Önlisans Programları
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi - Önlisans
Program Tanımları
Kuruluş

Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Rize Meslek Yüksekokulu olarak, 01 Mart 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuş ve aynı yıl eğitime başlamış, 20 Temmuz 1982 tarihinden itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Çay Eksperliği programı 1983 Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 01.03.2006 tarihli ve 5467 nolu kanun ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen ek maddeler ile Rize Üniversitesi Kurulmuş ve Programımız, Rize Üniversitesi, Rize Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Çay Eksperliği Programı adı altında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 11.04.2012 tarihli 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen maddelerle kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu bünyesinde eğitim- öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.Çay eksperliği programının adı Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ile 7/h maddeleri uyarınca 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren '' Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi'' olarak değiştirilmiştir.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 8 haftalık işyeri stajını yapan “Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi'' programından mezun öğrencilere “Önlisans” diploması verilir ve “Tekniker” unvanı alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci işleri Daire Başkanlığı bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü ve Kayıt” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ, PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in- formal ve non- formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak, 40 iş günü stajını yapmış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi programı çay sektöründe çayın yetiştirilmesi, çaylık alanlarının belirlenmesi, çay yapraklarının işlenerek kuru çay haline getirilmesi, yaş ve kuruçay analizlerinin yapılması ve bu çayların pazarlanması işlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirir. Önlisans programı, Çay sektörünün gerektirdiği tüm alanlarda yetkin, verimli ve uzman bir Çay Eksperi vermek üzere hazırlanmıştır. Birinci yarıyıl dersleri, farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca Kimya, Matematik, Bilgisayar derslerini birinci ve ikinci yarıyılda ayrıca zorunlu alan dersi olarak Botanik, Toprak Bilgisi , Bitki Besleme , Tarımsal Ekoloji, Genel Ekonomi derslerini içerir. İkinci yılda sunulan zorunlu dersler, Çay Tarımı, Çay Teknolojisi, Gübreler ve Gübreleme, Arazi yönetimi, Çay Analizleri, Çay Ekonomisi ve Pazarlama, Yaş Çay Ürünü Alım Esasları, Organik Tarım dersleri mevcuttur. Öğretimin üçüncü ve dördüncü yarıyıllarında seçmeli dersler bulunmaktadır. Bu dersler sayesinde öğrencilere Çay Eksperliğine ilişkin olarak geniş bir ders açılımı sunulmaktadır. Öğrenciler 2 yaz tatilinde toplam olarak en az 8 hafta mesleki staj yapmak zorundadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çay sektöründe; Kamuya ait Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı fabrikalarda ve Çay ile ilgi faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinde, Çay Analiz Laboratuarlarında, Çayın pazarlanması ile ilgili kuruluşlarda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, Araştırma Enstitüleri’nde, Çay ile ilgili işlem yapan borsalarda istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp lisans tamamlama ile dört yıllık fakülte diploması alabilir, Veya 2. Üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Uluslararası İlişkiler lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp lisans eğitimi alarak dört yıllık fakülte diploması alabilirler. Lisans tamamlama Dikey Geçiş Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler, ÖSYM’nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde; • Bahçe Bitkileri • Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması • Tarla Bitkileri Bölümlerine de geçiş yapma hakkına sahiptirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, 40 iş günü staj çalışması gibi tüm gereklerini, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Ali ZENGİN E-mail: alizengin@rize.edu.tr Tel: 0.464.2280032/2139 Bölüm Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Yeşim ÖZTÜRK YILMAZ E- mail: yesim.ozturk@rize.edu.tr Tel: 0.464.2280032/2137 Program Erasmus/AKTS Koordinatörü: Öğr. Gör. Yeşim ÖZTÜRK YILMAZ yesim.ozturk@rize.edu.tr Bölüm Sekreteri: Müslüm Çetinkaya E- mail:muslum.cetinkaya@rize.edu.tr Tel:0.464.2280032/2139

