Önlisans Programları
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - Elektrik (İÖ) - Önlisans
Program Tanımları
Kuruluş

Rize Meslek Yüksekokulu 01 Mart 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş ve aynı yıl eğitime başlamıştır. 20 Temmuz 1982 tarihinden itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlanmıştır. Elektrik Programı olarak 1993-94 eğitim-öğretim döneminde faaliyete geçmiştir. 01.03.2006 tarihli ve 5467 nolu kanun ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen ek maddeler ile Rize Üniversitesi Kurulmuştur. 2009-2010 eğitim-öğretim döneminde Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanlığına bağlı olarak Elektrik Programı adı altında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiş ve 11 Nisan 2012 tarihli 6287 nolu kanun ile isim değişikliği yapılarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü altında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirecek başarı ile tamamlayan ve 40 işgünü staj eğitimi yapan mezunlar “Elektrik Teknikeri” önlisans derecesini alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Recep Tatyyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü ve Kayıt” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.

Program Profili

Endüstrinin ihtiyacı olan, mesleki bilgi ve beceri seviyesi yüksek, iş hayatına ve teknolojik gelişmelere kolay uyum sağlayabilecek kaliteli ve insanlığa faydalı birer ELEKTRİK TEKNİKERİ yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu ve özel sektör işletmelerinde; elektrik alanında Kalite Kontrol, Montaj ve Servis alanlarında teknik eleman olarak çalışabilirler. Ayrıca kendi işyerlerini açabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Buradan mezun öğrencilerimiz DGS sınavları ile Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınavın %30'u, Yarıyıl içi çalışmasının %20’si Yarıyıl sonu sınavının %50'si not ortalamasını verir. Rize Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca not değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, 40 iş günü staj çalışması gibi tüm gereklerini, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Necati KOÇYİĞİT necati.kocyigit@rize.edu.tr Tel: 0.464.2280032/2120 Bölüm Başkanı Yardımcısı: KTS/DS Koordinatörü: Öğr.Gör. Ayhan AKÇAİR Resmi e-posta, ayhan.akçair@rize.edu.tr Tel: 0.464.2280032/2138 Bölüm Sekreteri: Müslüm Çetinkaya Resmi e-posta,muslum-cetinkaya@hotmail.com Tel: 0.464.2280032/2166

Bölüm Olanakları

Elektrik makineleri eğitim seti, Temel elektrik eğitim setleri, Temel elektronik eğitim setleri, Temel kumanda eğitim seti, Temel tesisat eğitim seti, Osiloskoplar, Sinyal generatörleri, Muhtelif ölçü aletleri, Eurotest 61557 ölçüm cihazı, Topraklama megeri, AA motor sürücüsü, DC motor sürücüsü, Oto transformatörleri, Bobin sarım makinası, Muhtelif atölye el aletleri bulunmaktadır, 24 adet, 40 kişilik resimhane.

