Önlisans Programları
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi - Önlisans
Program Tanımları
Kuruluş

Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Rize Meslek Yüksekokulu olarak, 01 Mart 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuş ve aynı yıl eğitime başlamış, 20 Temmuz 1982 tarihinden itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Çay Eksperliği programı 1983 Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 01.03.2006 tarihli ve 5467 nolu kanun ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen ek maddeler ile Rize Üniversitesi Kurulmuş ve Programımız, Rize Üniversitesi, Rize Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Çay Eksperliği Programı adı altında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 11.04.2012 tarihli 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen maddelerle kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu bünyesinde eğitim- öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.Çay eksperliği programının adı Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ile 7/h maddeleri uyarınca 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren '' Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi'' olarak değiştirilmiştir.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 8 haftalık işyeri stajını yapan “Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi'' programından mezun öğrencilere “Önlisans” diploması verilir ve “Tekniker” unvanı alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci işleri Daire Başkanlığı bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü ve Kayıt” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ, PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in- formal ve non- formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak, 40 iş günü stajını yapmış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi programı çay sektöründe çayın yetiştirilmesi, çaylık alanlarının belirlenmesi, çay yapraklarının işlenerek kuru çay haline getirilmesi, yaş ve kuruçay analizlerinin yapılması ve bu çayların pazarlanması işlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirir. Önlisans programı, Çay sektörünün gerektirdiği tüm alanlarda yetkin, verimli ve uzman bir Çay Eksperi vermek üzere hazırlanmıştır. Birinci yarıyıl dersleri, farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca Kimya, Matematik, Bilgisayar derslerini birinci ve ikinci yarıyılda ayrıca zorunlu alan dersi olarak Botanik, Toprak Bilgisi , Bitki Besleme , Tarımsal Ekoloji, Genel Ekonomi derslerini içerir. İkinci yılda sunulan zorunlu dersler, Çay Tarımı, Çay Teknolojisi, Gübreler ve Gübreleme, Arazi yönetimi, Çay Analizleri, Çay Ekonomisi ve Pazarlama, Yaş Çay Ürünü Alım Esasları, Organik Tarım dersleri mevcuttur. Öğretimin üçüncü ve dördüncü yarıyıllarında seçmeli dersler bulunmaktadır. Bu dersler sayesinde öğrencilere Çay Eksperliğine ilişkin olarak geniş bir ders açılımı sunulmaktadır. Öğrenciler 2 yaz tatilinde toplam olarak en az 8 hafta mesleki staj yapmak zorundadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çay sektöründe; Kamuya ait Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı fabrikalarda ve Çay ile ilgi faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinde, Çay Analiz Laboratuarlarında, Çayın pazarlanması ile ilgili kuruluşlarda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, Araştırma Enstitüleri’nde, Çay ile ilgili işlem yapan borsalarda istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp lisans tamamlama ile dört yıllık fakülte diploması alabilir, Veya 2. Üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Uluslararası İlişkiler lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp lisans eğitimi alarak dört yıllık fakülte diploması alabilirler. Lisans tamamlama Dikey Geçiş Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler, ÖSYM’nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde; • Bahçe Bitkileri • Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması • Tarla Bitkileri Bölümlerine de geçiş yapma hakkına sahiptirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, 40 iş günü staj çalışması gibi tüm gereklerini, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Ali ZENGİN E-mail: alizengin@rize.edu.tr Tel: 0.464.2280032/2139 Bölüm Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Yeşim ÖZTÜRK YILMAZ E- mail: yesim.ozturk@rize.edu.tr Tel: 0.464.2280032/2137 Program Erasmus/AKTS Koordinatörü: Öğr. Gör. Yeşim ÖZTÜRK YILMAZ yesim.ozturk@rize.edu.tr Bölüm Sekreteri: Müslüm Çetinkaya E- mail:muslum.cetinkaya@rize.edu.tr Tel:0.464.2280032/2139

