Önlisans Programları
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları - Önlisans
Program Tanımları
Kuruluş

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Rize Meslek Yüksekokulu olarak kuruldu. Bünyesinde Sosyal Bilimler bölümü altında Muhasebe ve Sevk ve İdare programı olarak açılmıştır. 1982 Yılında KTÜ'ne bağlanarak Muhasebe ve İşletmecilik Programları olarak ayrılmıştır. 1992-1993 Eğitim öğretim yılından itibaren İkinci öğretime de başlamıştır.2001-2002 yılından itibaren Muhasebe Programı, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Programı olarak ismi değiştirilmiştir. 2006 Yılında kurulan RÜ'ne bağlanarak Eğitim ve öğretime devam etmiştir. 2012 yılında İsim değişikliği yapılarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Muhasebe ve Vergi bölümü altında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı olarak Eğitim ve öğretime devam etmektedir. 2016-2017 döneminde birinci öğretimde 250 ikinci öğretimde 100 öğrenci olmak üzere eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hakkında" bölümünde yer alan "Öğrenci Kabulü" başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur

Program Profili

Sınavla bütün lise mezunları,bölümümüzü tercih etmektedir

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu bölümden mezun olan öğrenciler aldıkları eğitim göz önünde bulundurulduğunda girişimci hem de çalışan olarak iş hayatında kendilerine yer bulmaktadırlar. Mezun olan öğrenciler kendi ilgi alanları çerçevesinde işletmelerde çalışmaktadırlar. Son yıllarda en çok bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler. Kamu kuruluşlarında; alabilecekleri KPSS puanı ile kalifiye memur olarak iş bulabilirler. Ayrıca mezunlarımız alanları ile ilgili dört yıllık bir yüksek öğrenim programını bitirdiklerinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir adayı olabildikleri gibi meslekleri ile ilgili bütün uzmanlık sınavlarına girebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavını kazanmaları halinde Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Öğretmenliği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarına yerleştirilebilirler. Ancak Öğrenciler mezun olduktan sonra istemeleri halinde, Açıköğretim öğretim yoluyla eğitim veren fakültelerin bünyesindeki ilgili bölümlere DGS ye girmeksizin dikey geçiş yapabilir ve böylece 3. sınıftan devam ederek öğrenimlerini 4 yıllık lisans diploması ile sonuçlandırabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ‘Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde açıklandığı gibidir

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Halil İbrahim ŞEKER Telefon: (90464) 228 23 34 Fax: (90464) 228 23 38 E-mail: halil.seker@erdogan.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı: Telefon: (90464) 228-2334 Fax: (90464) 228-2338 E-mail: ali.yazici@erdogan.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde alan içi 3 öğretim görevlisi, alan dışı 4 okutman ve 12 öğretim görevlisi ile eğitim ve öğretimi bulunmaktadır. Günümüz şartlarına uygun donanımlı 18 derslik, 80 Adet bilgisayar kapasiteli 2 bilgisayar laboratuvarı, İnternet bağlantısı bulunan kütüphane, 2 adet çalışma salonu,120 Kişi kapasiteli konferans salonu, Yemekhane, Voleybol sahası, Basketbol sahası ve Kantin bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olabilme; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanabilme
2Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilme
3Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyebilme ve etkin kullanabilme
4Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilme, plan ve proje gerçekleştirebilme becerisine sahip olabilme
5Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme
6Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme
7Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyebilme ve kendini sürekli yenileyebilme
8Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olabilme
9İş hukuku ve iş güvenliği, çevre bilgisi, vergi hukuku, mesleki mevzuat ve kalite bilincine sahip olabilme
10Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme
11Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanabilme
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2002388
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2002388
ISY101Genel EkonomiZorunlu3006388
ISY105Genel İşletmeZorunlu3006388
MVU101Genel MuhasebeZorunlu3006388
YBD101İngilizce -IZorunlu2002388
İBDG101İsteğe Bağlı Ders Grubu-01Seçmeli1100388
ISY103Temel HukukZorunlu2004388
TDL101Türk Dili-IZorunlu2002388
Toplam201030
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2002388
MVU104Bilgisayarlı Büro ProgramlarıZorunlu2002388
MVU102Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Zorunlu3005388
YBD102İngilizce-IIZorunlu2002388
İBDG102İsteğe Bağlı Ders Grubu 02Seçmeli1100388
MVU106Muhasebe Uygulamaları ve Ticari BelgelerZorunlu2205388
STJ102StajZorunlu0004388
ISY102Ticaret HukukuZorunlu2004388
ISY104Ticari Matematik ve İstatistikZorunlu3004388
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2002388
Toplam193030
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MVU203Bilgisayarlı Muhasebe -IZorunlu2206388
ISY203Finansal YönetimZorunlu3004388
MVU201Maliyet MuhasebesiZorunlu3004388
SECMVU03Seçmeli Ders Grubu03Seçmeli30012388
ISY201Vergi HukukuZorunlu2004388
Toplam132030
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MVU204Bilgisayarlı Muhasebe -IIZorunlu2205388
MVU208Dış Ticaret İşlemleri MuhasebesiZorunlu3003388
MVU202Muhasebe DenetimiZorunlu3003388
SECMVU04Seçmeli Ders Grubu04Seçmeli30012388
STJ202StajZorunlu0004388
MVU206Türk Vergi SistemiZorunlu2203388
Toplam134030
Seçmeli Dersler Grubu
İsteğe Bağlı Ders Grubu-01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BEB103Beden Eğitimi-IZorunlu1100388
GSB109Güzel Sanatlar-IZorunlu1100388
İsteğe Bağlı Ders Grubu 02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BEB104Beden Eğitimi-IIZorunlu1100388
GSB110Güzel Sanatlar-IIZorunlu1100388
Seçmeli Ders Grubu03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
DTC209Dış Ticaret İşlemleri YönetimiZorunlu3004388
ISY207Kalite Yönetim SistemleriZorunlu3000388
ISY219Örgütsel DavranışZorunlu3000388
ISY223Girişimcilik ve Kobiler-IZorunlu3004388
ISY233Büro Yönetimi, İletişim ve TeknikleriZorunlu3004388
MVU205Kamu MaliyesiZorunlu3004388
MVU207Şirketler MuhasebesiZorunlu3004388
MVU209Banka MuhasebesiZorunlu3000388
Seçmeli Ders Grubu04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISY202Mali Tablolar AnaliziZorunlu3004388
ISY204PazarlamaZorunlu3000388
ISY208İş ve Sosyal Güvenlik HukukuZorunlu3004388
ISY220İletişim ve EtikZorunlu3004388
ISY226Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3004388
ISY230Girişimcilik ve Kobiler-IIZorunlu3004388
MVU210İnşaat MuhasebesiZorunlu3004388
MVU212Muhasebe StandartlarıZorunlu3000388
MVU214Borçlar HukukuZorunlu3000388
MVU216Konaklama MuhasebesiZorunlu3000388