Bölüm Olanakları

Atölye ve Laboratuarlar : Okulumuzda kuru çay analizi laboratuarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2002488
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000537
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2000537
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2000488
CAE101BotanikZorunlu3207488
BAH101BotanikZorunlu2200537
IKT115Genel EkonomiZorunlu2000537
YBD101İngilizce -IZorunlu2000537
YBD101İngilizce -IZorunlu2000488
İBDG101İsteğe Bağlı Ders Grubu-01Seçmeli1100488
MAT119MatematikZorunlu2000488
CAE103Temel KimyaZorunlu2200488
CAE103Temel KimyaZorunlu2200537
CAE107Toprak BilgisiZorunlu2000537
CAE105Toprak BilgisiZorunlu2200488
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000488
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000537
Toplam341109
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2002488
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000537
CAE110Bitki BeslemeZorunlu2000537
CAE106Bitki BeslemeZorunlu2200488
ISY114Genel EkonomiZorunlu3000488
YBD102İngilizce-IIZorunlu2000488
YBD102İngilizce-IIZorunlu2000537
İBDG102İsteğe Bağlı Ders Grubu 02Seçmeli1100488
MKN110İş GüvenliğiZorunlu2000488
ISG102İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunlu3000537
MAT146Matematik Zorunlu2000537
STJ102StajZorunlu0000488
STJ102StajZorunlu0000537
CAE104Tarımsal EkolojiZorunlu2205488
CAE108Tarımsal EkolojiZorunlu3000537
CAE102Tarımsal MeterolojiZorunlu2000488
CAE102Tarımsal MeterolojiZorunlu2000537
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000537
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000488
Toplam36507
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
CAE205Budama TekniğiZorunlu1200488
CAE205Budama TekniğiZorunlu1200537
CAE217Çay Hastalık ve ZararlarıZorunlu4000537
CAE207Çay Hastalık ve ZararlılarıZorunlu3003488
CAE201Çay TarımıZorunlu2200537
CAE201Çay TarımıZorunlu2200488
CAE203Gübreler ve GübrelemeZorunlu2200537
CAE203Gübreler ve GübrelemeZorunlu2200488
SECCAE01Seçmeli Ders Grubu 01Seçmeli2000537
SECCAE03Seçmeli Ders Grubu 03Seçmeli3000488
STJ201StajZorunlu0000488
STJ201StajZorunlu0000537
CAE209Tarımsal GirişimcilikZorunlu2000537
CAE209Tarımsal GirişimcilikZorunlu2000488
Toplam261203
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
CAE220Çay AnalizleriZorunlu2020537
CAE204Çay AnalizleriZorunlu2200488
CAE206Çay Ekonomisi ve PazarlamaZorunlu3000488
CAE206Çay Ekonomisi ve PazarlamaZorunlu3000537
CAE202Çay TeknolojisiZorunlu2200537
CAE202Çay TeknolojisiZorunlu2200488
CAE212Çiftçi EğitimiZorunlu3000537
ISY210Kalite Güvencesi ve StandartlarıZorunlu2000488
CAE208Organik TarımZorunlu2002488
CAE208Organik TarımZorunlu2000537
SECCAE02Seçmeli Ders Grubu 02Seçmeli2000537
SECCAE04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli3000488
STJ202StajZorunlu0000488
STJ202StajZorunlu0000537
Toplam28622
Seçmeli Dersler Grubu
İsteğe Bağlı Ders Grubu-01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BEB103Beden Eğitimi-IZorunlu1100488
GSB109Güzel Sanatlar-IZorunlu1100488
İsteğe Bağlı Ders Grubu 02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BEB104Beden Eğitimi-IIZorunlu1100488
GSB110Güzel Sanatlar-IIZorunlu1100488
Seçmeli Ders Grubu 01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
CAE219Arazi YönetimiZorunlu2000537
CAE221Ölçme Bilgisi Ve Arazi PlanlamasıZorunlu2000537
CAE223Tarım ve Çevre KorumaZorunlu2000537
CAE225Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu2000537
CAE227Bitki FizyolojisiZorunlu2000537
CAE229Bitki IslahıZorunlu2000537
CAE231İyi Tarım UygulamalarıZorunlu2000537
ISY241İletişimZorunlu2000537
Seçmeli Ders Grubu 03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
CAE211Arazi YönetimiZorunlu3004488
CAE213Ölçme Bilgisi ve Arazi PlanlamasıZorunlu3000488
CAE215Tarım ve Çevre KorumaZorunlu3004488
ISY209Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3000488
ISY221İletişimZorunlu3000488
Seçmeli Ders Grubu 02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
CAE222Yaş Çay Alım EsaslarıZorunlu2000537
CAE224Çayın BiyokimyasıZorunlu2000537
CAE226Alternatif Çay Ürünleri Zorunlu2000537
CAE228Çay Tadımcılığı Zorunlu2000537
CAE230Köy SosyolojisiZorunlu2000537
IST208Kalite Güvence ve StandartlarıZorunlu2000537
ISY244İstatistikZorunlu2000537
MAT228Matematik UygulamalarıZorunlu2000537
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
CAE210Yaş Çay Ürünü Alım EsaslarıZorunlu3004488
CAE212Çiftçi EğitimiZorunlu3004488
CAE214Çayın BiyokimyasıZorunlu3000488
CAE216Alternatif Çay ÜrünleriZorunlu3000488
CAE218Çay TadımcılığıZorunlu3000488