Program Çıktıları
1Temel işlemleri ve devre çözümlemelerini yapabilecek düzeyde matematik problemlerini çözebilme
2Malzeme, statik, mekanik, akışkanlar, manyetizma konularında temel bilgileri hatırlayabilme
3Yarı iletkenler, diyotlar, transistor ve entegre devreler, pasif ve aktif devre elemanları, doğrultucular hakkında temel bilgileri hatırlayabilme. Güç elektroniği devreleri tasarlayabilme
4Temel elektrik büyüklüklerini ve kavramlarını hatırlama. DA devrelerinin analizini yapabilme ve devre teoremlerini çözümde kullanabilme. AA devre elemanlarını tanıma ve çözümlemelerini yapabilme
5Bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirebilme, internet ortamında iletişim kurabilme, internet ortamında iş başvurusu yapabilme, sayısal verileri düzenleyebilme, hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlayabilme, araştırma için veri toplayabilme, araştırma raporu hazırlayabilme, araştırma raporunu sunu haline getirebilme
6Elektrik makinelerinin yapı, çalışma prensibi ve denetim düzenekleri hakkında bilgileri hatırlamalı ve laboratuar ortamında elektrik makinelerinin farklı çalışma karakteristiklerini uygulayabilme. Elektrik makinelerinin bağlantı, ölçüm ve denetimlerini yapabilme
7Elektriksel birimler ve dönüşümlerini hatırlamalı ve basit problemleri çözebilme. Elektrik ölçü aletlerinin yapısı, çalışma prensibi ve bağlantı şekillerini uygulayabilme
8Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlayıp, simüle etme. Mesleki plan ve projeleri çizebilme
9Endüstride kullanılan elektriksel cihazların montaj, bakım-onarım ve ölçümlerini yapabilme. Problemi tanımlama, deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi uygulayarak problem çözebilme. Elektrik alanında yeni teknolojileri takip etme ve öğrendiklerini uygulayabilme
10Tesislerde iç-dış aydınlatma teknikleri, hesaplamalarını yapabilme ve projelerinin çizebilme
11PLC ile denetim sistemlerini tasarlayabilme, analizlerini yapabilme ve uygulamalarını gerçekleştirme
12Elektrik enerjisinin üretim ve iletimi hakkında temel bilgileri hatırlayabilme. Elektrik enerjisinin dağıtımı, denetimi ve korunumu hakkında temel bilgileri hatırlayabilme
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2002538
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2002538
ELK105Doğru Akım DevreleriZorunlu2206538
YBD101İngilizce -IZorunlu2002538
MAT119MatematikZorunlu2004538
ELK101Ölçme TekniğiZorunlu2206538
TDL101Türk Dili-IZorunlu2002538
Toplam144024
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ELK102Alternatif Akım DevreleriZorunlu2204538
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2002538
MBD110Bilgisayar Destekli ÇizimZorunlu2204538
ELK106ElektronikZorunlu2204538
YBD102İngilizce-IIZorunlu2002538
ELK108Özel TesisatZorunlu2003538
STJ102StajZorunlu0000538
ELK104Trafo ve Doğru Akım MakineleriZorunlu2204538
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2002538
Toplam168025
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ELK201Elektro-Mekanik Kumanda SistemleriZorunlu2204538
ISG201İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunlu3003538
ELK203Sarım TekniğiZorunlu2204538
ELK223Sayısal ElektronikZorunlu2204538
SECELK03Seçmeli Ders Grubu 03Seçmeli3000538
STJ201StajZorunlu0000538
Toplam126015
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ELK202Elektrik Enerji İletim ve DağıtımıZorunlu3004538
ELK206Güç ElektroniğiZorunlu3004538
ELK230Özel Tasarımlı MotorlarZorunlu2003538
ELK228Programlanabilir DenetleyicilerZorunlu2204538
SECELK04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli3000538
STJ202StajZorunlu0000538
Toplam132015
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ACY231İlk YardımZorunlu3004538
ELK207Arıza AnaliziZorunlu3004538
ELK209Bilgisayar Destekli Proje-IIZorunlu3004538
ELK211Elektrik Enerji SantralleriZorunlu3004538
ELK213Asenkron ve Senkron MakineleriZorunlu3004538
ELK215Hidrolik Pnömatik SistemlerZorunlu3004538
ISY221İletişimZorunlu3004538
ISY231GirişimcilikZorunlu3004538
YBD201Mesleki Yabancı DilZorunlu3004538
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ELK210Sensörler ve TransdüserlerZorunlu3004538
ELK212Sistem Analizi ve TasarımıZorunlu3004538
ELK214Sözleşme Keşif ve PlanlamaZorunlu3004538
ELK216Çevre KorumaZorunlu3004538
ELK220Pano Tasarımı ve MontajıZorunlu3004538
ELK222SCADA SistemleriZorunlu3004538
ELK226Ev CihazlarıZorunlu3004538
ISY214Kalite Güvencesi ve StandartlarıZorunlu3004538
MAT226Matematik UygulamalarıZorunlu3004538