Önlisans Programları
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - Mekatronik - Önlisans
Program Tanımları
Kuruluş

2012-2013 akademik yılında alınan karar neticesinde kurulumuna karar verılen bölüm Yüksek öğretim kurulu 06.05.2013 tarih ve 2964-23006 sayılı yazıyla kurulumunu gerçekleştirmiştir.

Kazanılan Derece

Bölüm bitirilmesi ile öğrenciler önlisans diploması alarak Mekatronik Teknikerliği ünvanına sahip olacaklardır.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ösym nin belirlediği kriterler ve Üniversitenin istediği şartlar aynen geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Okulumuzda kurumlar arası ya da kurum içi yatay geçiş veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin önceki formal (örgün) öğrenimlerinin tanınması, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 40 iş günü olan yaz stajını tamamlamak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Öğrencilere mekatronikle ilgili teorik ve uygulamalı konularda uzmanlaşma olanağı sağlanmaktadır. Güncel ve teknolojik bilgileri iş hayatında uygulayabilecek ve yeni teknolojilere uyum sağlayabilecek teknikerleri yetiştirmek öncelikli hedeftir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, kendileri girişimci olup kendi işlerini kurabilecekleri gibi, özel sektörde oldukça geniş iş imkanlarına sahip olurlar. Otomotiv, otomasyon, robotik alanları başlıca örneklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ÖSYM'nin belirlediği kriterlere göre dikey geçişle mühendislik fakültelerine geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Öğretim Planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS karşılığı dersi başarıyla tamamlayıp 40 iş günü olan yaz stajını yapan öğrenci mezun olur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Elektronik Teknolojileri Bölümü Merkez /Rize Tel: 0464 228 00 22 /2140

Bölüm Olanakları

Bir adet mekatronik laboratuvarı,üç adet bilgisayar laboratuvarı, bir adet PLC laboratuvarı ve bir adet elektronik laboratuvarı

