Önlisans Programları
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi - Önlisans
Program Tanımları
Kuruluş

Rize Meslek Yüksekokulu 01 Mart 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş ve aynı yıl eğitime başlamıştır. 20 Temmuz 1982 tarihinden itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlanmıştır. İklimlendirme ve Soğutma Programı olarak 1993-94 eğitim-öğretim döneminde faaliyete geçmiştir. 01.03.2006 tarihli ve 5467 nolu kanun ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen ek maddeler ile Rize Üniversitesi Kurulmuştur. 2009-2010 eğitim-öğretim döneminde Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanlığına bağlı olarak İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı adı altında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. Daha sonra 11 Nisan 2012 tarihli 6287 nolu kanun ile isim değişikliği yapılarak Recep Tayyip Erdoğan üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü altında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirecek başarı ile tamamlayan ve 40 işgünü staj eğitimi yapan mezunlar “İklimlendirme ve Soğutma Teknikeri” önlisans derecesini alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü ve Kayıt” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.

Program Profili

Endüstrinin ihtiyacı olan, mesleki bilgi ve beceri seviyesi yüksek, iş hayatına ve teknolojik gelişmelere kolay uyum sağlayabilecek kaliteli ve insanlığa faydalı birer İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKERİ yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu ve özel sektör işletmelerinde; iklimlendirme ve soğutma alanında Kalite Kontrol, Montaj ve Servis alanlarında teknik eleman olarak çalışabilirler. Ayrıca kendi işyerlerini açabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Buradan mezun öğrencilerimiz DGS sınavları ile Makine Mühendisliği lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınavın %30'u, Yarıyıl içi çalışmasının %20’si Yarıyıl sonu sınavının %50'si not ortalamasını verir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca not değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, 40 iş günü staj çalışması gibi tüm gereklerini, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Öğr.Gör.Hüseyin KÖSOĞLU e-posta:huseyin.kosoglu@erdogan.edu.tr Tel: 0.464.2280032/2157 Bölüm Başkanı Yardımcısı: AKTS/DS Koordinatörü: Öğr. Gör. A. Yaşar ÖKSÜZ Kurumsal e-posta, ayasaroksuz@hotmail.com Tel: 0.464.2280032/2116 Bölüm Sekreteri: Müslüm Çetinkaya Kurumsal e-posta, muslum-cetinkaya@hotmail.com Tel: 0.464.2280032/2166

Bölüm Olanakları

R632 soğutma devresi eğitim cihazı, Focus 801 soğutma eğitim cihazı, Focus 804 soğutma eğitim cihazı, Focus 808 soğutma eğitim cihazı, R 514 mekanik ısı pompası eğitim cihazı, AC 574 bilgisayar bağlantılı iklimlendirme laboratuar cihazı, H890 masa üstü soğutma kulesi cihazı, R713 soğutma laboratuar eğitim cihazı, A’gramkow soğutma arıza teşhis cihazı (tip 10110), A’gramkow elektrik arıza teşhis cihazı (tip 10155), A 770 geri dönüş havalı iklimlendirme deney cihazı, Geri kazanımlı soğutma servis seti, 2 adet vakum pompası, Şarj manifoldları, Şarj silindirleri, Muhtelif atölye el aletleri, Giyotin makas, Bükme makinesi, Silindir elde etme makinesi, Silindir kenar bükme makinesi, 2 adet oksi-asetilen kaynak seti, Elektro ark, gaz altı ve toz altı kayak makineleri, Muhtelif atölye el aletleri bulunmaktadır, 24 adet, 40 kişilik resimhane.

