Önlisans Programları
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Önlisans
Program Tanımları
Kuruluş

Bu programın amacı, mesleki donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştirecek öğrencilerimizi Pazarlama Bölümü altında, Halkla İlişkiler ve Tanıtım sektörüne nitelikli ara insan gücü olarak kazandırabilmektir.

Kazanılan Derece

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'ndan mezun olacak olan öğrenciler, ilgili sektörde ülkemizdeki bu alana yönelik eğitim kalitesinin artmasına hizmet edecektir. Bu bağlamda, hem yüksekokulumuz hem de üniversitemiz bünyesinde konularında uzman eğitimci kadrosuyla eğitim ve öğretim çalışmaları yürütülecektir

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bu programın eğitim dili Türkçe olacaktır. Öğrencilerimizin açılması planlanan örgün öğretim programında, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, bankalar vb. yerlerde verimli ve etkin bir şekilde hem staj yapabilmeleri hem de mezun olduklarında istihdam edilebilmeleri hedeflenmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Bu programın eğitim dili Türkçe olacaktır. Öğrencilerimizin açılması planlanan örgün öğretim programında, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, bankalar vb. yerlerde verimli ve etkin bir şekilde hem staj yapabilmeleri hem de mezun olduklarında istihdam edilebilmeleri hedeflenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Öğrencilerimiz işletme eğitim-öğretim disiplini altında, Halkla İlişkiler ve Tanıtım programına özgü temel bilgiler ile birlikte, ilgili sektöre nitelikli ara insan gücü olarak kazandırabilecektir. Hatta başarıları ölçüsünde ve kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak daha üst kademe yöneticiliğine de yükselebileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan başarı ile mezun olacak öğrencilerin eğitimlerini lisans düzeyinde devam ettirmek istemeleri halinde, Konaklama İşletmeciliği, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler bölümleri gibi dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları mevcuttur.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Halkla ilişkiler ve tanıtım konusunda temel bilgilere sahip olmak
2İnsan kaynakları konusunda temel bilgilere sahip olmak
3Güzel sanatlar ve estetik konusunda temel bilgilere sahip olmak
4Hukukun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak
5Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında proje yapabilmek için temel proje bilgilerine sahip olmak
6Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanında bilgileri özümseyebilmek
7Yabancı dil ve Mesleki Yabancı dil bilgilerine sahip olmak
8Türkçeyi etkili ve düzgün konuşabilmek
9İletişim alanında temel bilgilere sahip olmak
10Reklamcılık konusunda temel bilgi ve becerilere sahip olmak.
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2002595
HİT105Halkla İlişkilere Giriş Zorunlu3005595
HİT103İletişime GirişZorunlu3005595
YBD101İngilizce -IZorunlu2002595
HİT107Medya ve KültürZorunlu2004595
HİT101Temel TasarımZorunlu2205595
HİT109Toplum BilimiZorunlu3005595
TDL101Türk Dili-IZorunlu2002595
Toplam192030
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2002595
YBD102İngilizce-IIZorunlu2002595
HİT104Kurumsal Halkla ilişkilerZorunlu2003595
HİT112Medya OkuryazarlığıZorunlu3004595
HİT108Reklam Planlaması ve StratejileriZorunlu2205595
HİT102Sözlü ve Sözsüz iletişimZorunlu3004595
STJ102StajZorunlu0004595
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2002595
HİT110Türkiye'nin İdari ve Siyasi YapısıZorunlu3004595
Toplam192030
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HİT205Grafik ve TasarımZorunlu2204595
HİT203Halkla İlişkilerde MedyaZorunlu2003595
HİT225Hukuka GirişZorunlu3004595
HİT201Kişilerarası İletişimZorunlu2003595
SECHİT01Seçmeli Ders Grubu - 01Seçmeli30012595
HİT219Sosyal PsikolojiZorunlu3004595
Toplam152030
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HİT232Gazetecilğin Temel İlkeleriZorunlu2002595
HİT206Halkla İlişkiler Plan ve UygulamalarıZorunlu2204595
HİT234Halkla İlişkiler TarihZorunlu2002595
HİT204İletişim ve İkna TeorileriZorunlu3003595
SECHİT02Seçmeli Ders Grubu - 02Seçmeli30012595
STJ202StajZorunlu0004595
HİT236Türkiye EkonomisiZorunlu2003595
Toplam142030
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu - 01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HİT209Halkla İlişkilerde Örnek OlayZorunlu3004595
HİT211Mesleki Sorumluluk ve EtikZorunlu3004595
HİT213Yönetim ve OrganizasyonZorunlu3004595
HİT215Reklam ve Tanıtım KampanyalarıZorunlu3004595
HİT217Örgüt İletişimiZorunlu3004595
HİT221İletişim TarihiZorunlu3004595
HİT223Kurumsal iletişimZorunlu3004595
HİT227Kültürler Arası İletişimZorunlu3004595
HİT235Performans YönetimiZorunlu3004595
HİT239İnsan KaynaklarıZorunlu3004595
HİT241Sunu TeknikleriZorunlu3004595
HİT243Osmanlı Türkçesine GirişZorunlu3004595
HİT245Örgüt PsikolojisiZorunlu3004595
HİT247Genel Fotoğraf TeknikleriZorunlu3004595
Seçmeli Ders Grubu - 02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HİT212Reklam TasarımıZorunlu3004595
HİT214Siyasal İletişimZorunlu3004595
HİT216Kitle İletişim TarihiZorunlu3004595
HİT218İletişim HukukuZorunlu3004595
HİT220Kriz İletişimi ve YönetimiZorunlu3004595
HİT222AnayasaZorunlu3004595
HİT224Halkla İlişkiler YazarlığıZorunlu3004595
HİT226Çağdaş PsikolojiZorunlu3004595
HİT228Öfke Kontrolü ve Stres YönetimiZorunlu3004595
HİT230Ekip Çalışması ve MotivasyonZorunlu3004595
HİT238Osmanlı Türkçesi MetinleriZorunlu3004595
HİT240Bilgisayarlı Büro ProgramlarıZorunlu3004595
HİT242Hitabet ve DiksiyonZorunlu3004595
HİT244Medya ve Toplumsal TemsilZorunlu3004595
HİT246Tüketici ve Müşteri DavranışlarıZorunlu3004595
HİT248Uluslararsı Halkla İlişkilerZorunlu3004595