Program Çıktıları
1Mekatronik alanına uygun problemleri saptama, tanımlama, çözme ve uygulama becerisi kazanır.
2Mekatronik sistemlerin, sürecini, cihazlarını veya ürünü tasarlama becerisi kazanır.
3Endüstriyel tip robotları bilir, programlar , kullanır , arıza analizini yapar ve uygun çözümler üretir.
4Mekatronik alanı için yeterli düzeyde matematik ve fen bilimleri ile ilgili bilgi birikimi kazanır.
5Farklı disiplinler ile etkin biçimde çalışabilme becerisini; mekatronik bölümünün yakın etkileşim içinde olduğu makina, elektrik/elektronik ve bilgisayar bölümleri ile, mekatronik alanının uygulama alanı içinde diğer bilim dalları veya çalışma alanları ile etkin iletişim kurabilme becerisi kazanır.
6Bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanır.
7Makine parçalarının 2 veya 3 boyutlu modellerinin bilgisayar destekli çizimini yapar. Proje tekniklerini kullanarak teknik-meslek resim çizimlerini yapar,
8Sensörler ve dönüştürücüleri etkin şekilde kullanır.
9Elektrik-elektronik alanında analog ve sayısal devreler tasarlar , simülasyonlarını gerçekleştirir ve uygulamasını yapar.
10Hidrolik ve pnömatik sistemlerini bilir, tasarım, kurulumunu ve bakımını yapar.
11Mekanik alanında mekanizma sistemlerinin çözümlerini yapar ve gerekli mekanik sistemleri tasarlar. Parça işleme ve üretme süreçlerini bilir.
12Gemi sistemleri hakkında bilgi sahibi olur; mekatronik alanı altyapısında gemilerin çalışma yapısını uygun farklı meslek alanları birleştirerek gemilere özel proplemlere çözüm üretir.
13Bir sistemi çözer, (proses) süreç adımlarını belirler, analiz eder, uygun yöntem ve teknikleri kullanarak araştırma yapar, planlar ve buna uygun olarak projeyi hazırlar.
14Mekatronik bir sistemin iş organizasyonunu yaparak, proje faaliyetlerini takip eder, ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin üretiminde montajlama yapar, hata ve arızaları bulur, test ve kalite kontrolünü yapar.
15Programlanabilir kontrolörleri programlar ve otomasyon-kontrol sistemlerinde kullanır.
16Mekatronik alanı içinde mikrokontrolörleri programlar ve devre tasarımı yapar.
17Elektrik-Elektronik alanında devrelerin kurulumunu, analizini ve bu devreler üzerindeki gerekli ölçüm işlemlerini yapar.
18Mekatronik bir sistemin otomatik kumandasını bilir, otomatik kontrolünü yapar ve kontrol sistemlerini haberleştirir.
19Endüstriyel alana uygun ve devre geliştirmeye yönelik elektrik motorlarının yapısını, karakteristiklerini tanımlar ve gerekli sürücü tasarımını yapar. Hareket kontrol sistemlerini bilir.
20Algoritma yapısını bilir. Mekatronik alanında karşılaşabileceği problemleri algoritma kurarak gerekli bilgisayar programını yazma becerilerini kazanır. Mekatronik alanına uygun programlama dilllerini bilir.
21Mekatronik altyapısında bilgiye erişibilme, kaynak tarama, yorumlama, geliştirme, eleştirel bakabilme, girişimci ve yenilikci davranma becerilerini kazanır.
22Mesleğin gerektirdiği iş güvenliği kanunlarını bilir ve uygular.
23CNC tezgahlarını, eksenini bilir programlama yapabilir ve CNC yapısındaki cihazları kullanmasını bilir.
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617181920212223
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000547
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2000547
ELK105Doğru Akım DevreleriZorunlu2205547
MKT113ElektronikZorunlu3003547
YBD101İngilizce -IZorunlu2002547
MAT119MatematikZorunlu2000547
MKT107Mekatroniğin TemelleriZorunlu3000547
MKT111Mkatronikte ÖlçmeZorunlu2002547
MKT109Teknik Resim ve Çizim YöntemleriZorunlu2200547
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000547
Toplam224012
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ELT102Algoritma ve ProgramlamaZorunlu3000547
ELK102Alternatif Akım DevreleriZorunlu2200547
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000547
MKT104Bilgisayar Destekli TasarımZorunlu2200547
YBD102İngilizce-IIZorunlu2000547
ISG102İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunlu3000547
MKT102Sayısal ElektronikZorunlu2200547
STJ102StajZorunlu0000547
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000547
Toplam18600
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MKT203Mekanizma TekniğiZorunlu3000547
MKT215Otomatik Kontrol-IZorunlu3000547
MKT201Programlanabilir KontrolörlerZorunlu2200547
SECMKT03Seçmeli Ders Grubu-03Seçmeli3000547
ELT207Sensörler ve DönüştürücülerZorunlu2000547
MKT217Simülasyon TeknikleriZorunlu2200547
STJ201StajZorunlu0000547
Toplam15400
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MKT224Endüstriyel RobotlarZorunlu3000547
MKT206Hidrolik-Pnömatik-ElektropnömatikZorunlu3000547
MKT202MikrodenetleyicilerZorunlu2200547
MKT218Otomatik Kontrol-IIZorunlu1200547
SECMKT04Seçmeli Ders Grubu-04Seçmeli3000547
ELT202Sistem Analizi ve TasarımıZorunlu2000547
STJ202StajZorunlu0000547
Toplam14400
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu-03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MKT207Endüstriyel Motorlar ve SürücülerZorunlu3000547
MKT209Bilgisayar Destekli İmalatZorunlu3000547
MKT213Görsel ProgramlamaZorunlu3000547
MKT219Endüstride Mekatronik UygulamalarıZorunlu3000547
MKT221Yapay ZekaZorunlu3000547
MKT223Endüstriyel Ürün TasarımıZorunlu3000547
Seçmeli Ders Grubu-04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ELT218İleri MikrodenetleyicilerZorunlu3000547
MAT226Matematik UygulamalarıZorunlu3000547
MKT210Proses KontrolZorunlu3000547
MKT216Elektromekanik SistemlerZorunlu3000547
MKT220Gemi MekatroniğiZorunlu3000547
MKT222Makine ElemanlarıZorunlu3000547