Program Çıktıları
1İklimlendirme ve soğutma ile ilgili temel fiziksel, kimyasal ve matematiksel uygulamaları kavrayabilme, ilgili problemleri çözebilme
2Tesisat işçiliği kapsamında sacları, çelik boruları, bakır ve alüminyum boruları, plastik boruları boru kaynakçılığı teknikleri ile birleştirebilme, temel elektrik işçiliklerinden basit elektrik-elektronik ve elektrik-elektronik kontrol devrelerini kurabilme, algılayıcı ve elektrik motor bağlantılarını yapabilme
3İş güvenliği kapsamında ilk yardım tedbirlerini alabilme, çalışma güvenliğini sağlayabilme, acil durumlarda hastaya/yaralıya ilk yardım kurallarını uygulayabilme, ilk yardımın temel ilkelerini uygulayabilme, temel yaşam desteği yapmayı sağlayabilme, yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkulmalarda, diğer acil durumlarda ilk yardım kurallarını uygulayabilme, hasta veya yaralıları taşıyabilme
4Temel geometrik çizimler, temel izdüşüm ve görünüş çıkarma çizimleri yapabilme, çizilmiş resimleri ölçülendirip perspektif çizimi yapabilme, bilgisayar destekli temel çizim komutları ile iki ve üç boyutlu çizim uygulamaları yapabilme, soğutma/iklimlendirme elektrik devre şemaları çizebilme
5Bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirebilme, internet ortamında iletişim kurabilme, internet ortamında iş başvurusu yapabilme, sayısal verileri düzenleyebilme, hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlayabilme, araştırma için veri toplayabilme, araştırma raporu hazırlayabilme, araştırma raporunu sunu haline getirebilme
6Klima sistemlerinin seçimini yapabilme, soğuk oda tasarımı ve montaj esaslarını bilme, soğuk oda devre elemanlarının montaj esaslarını bilme, p-h ve psikometrik diyagramı kullanabilme, pencere tipi klima, split klima, kanallı split cihazlarının montajını yapabilme
7Ev tipi ve ticari tipi (örn.: vitrin tipi, su sebili gibi) soğutma cihazlarında montaj hazırlığını yapabilme, soğutma ana devre elemanlarının montajını, elektrik devre elemanlarının montajını yapabilme, soğutucu akışkan şarjı yapabilme, soğutma devresini çalıştırabilme ve çalışma performansını değerlendirme becerisini kazanabilme
8Havalandırma sistem elemanlarının, havalandırma kanal imalat şeklini, montaj şeklini ve yalıtım yöntemlerini bilme ve ölçümlerini gerçekleştirebilme, merkezi iklimlendirme sistem elemanlarının seçimini ve montajını esaslarını bilme, merkezi kazan sisteminin montaj esasalarını, yakıcı sistemlerin montaj esaslarını bilme, merkezi ısıtma sistemlerini devreye alma yöntemini bilme, su soğutma kulesi ve grubunun montaj şeklini bilme
9Ev tipi, ticari tip ve endüstriyel tip elektrik soğutma kumanda, bireysel/merkezi ve mobil iklimlendirme kumanda devreleri kurabilme, soğutma elemanlarının arızalarını, split ve paket klima, merkezi klima, mobil soğutma ve iklimlendirme elektriksel arızalarını giderebilme, otomatik kontrol devreleri kurabilme, PLC ile iklimlendirme/soğutma devre kontrol programları yazabilme, basit kontrol devreleri kurabilme
10Isıtma Sistemlerinin çeşitlerini, çalışma şeklini, montaj esaslarını ve boru çapı hesaplarını yapabilme, temiz ve atık su tesisatını ve boru çapı hesabını yapabilme, doğalgaz bina bağlantı hattını çizebilme, kazan dairesi doğalgaz tesisatını, kolon/tüketim hattını döşemek, doğalgaz tesisatının sızdırmazlık testini yapabilme
11Kalite yönetim sisteminin altyapısını oluşturabilme, istatistiksel kalite kontrol yöntemleri uygulayabilme, kalite güvence ve standartlarını uygulayabilme, istatistiksel kalite kontrol yöntemlerini uygulayabilme
12İş yeri/İşletmeyi kurabilme, temel ekonomik göstergeleri analiz edebilme, iş yeri kurma fikrini oluşturabilme, iş yeri kuruluş işlemlerini yürütebilme, iş yerini faaliyete açabilme, İşletmeyi yönetebilme, yönetim işlevlerini yerine getirebilme, insan kaynaklarını yönetebilme, üretim sürecini yönetebilme, pazarlama faaliyetlerini yönetebilme, işletmenin mali/finans yapısını yönetebilme, mesleki etik ve ahlak kavramlarını bilme ve uyabilme
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000541
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2000541
IST105İklimlendirme ve Soğutma KavramlarıZorunlu2200541
YBD101İngilizce -IZorunlu2000541
MAT119MatematikZorunlu2000541
IST101Temel Elektrik ve ElektronikZorunlu2200541
IST103Tesisat İşlemleri ve İş GüvenliğiZorunlu2200541
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000541
Toplam16600
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000541
IST106Bireysel İklimlendirme SistemleriZorunlu3000541
IST102Ev Tipi Soğutma SistemleriZorunlu3000541
YBD102İngilizce-IIZorunlu2000541
ISG102İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunlu3000541
IST110Kaynak TeknolojisiZorunlu1020541
STJ102StajZorunlu0000541
MRS110Teknik ResimZorunlu1200541
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000541
Toplam17220
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IST209Bilgisayar Destekli TasarımZorunlu1200541
IST207Elektrik MotorlarıZorunlu2000541
IST201Elektro-Mekanik Kumanda DevreleriZorunlu2200541
IST205Güneş EnerjisiZorunlu2000541
SECIST03Seçmeli Ders Grubu 03Seçmeli3000541
STJ201StajZorunlu0000541
IST203Tesisat TeknolojisiZorunlu3000541
Toplam13400
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IST210 Taşıt İklimlendirmesiZorunlu1200541
IST228Doğalgaz TesisatıZorunlu1020541
IST204Havalandırma SistemleriZorunlu3000541
IST206Hidrolik Pnömatik SistemlerZorunlu3000541
IST208Kalite Güvence ve StandartlarıZorunlu2000541
SECIST04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli3000541
STJ202StajZorunlu0000541
Toplam13220
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IST211Merkezi İklimlendirme SistemleriZorunlu3000541
IST213Isıtma SistemleriZorunlu3000541
IST215Ticari Soğutma SistemleriZorunlu3000541
ISY217Genel ve Teknik İletişimZorunlu3000541
ISY229İşletme YönetimiZorunlu3000541
YBD201Mesleki Yabancı DilZorunlu3000541
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IST212Soğutma Sistem TasarımıZorunlu3000541
IST214Koruyucu Bakım ve Arıza TesbitiZorunlu3000541
IST216Sistem Analizi ve TasarımıZorunlu3000541
IST218Ev CihazlarıZorunlu3000541
IST222Güç ElektroniğiZorunlu3000541
IST224Pano Tasarımı ve MontajıZorunlu3000541
IST226SCADA SistemleriZorunlu3000541
ISY216GirişimcilikZorunlu3000541
MAT226Matematik UygulamalarıZorunlu3000541