Önlisans Programları
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - İlk ve Acil Yardım - Önlisans
Program Tanımları
Kuruluş

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1992 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı olan “Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu” Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlanmış, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin 5467 sayılı Kanunla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne devredilmiştir. Bölümümüz 35 öğrenci kontenjanı ile 2011-2012 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 30 iş günü yaz stajını tamamlayan öğrenciler 4. dönem sonunda ‘İlk ve Acil Bakım Teknikerliği Önlisans Diploması’’ derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü ‘’ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hakkında’’ bölümünde yer alan ‘’Öğrenci Kabulü’’ başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu ‘’ yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik’’ kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Öğretim programı, çağdaş İlk ve Acil Bakım teknikerliğinin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Birinci yıl derslerimiz zorunlu dersler ağırlıklı olmak üzere farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi düzeyine getirmek için başlıca anatomi, fizyoloji, biyokimya, tıbbi terminoloji derslerini içerir. Programın amacı hastane öncesi sağlık hizmetlerini tanımlayan yasal yetki ve sorumlulukları çerçevesinde verebilecek, hasta ve yaralıların hastanede esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale olanakları sağlayabilecek profesyonel düzeyde sağlık elemanları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İlk ve Acil Bakım Teknikeri unvanı almış olan mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Paramedik” unvanı ile çalışırlar. Sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev yaparlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının Acil Servisleri, 112 Acil İstasyonları, 112 Komuta Kontrol Merkezleri, Özel Ambulans Hizmetleri vb. birimlerdir. Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Paramedik (Sağlık Teknikeri) olarak atanabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar dikey geçiş sınavı ile ‘’Acil Yardım ve Afet Yönetimi,Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri’’ bölümlerine geçebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” uyarınca yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları ‘’Yeterlilik koşulları ve Kuralları’’ kısmında açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Öğr.Gör.Hilal PEKMEZCİ PURUT Tel : 0464 214 10 59-3928 Fax: 0464 214 10 89 E-mail:hilal.pekmezci@erdogan.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı: Öğr.Gör. Barış TÜRKERTel : 0464 214 10 59-3934 Fax: 0464 214 10 89 E-mail: barıs.turker@erdogan.edu.tr Bölüm Erasmus Koordinatörü: Öğr.Gör.Hilal PEKMEZCİ PURUT Tel : 0464 214 10 59-3928 Fax: 0464 214 10 89 E-mail:hilal.pekmezci@erdogan.edu.tr Bölüm Sekreteri: Nurcan SARIMEHMET Tel : 0464 214 10 59-3909 Fax: 0464 214 10 89 E-mail:nurcan.sarmehmet@erdogan.edu.tr

Bölüm Olanakları

Mevcut kapalı alanlar toplam 2500m2 olup, Mikrobiyoloji laboratuarı, Biyokimya Laboratuarı, Bilgisayar Laboratuarı, Anatomi Laboratuarı ve mesleki eğitim labaratuvarı tam teçhizat hazır durumdadır. 100 öğrenci kapasiteli kütüphane salonumuz mevcut olup sağlıkla ilgili ders kitapları, kaynak kitaplar ve süreli yayınlar bulunmaktadır. Ayrıca Merkez Kampüste Merkezi kütüphane mevcuttur. 15 adet azami 40 öğrenci kapasiteli derslikler ve 1 adet 100 öğrenci kapasiteli konferans salonumuz mevcuttur. 40 adet bilgisayar, 16 adet Projeksiyon Cihazı, 1 adetFotokopi Makinesi, 1 adet baskı makinası bulunmaktadır. Eğitim öğretim binamıza 200m measfede Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlar ile Rize İl merkezinde yine Kredi Yurtlara bağlı kız ve erkek öğrenci yurtları ile özel yurtlar bulunmaktadır. Bina içerisinde 500 öğrencinin yemek yiyebileceği Yemekhane bulunmaktadır. Binamızda bulunan Mesleki Beceri ve Uygulamaları Laboratuarında, gerekli tüm maketler ve programla ilgili alet ekipman mevcuttur. Müdür, müdür yardımcıları için birer oda, her öğretim görevlisi için bir oda mevcuttur. Kütüphanemiz mevcut olup kütüphane ve çalışma salonu olarak kullanılacaktır. Üniversitede Merkezi Kütüphane mevcuttur.

