Önlisans Programları
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) - Önlisans
Program Tanımları
Kuruluş

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli, kendisini geliştiren, ahlaklı ara insan gücünü karşılamak amacıyla, 2010- 2011 Eğitim - Öğretim Yılı yılında, Rize Üniversitesi Rize Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır. 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında programın adı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı olarak değiştirilmiştir. 2011-2012 döneminde birinci öğretimde 60 ikinci öğretimde 60 öğrenci olmak üzere eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 40 işgünü staj eğitimini yapan mezunlar “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Elemanı” unvanını alırlar

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, lise eğitimden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile seçilmektedir. Programa her yıl yaklaşık, 40 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, zorunlu olan her dersi almak ve geçmek zorundadır. Aynı zamanda programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 40 iş günü zorunlu stajını yaparak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Günümüz iş dünyası hızlı değişim ve gelişim süreci içinde olup, yeni işletme teorilerinin üretildiği ve uygulamalara yöneldiği bir duruma gelmiştir. Bu yapı içerisinde sekreterlik de sınırlı işler yapan ve tesadüfen kazanılmış bir meslek değil, organizasyon içinde kendisine belirlenen görevi yerine getiren bir sistematik yapıya dönüşmüştür. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Türkiye’de ve dünyada önemi giderek artan bir alandır. Günümüz iş ortamında, birçok alanda bilgi ve beceriye sahip elemanlar aranmaktadır. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı eğitimi, hem örgütlerin istedikleri bilgi ve beceriye sahip nitelikli meslek elemanı yetiştirmekte, hem de profesyonel sekreterlik ve yönetici asistanlığı mesleğinin klasik sekreterlik kavramının dışında yeni boyutlar kazanarak gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Program; kamu ve özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek, büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, modern protokol bilgilerine sahip, yönetsel karar alma ve analiz becerilerine sahip ve yaratıcılık bilincinde büro yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin 40 işgünü staj ile öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulamaya aktararak mesleki beceri ve davranış kazanmaları sağlanır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mezunları, özel sektör ve kamu kuruluşlarında; başta TBMM olmak üzere, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarında ve diğer önemli kamu kuruluşlarında yönetici sekreterleri; çeşitli işletmeler ile kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan yönetici sekreterliği görevini en iyi bir şekilde yapabilecek elemanlardır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar, İletişim Fakültelerinin ilgili bölümlerine dikey geçiş sınavlarındaki başarılarına göre, Anadolu Üniversitesi İşletme ve İktisat Fakültelerine ise doğrudan dikey geçiş yapabilirler. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile aşağıdaki bölümlere yerleşebilirler: Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Bilgi Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ‘Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ uygulanmaktadır

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Mehmet Ali Feyiz Telefon: (904645) 228-2334 Fax: (90464) 228-2338 E-mail: feyiz53 @ Gmail.com Bölüm Başkan Yardımcısı: Mehmet Ali Feyiz Telefon: (904645) 228-2334 Fax: (90464) 228-2338 E-mail: feyiz53 @ Gmail.com Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatoru : Mehmet Bakır Telefon: (90464) 228-2334 Fax: (90464) 228-2338 E-mail: mehmetbakir53 @ Gmail.com

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde alan içi 8 öğretim görevlisi, alan dışı 5 okutman ve 6 öğretim görevlisi ile eğitim ve öğretimi bulunmaktadır. Günümüz şartlarına uygun donanımlı 18 derslik, 80 Adet biligisayar kapasiteli 2 bilgisayar laboratuarı, İnternet bağlantısı bulunan kütüphane, 2 adet çalışma salonu,120 Kişi kapasiteli konferans salonu ,Yemekhane, Voleybol sahası, Basketbol sahası ve Kantin bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olabilme; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
2Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
3Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilme
4Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilme, plan ve proje gerçekleştirebilme
5Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme
6Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme
7Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırabilme
8Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olabilme
9İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olabilme
10Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme
11Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırabilme
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2002399
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2002399
YBD101İngilizce -IZorunlu2002399
İBDG101İsteğe Bağlı Ders Grubu-01Seçmeli1100399
BYA101Klavye TeknikleriZorunlu2206399
ISY103Temel HukukZorunlu2004399
BNS101Ticari Matematik ve İstatistikZorunlu3006399
TDL101Türk Dili-IZorunlu2002399
BYA103Yönetici AsistanlığıZorunlu4006399
Toplam203030
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2002399
MVU104Bilgisayarlı Büro ProgramlarıZorunlu2002399
BYA104Dosyalama ve ArşivlemeZorunlu2206399
ISY114Genel EkonomiZorunlu3004399
ISY106Genel İşletmeZorunlu3004399
YBD102İngilizce-IIZorunlu2002399
İBDG102İsteğe Bağlı Ders Grubu 02Seçmeli1100399
BYA102Protokol ve Sosyal Davranış KurallarıZorunlu3004399
STJ102StajZorunlu0004399
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2002399
Toplam203030
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BYA205Büro YönetimiZorunlu3005399
YBD205Mesleki Yabancı Dil-IZorunlu2204399
BYA203Muhasebeye GirişZorunlu2004399
SECBYA03Seçmeli Ders Grubu03Seçmeli30012399
BYA201Sektör Uygulamaları-IZorunlu2205399
Toplam124030
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BYA202Bilgisayarlı Muhasebe YazılımlarıZorunlu3003399
YBD206Mesleki Yabancı Dil-IIZorunlu2204399
SECBYA04Seçmeli Ders Grubu04Seçmeli30012399
BYA204Sektör Uygulamaları-IIZorunlu2204399
STJ202StajZorunlu0004399
BYA206Sunu Teknikleri Zorunlu2003399
Toplam124030
Seçmeli Dersler Grubu
İsteğe Bağlı Ders Grubu-01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BEB103Beden Eğitimi-IZorunlu1100399
GSB109Güzel Sanatlar-IZorunlu1100399
İsteğe Bağlı Ders Grubu 02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BEB104Beden Eğitimi-IIZorunlu1100399
GSB110Güzel Sanatlar-IIZorunlu1100399
Seçmeli Ders Grubu03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BYA207Mesleki YazışmalarZorunlu3004399
BYA209Kamu ve Özel Kesim Yapısı ve İlişkileriZorunlu3004399
BYA211Toplam Kalite YönetimiZorunlu3004399
BYA213Etkili ve Güzel KonuşmaZorunlu3004399
BYA215Teknoloji KullanımıZorunlu3004399
ISY221İletişimZorunlu3004399
ISY223Girişimcilik ve Kobiler-IZorunlu3004399
Seçmeli Ders Grubu04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BYA208Halkla İlişkilerZorunlu3004399
BYA210Müşteri İlişkileri YönetimiZorunlu3304399
BYA212Ticari BelgelerZorunlu3004399
ISY208İş ve Sosyal Güvenlik HukukuZorunlu3004399
ISY224İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu3004399
ISY226Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3004399
ISY230Girişimcilik ve Kobiler-IIZorunlu3004399