Bölüm Olanakları

Atölye ve Laboratuarlar : Okulumuzda kuru çay analizi laboratuarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Çay tarımının temel prensiplerini bilerek, çay sektöründe nitelikli ara eleman olma sorumluluğuna sahip olabilme. Çay tarımı ile ilgili her türlü teknik ve kültürel işlemleri uygulayabilme
2Çay bitkisinin bitkisel özelliklerini tanıyabilme, fizyolojisini, yetişmesi için gerekli ekolojik özellikleri kavrayabilme
3Çay bahçelerinin budanması ile ilgili işlemeleri yürütebilme, yeni oluşturulacak çay bahçelerinin tesisi için çelik alma, çelikleri köklendirme ve bahçeye şaşırtma ile ilgili işlemleri yapabilme
4Üreticilerin alım yerlerine getirmiş oldukları yaş çayların alımı, muhafazası ve nakliyesi ile ilgili işlemleri yürütebilme. Yaş çay alım yerlerinde görevli elemanların sevk ve idaresini sağlayabilme, görevlerini talimatlar çerçevesinde yürütmeleri için gerekli işlemleri yürütebilme
5Çaylıklarda üretim ve kaliteyi etkileyecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanıyabilme. Gerekli mücadele işlemlerini yapabilme
6Yaş çay ve üretilen kuru çayların analiz işlemlerini yapabilme
7Gübre çeşitleri ile bitki besleme ve gübreleme konularında bilgiye sahip olabilme ve uygulamasını yapabilme
8Çay üretim teknolojilerinin aşamalarını kavrayabilme, kuru çay üretimini uygulayabilme
9İnsan ilişkileri ve girişimcilik alanında temel kavramlar konularında bilgiye sahip olabilme, hizmet verirken bu kavramları ilke ve etik kurallara dönüştürebilme
10Bilişim teknolojileri, ölçüm-hesap ve analiz araçlarını kullanabilme becerisi kazanabilme
11Ekip çalışması yapabilme, bağımsız davranabilme, inisiyatif kullanabilme, analitik düşünebilme ve etkin iletişim becerisine sahip olabilme
12Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olabilme
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2002537
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2002488
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2002488
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2002537
BAH101BotanikZorunlu2208537
CAE101BotanikZorunlu3207488
IKT115Genel EkonomiZorunlu2004537
YBD101İngilizce -IZorunlu2002537
YBD101İngilizce -IZorunlu2002488
İBDG101İsteğe Bağlı Ders Grubu-01Seçmeli1100488
MAT119MatematikZorunlu2004488
CAE103Temel KimyaZorunlu2207537
CAE103Temel KimyaZorunlu2205488
CAE105Toprak BilgisiZorunlu2206488
CAE107Toprak BilgisiZorunlu2004537
TDL101Türk Dili-IZorunlu2002537
TDL101Türk Dili-IZorunlu2002488
Toplam3411061
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2002488
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2002537
CAE110Bitki BeslemeZorunlu2004537
CAE106Bitki BeslemeZorunlu2205488
ISY114Genel EkonomiZorunlu3004488
YBD102İngilizce-IIZorunlu2002537
YBD102İngilizce-IIZorunlu2002488
İBDG102İsteğe Bağlı Ders Grubu 02Seçmeli1100488
MKN110İş GüvenliğiZorunlu2002488
ISG102İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunlu3002537
MAT146Matematik Zorunlu2000537
STJ102StajZorunlu0000488
STJ102StajZorunlu0000537
CAE108Tarımsal EkolojiZorunlu3005537
CAE104Tarımsal EkolojiZorunlu2205488
CAE102Tarımsal MeterolojiZorunlu2004537
CAE102Tarımsal MeterolojiZorunlu2003488
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2002488
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2002537
Toplam365046
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
CAE205Budama TekniğiZorunlu1202537
CAE205Budama TekniğiZorunlu1202488
CAE217Çay Hastalık ve ZararlarıZorunlu4004537
CAE207Çay Hastalık ve ZararlılarıZorunlu3003488
CAE201Çay TarımıZorunlu2204537
CAE201Çay TarımıZorunlu2204488
CAE203Gübreler ve GübrelemeZorunlu2203537
CAE203Gübreler ve GübrelemeZorunlu2204488
SECCAE01Seçmeli Ders Grubu 01Seçmeli2000537
SECCAE03Seçmeli Ders Grubu 03Seçmeli30012488
STJ201StajZorunlu0000488
STJ201StajZorunlu0000537
CAE209Tarımsal GirişimcilikZorunlu2002537
CAE209Tarımsal GirişimcilikZorunlu2002488
Toplam2612042
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
CAE220Çay AnalizleriZorunlu2023537
CAE204Çay AnalizleriZorunlu2204488
CAE206Çay Ekonomisi ve PazarlamaZorunlu3003537
CAE206Çay Ekonomisi ve PazarlamaZorunlu3003488
CAE202Çay TeknolojisiZorunlu2204488
CAE202Çay TeknolojisiZorunlu2204537
CAE212Çiftçi EğitimiZorunlu3003537
ISY210Kalite Güvencesi ve StandartlarıZorunlu2002488
CAE208Organik TarımZorunlu2002488
CAE208Organik TarımZorunlu2002537
SECCAE02Seçmeli Ders Grubu 02Seçmeli2000537
SECCAE04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli30012488
STJ202StajZorunlu0000488
STJ202StajZorunlu0000537
Toplam286242
Seçmeli Dersler Grubu
İsteğe Bağlı Ders Grubu-01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BEB103Beden Eğitimi-IZorunlu1100488
GSB109Güzel Sanatlar-IZorunlu1100488
İsteğe Bağlı Ders Grubu 02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BEB104Beden Eğitimi-IIZorunlu1100488
GSB110Güzel Sanatlar-IIZorunlu1100488
Seçmeli Ders Grubu 01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
CAE219Arazi YönetimiZorunlu2004537
CAE221Ölçme Bilgisi Ve Arazi PlanlamasıZorunlu2004537
CAE223Tarım ve Çevre KorumaZorunlu2004537
CAE225Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu2004537
CAE227Bitki FizyolojisiZorunlu2004537
CAE229Bitki IslahıZorunlu2004537
CAE231İyi Tarım UygulamalarıZorunlu2004537
ISY241İletişimZorunlu2004537
Seçmeli Ders Grubu 03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
CAE211Arazi YönetimiZorunlu3004488
CAE213Ölçme Bilgisi ve Arazi PlanlamasıZorunlu3004488
CAE215Tarım ve Çevre KorumaZorunlu3004488
ISY209Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3004488
ISY221İletişimZorunlu3004488
Seçmeli Ders Grubu 02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
CAE222Yaş Çay Alım EsaslarıZorunlu2004537
CAE224Çayın BiyokimyasıZorunlu2004537
CAE226Alternatif Çay Ürünleri Zorunlu2004537
CAE228Çay Tadımcılığı Zorunlu2004537
CAE230Köy SosyolojisiZorunlu2004537
IST208Kalite Güvence ve StandartlarıZorunlu2004537
ISY244İstatistikZorunlu2000537
MAT228Matematik UygulamalarıZorunlu2000537
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
CAE210Yaş Çay Ürünü Alım EsaslarıZorunlu3004488
CAE212Çiftçi EğitimiZorunlu3004488
CAE214Çayın BiyokimyasıZorunlu3004488
CAE216Alternatif Çay ÜrünleriZorunlu3004488
CAE218Çay TadımcılığıZorunlu3004488