Önlisans Programları
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - Anestezi - Önlisans
Program Tanımları
Kuruluş

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1992 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı olan “Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu” Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlanmış, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin 5467 sayılı Kanunla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne devredilmiştir. Bölümümüz 35 öğrenci kontenjanı ile 2011-2012 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 30 iş günü yaz stajını tamamlayan öğrenciler 4. dönem sonunda ‘Anestezi Teknikerliği Önlisans Diploması’’ derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü ‘’ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hakkında’’ bölümünde yer alan ‘’Öğrenci Kabulü’’ başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu ‘’ yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik’’ kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Öğretim programı, çağdaş ilk ve anestezi teknikerliğinin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Birinci yıl derslerimiz zorunlu dersler ağırlıklı olmak üzere farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi düzeyine getirmek için başlıca anatomi, fizyoloji, biyokimya, tıbbi terminoloji derslerini içerir. Programın amacı sağlık kurum ve kuruluşlarının Anesteziyoloji ve Reanimasyon ünitelerinde hastaların ameliyat öncesi hazırlanmasında, anestezi ve aneljezi uygulamalarında gerekli donanımların hazırlığı ve kullanımı, uygulamalar sırasında hayati fonksiyonların takibi ve kayıtlarının tutulması, özel hasta ve ameliyat türlerinde anestezi uygulamalarında ekip içerisinde yasal çerçeveler ve etik kurallara uygun olarak mesleki sorumluluk ve görevlerini yerine getirebilme bilgi ve becerisi gelişmiş, kendini alanı ile ilgili beceri ve yetkinliklerini geliştirme ve güncelleme yetisine sahip Anestezi Teknikeri yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Anestezi teknikeri unvanı almış olan öğrencilerimiz; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda, diğer kamu ve özel hastanelerde, anestezi teknisyenleri olarak devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler gibi ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumlarında çalışırlar. Bu meslekte yetişen meslek elamanları, rahatlıkla alanları ile ilgili iş bulabilirler. İnsan sağlığı söz konusu oldukça meslekte yetişmiş elemana her zaman ihtiyaç duyulacaktır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar dikey geçiş sınavı “acil yardım ve afet yönetimi, hemşirelik, hemşirelik ve sağlık hizmetleri” bölümlerine geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” uyarınca yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları ‘’Yeterlilik koşulları ve Kuralları’’ kısmında açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Öğr.Gör.Hilal PEKMEZCİ PURUT Tel : 0464 214 10 59-3928 Fax: 0464 214 10 89 E-mail:hilal.pekmezci@erdogan.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı: Öğr.Gör. Barış TÜRKERTel : 0464 214 10 59-3934 Fax: 0464 214 10 89 E-mail: barıs.turker@erdogan.edu.tr Bölüm Erasmus Koordinatörü: Öğr.Gör.Hilal PEKMEZCİ PURUT Tel : 0464 214 10 59-3928 Fax: 0464 214 10 89 E-mail:hilal.pekmezci@erdogan.edu.tr Bölüm Sekreteri: Nurcan SARIMEHMET Tel : 0464 214 10 59-3909 Fax: 0464 214 10 89 E-mail:nurcan.sarmehmet@erdogan.edu.tr

Bölüm Olanakları

Mevcut kapalı alanlar toplam 2500m2 olup, Mikrobiyoloji laboratuarı, Biyokimya Laboratuarı, Bilgisayar Laboratuarı, Anatomi Laboratuarı ve mesleki eğitim labaratuvarı tam teçhizat hazır durumdadır. 100 öğrenci kapasiteli kütüphane salonumuz mevcut olup sağlıkla ilgili ders kitapları, kaynak kitaplar ve süreli yayınlar bulunmaktadır. Ayrıca Merkez Kampüste Merkezi kütüphane mevcuttur. 15 adet azami 40 öğrenci kapasiteli derslikler ve 1 adet 100 öğrenci kapasiteli konferans salonumuz mevcuttur. 40 adet bilgisayar, 16 adet Projeksiyon Cihazı, 1 adetFotokopi Makinesi, 1 adet baskı makinası bulunmaktadır. Eğitim öğretim binamıza 200m measfede Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlar ile Rize İl merkezinde yine Kredi Yurtlara bağlı kız ve erkek öğrenci yurtları ile özel yurtlar bulunmaktadır. Bina içerisinde 500 öğrencinin yemek yiyebileceği Yemekhane bulunmaktadır. Binamızda bulunan Mesleki Beceri ve Uygulamaları Laboratuarında, gerekli tüm maketler ve programla ilgili alet ekipman mevcuttur. Müdür, müdür yardımcıları için birer oda, her öğretim görevlisi için bir oda mevcuttur. Kütüphanemiz mevcut olup kütüphane ve çalışma salonu olarak kullanılacaktır. Üniversitede Merkezi Kütüphane mevcuttur.

Program Çıktıları
11. Hastalara Psiko-sosyal yönden bir bütün olarak yaklaşma becerisi kazanabilme
22. Medikal ve psikolojik olarak genel sağlık durumunu inceleyerek hastayı ameliyata hazırlama becerisi kazanabilme
33. Hasta ve yakınlarının anestezi ile ilgili sorularını yanıtlayabile becerisi kazanabilme
44. Ameliyat öncesi hasta için araç-gereç ve ilaç olarak gerekli hazırlığı yapabilme becerisi kazanabilme
55. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanabilme
66. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme
77. Anestezi Teknikerliği alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisi kazanabilme
88. Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini kavrayıp tanımlayabilme
99. Anestezi Teknikerliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alabilme
1010. Anestezi Teknikerliği alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanabilme
1111. Anestezi Teknikerliği alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
1212. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
1313. Anestezi Teknikerliği alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
1414. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olabilme
1515. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranabilme
1616. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olabilme
1717. Atatürk İlkeleri ve inkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olabilme
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ANS113AnatomiZorunlu2004405
ANS117Anesteziye GirişZorunlu48012405
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2002405
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2002405
ANS115FizyolojiZorunlu2003405
YBD101İngilizce -IZorunlu2002405
ACY111Tıbbi TerminolojiZorunlu2003405
TDL101Türk Dili-IZorunlu2002405
Toplam188030
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ANS116Anestezi Ekipmanları ve Cihazları Zorunlu4800405
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2002405
ANS118Genel FarmakolojiZorunlu2002405
YBD102İngilizce-IIZorunlu2002405
YAS118Sistematik HastalıklarZorunlu3004405
STJ102StajZorunlu0000405
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000405
Toplam158010
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ANS209Anestezide FarmakolojiZorunlu2004405
ANS207Enfeksiyon HastalıklarıZorunlu2003405
SECANS03Seçmeli Ders Grubu 03Seçmeli30012405
ANS205Sistematik Hastalıklarda AnesteziZorunlu31200405
Toplam1012019
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ANS206Anestezi Acilleri Zorunlu31600405
SECANS04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli30012405
Toplam616012
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ACY217İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunlu3004405
ANS211Özellikli Anestezi Zorunlu3000405
ANS215Sterilizasyon Esasları ve YöntemleriZorunlu3004405
YBD215Mesleki İngilizceZorunlu3000405
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ACY214İlk Yardım Yaklaşımları Zorunlu3004405
ANS208Sağlık Yönetimi ve ÖrgütlenmeZorunlu3000405
ANS210İnsan Kaynakları Zorunlu3000405
ANS212Tıbbi Deontoloji ve EtikZorunlu3000405
ANS214Anestezi Hastane Uygulamaları Zorunlu3000405