Program Çıktıları
11. Hastane öncesi süreçte yaralı veya durumu ciddi hastalara öncül ve ikincil değerlendirme yapabilmeleri için gerekli becerileri kazanabilme
22. Güvenli sürücülük ve acil servise güvenli transport için gerekli teknikleri uygulayabilme becerisi kazanabilme
33. Gerekli ve uygun müdahaleyi olay yerinde başlatıp, transport sırasında devam ettirip hastanın acil tıp merkezine güvenli naklini sağlayabilme becerisi kazanabilme
44. İlk ve Acil Yardım alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme
55. Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlayabilme
6İlk ve Acil Yardım alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alıp sorumluluklarını yerini getirebilme
77. İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanabilme
88. İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilme
99. İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilme becerisi kazanabilme
1010. İlk ve Acil Yardım alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
1111. İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
1212. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
1313. İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
1414. İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilme becerisi kazanabilme
1515. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olabilme
1616. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranabilme
1717. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olabilme
1818. Hastalara Psiko-sosyal yönden bir bütün olarak yaklaşma becerisi kazanabilme
1919. Atatürk İlkeleri ve inkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olabilme
20Hedef dilde olumlu tutum geliştirme
21İletişim amaçlı ve akademik ihtiyaçları karşılamak için gerekli becerileri kazandırma
22Öğrencilerin kendileini ifade edebilmesi
23Başlangıç seviyesindeki metinleri anlayıp, anlatma
24Başlangıç seviyesinde hedef dilde yazma
25Başlangıç seviyesinde dinleneni anlama
26Yazılan ve dinlenen metni anlayabilme
27Anadili İngilizce olan ve İngilizceyi sözel veya yazılı olarak öğrenenlerle iletişim kurabilme
28Hedef dili kullanmayı öğrenip, öğrencilein kendi kendine çalışması
29Öğrencilere gelecekte iletişim ve akademik amaçlarını karşılayabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak amaçlanmaktadır.
30Başlangıç seviyesinde öğrencilerin iletişim kurma becerisini geliştirmek amaçlanmaktadır.
31Öğrenciler kendi alanlarına ait daha fazla bilgiye ulaşabilir.
32Dil bilmek öğrencilerin daha fazla kişiye ve bilgiye ulaşmasını sağlar.
33Öğrenilen dili sınıfın dışında kullanma
34Öğrencilere olumlu tutum geliştirmede yardımcı olma.
35Gerçek hayatta öğrencilerin basit soruları anlayıp cevap verebişmesi.
36Özel bir alanda daha fazla bilgi arayabilmede öğrenciye yardım etmek.
37Öğrencilerin yabancı işverenlerle iletişim kurup iş bulmasını sağlar.
38Öğrencilerin kendilerini tanıtması
39Dil bilmek öğrenilerin yabancı uzman ya da işverenlerle iletişim kurmasını sağlama.
40Hedef dille tüm dünyanın kütüphanelerini öğrencilere açmak.
41Öğrencilerin hedef dilde bir problemi anlayabilmesi
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ACY113Acil Hasta Bakımı-IZorunlu36010406
ANS113AnatomiZorunlu2004406
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2002406
ACY115Beden Eğitimi ve SporZorunlu0402406
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2002406
ANS115FizyolojiZorunlu2003406
YBD101İngilizce -IZorunlu2002406
ACY111Tıbbi TerminolojiZorunlu2003406
TDL101Türk Dili-IZorunlu2002406
Toplam1710030
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ACY114Acil Hasta Bakımı IIZorunlu3800406
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2002406
ANS118Genel FarmakolojiZorunlu2002406
YBD102İngilizce-IIZorunlu2002406
YAS118Sistematik HastalıklarZorunlu3004406
STJ102StajZorunlu0000406
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000406
Toplam148010
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ACY215Acil FarmakolojisiZorunlu2000406
ACY213Acil Hasta Bakımı IIIZorunlu38010406
ANS207Enfeksiyon HastalıklarıZorunlu2003406
SECACY03Seçmeli Ders Grubu 03Seçmeli30012406
Toplam108025
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ACY216Acil Hasta Bakımı IVZorunlu4800406
ACY214İlk Yardım Yaklaşımları Zorunlu3003406
SECACY04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli30012406
Toplam108015
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ACY217İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunlu3004406
ACY221Acil Yardım Çalışmaları Zorunlu3000406
ANS215Sterilizasyon Esasları ve YöntemleriZorunlu3004406
YAS229Psikoloji ve Kişiler Arası İlişkilerZorunlu3004406
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ACY218Acil Kurtarma Çalışmaları Zorunlu3004406
ACY222Kaza ve Afet YönetimiZorunlu3000406
ACY224Sağlık Yönetimi ve Örgütlenme Zorunlu3004406
ANS212Tıbbi Deontoloji ve EtikZorunlu3004406