği giderilemeyen veya tümüyle yok olan organların desteklenmesi için takılan yardımcı cihazların (protez veya ortezlerin) kullanımını hastaya öğretebilme
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ANS113AnatomiZorunlu2004587
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2002587
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2002587
FTP103Fizik Tedavide Temel Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu28010587
ANS115FizyolojiZorunlu2003587
FTP101HistolojiZorunlu2000587
YBD101İngilizce -IZorunlu2002587
ACY111Tıbbi TerminolojiZorunlu2003587
TDL101Türk Dili-IZorunlu2002587
Toplam188028
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000587
FTP106ElektroterapiZorunlu2400587
FTP110Fizik Tedavi YöntemleriZorunlu2400587
FTP104Hidroterapi ve BalneoterapiZorunlu2000587
YBD102İngilizce-IIZorunlu2000587
FTP102KinezyolojiZorunlu2000587
FTP108Psikoloji ve Kişilerarası İlişkilerZorunlu2000587
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000587
Toplam16800
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
FTP205Fizik Tedavi UygulamalarıZorunlu4800587
FTP201Ortopedik RehabilitasyonZorunlu2200587
FTP203Romatizmal Hastalıklarda RehabilitasyonZorunlu2200587
SECFTP03Seçmeli Ders Grubu03Seçmeli3000587
STJ201StajZorunlu0000587
Toplam111200
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
FTP202Masaj Teknikleri ve Uygulama Zorunlu1200587
FTP208Nörolojik RehabilitasyonZorunlu2400587
FTP204Psikososyal Rehabilitasyon Zorunlu2000587
SECFTP04Seçmeli Ders Grubu 4Seçmeli3000587
FTP206Spor ve Egzersiz FizyolojisiZorunlu2000587
STJ202StajZorunlu0000587
Toplam10600
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
FTP211Sistematik HastalıklarZorunlu3000587
FTP213Fonksiyonel AnatomiZorunlu3000587
FTP215Beden Eğitimi ve Spor Zorunlu3000587
FTP217Sterilizasyon Esasları ve YöntemleriZorunlu3000587
FTP219İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunlu3000587
Seçmeli Ders Grubu 4
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
FTP210İlk Yardım YaklaşımlarıZorunlu3000587
FTP212Tıbbi Deontoloji ve EtikZorunlu3000587
FTP214Evde Bakım HizmetleriZorunlu3000587
FTP216Sağlık Yönetimi ve Örgütleme Zorunlu3000587
FTP218Sağlık SosyolojiZorunlu3000587