Önlisans Programları
ARDEŞEN MESLEK YÜKSEKOKULU - Turizm ve Otel İşletmeciliği - Önlisans
Program Tanımları
Kuruluş

Ardeşen Meslek Yüksekokulu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı olarak 2008-2009 eğitim-öğretim yılından itibaren Turizm ve otel işletmeciliği ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Bölüm, ilk mezunlarını 2009-2010 yılında vermiştir. Kaçkar Dağları Milli Parkı’na Ardeşen’den ulaşılmaktadır. Türkiye’deki rafting sporu için en önemli akarsulardan biri olan Fırtına Deresi yine ilçe merkezinden denizle birleşmektedir. Olağan üstü deniz manzarası ve uygulama oteli ile program her yıl yaklaşık 40 civarında mezun vermektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek, 40 iş günü staj eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar "Konaklama İşletmeciliği alanında Ön lisans diploması" derecesi alırlar

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Rize Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu "yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bilgisayar ve İngilizce, dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Bölümümüzde, turizm ve otelcilik dalında pratik ve uygulamalı olarak öğrencilerimizin meslek hayatında yararlanacakları dersler güncek gelişmeler doğrultusunda verilmektedir. Teorik bilgilerini, sektör içerisinde yaptıkları staj çalışması ile pekiştiren öğrencilerimiz, konaklama, yememe- içme ve seyahat işletmeleri bünyesinde görev almakta, kendini geliştirip iyi pozisyonlara ulaşabilmektedirler. Bölümümüzü, turizmi meslek edinmeyi amaçlayan düz lise ve turizm, otelcilik eğitimi verilen lise mezunları, tercih etmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun olan öğrencilerimiz, otel, motel, tatil köyü, seyahat acentesi, gibi konaklama işletmelerinde restaurant, bar, eğlence merkezleri gibi yiyecek-içecek işletmelerinde, seyahat acentesi, tur operatörü gibi seyahat işletmelerinde değişik pozisyonlarda görev alabilirler. Ayrıca özel sektör kuruluşları haricinde ile Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev alabilmektedirler. Yabancı dil ve yeterli meslek bilgisine sahip olan mezun öğrenciler, hızla gelişen ve globalleşen sektörde yurt dışında da çalışma olanağı bulmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, dikey geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisans programlarda öğrenim görebilirler. Ayrıca Anadolu Üniversitesi açık öğretim programlarına (ilgili alanlar) sınavsız 3. sınıftan geçiş hakkına sahiptirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınavların % 40'ı, yarıyıl sınavlarının % 60'ı alınarak değerlendirme yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı (tedviren): Öğrt. Gör. Elif ACİNÖROĞLU Tel: 0 464 715 16 17 Faks: 0 464 715 10 09 E-mail : elif.colak@rize.edu.tr / elfcolak3@gmail.com Bölüm Başkanı yardımcısı : Öğrt. Gör. Bilgen METE Tel: 0 464 715 16 17 Faks: 0 464 715 10 09 E-mail : bilgen_mete@hotmail.com Bölüm sekreteri: Mustafa KAPTI Tel: 0 464 715 16 17 Faks: 0 464 715 10 09 E-mail: mkapti@hotmail.com

Bölüm Olanakları

Okul ve bölüm olanakları kapsamında, Turizm eğitiminin uygulamalarının yapıldığı uygulama oteli bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin bilgisayar eğitimi ve otelcilik paket programlarını öğrenebileceği bilgisayar laboratuarlarımız, ders çalışma ve kaynak sağlama olanağı veren kütüphanemiz, öğrencilerimize yeme içme imkanını sağlayan, yemekhanemiz, okul kantinimiz, kapalı spor salonumuz, açık spor alanları, teniz kortu, wireless internet hizmeti, sınıflarımızda projeksiyon sunum makineleri mevcuttur. Bölüm tarafından verilen eğitim döneminden sonra, öğrenciler bazı otomasyon programlarının sınavlarına girerek (Elektra) sertifikalarını alma olanağına da sahiptir.

Program Çıktıları
1Konaklama işletmeciliğinin temel konularını kavrayarak, güncel turizm hareketleri içerisinde karşılaştığı sorunların çözümünde kullanabilme.
2Sektörün çok hızlı değişen dinamikleri konusunda bilgili olma, bilinçli ve tutarlı görüş bildirebilme.
3Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını bilip uygulayabilme.
4Turizm sektörünün tamamı hakkında, temel bilgi ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olma ve bunları kendi işletmesine uyarlayabilme.
5Öncelikleri belirleyip, zamanı doğru kullanabilme.
6Bağımsız olduğu kadar takım çalışmasına uyum gösterebilme.
7Temel düzeyde bilgisayar yazılımları ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
8Müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayabilecek örgüt iklimini ve yönetim organizasyonunu oluşturabilme.
9Ortaya çıkacak güncel sorunları irdeleyerek, sektörün etik değerlerini de göz önünde tutarak pratik çözümler getirebilme.
10Sektör ve devlete karşı yükümlülüklerini kavrayabilme.
11Türkiye'ye gelen turistlerle iletişim kurabilmek için gereksinim duyacağı yabancı dilleri konuşabilme ve yazabilme.
12Kurum içi, işletme çevresi ve yerel halk ile bütünleşik, halkla ilişkiler projeleri oluşturabilme.
13İşbirliğinin oldukça önemli olduğu sektörün diğer paydaşlarıyla paylaşma ve diyaloğun önemini algılamış ve yerine getirebilme.
14Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini kavrayabilme.
15Personeli iyi idare edip ödül mekanizmasını iyi uygulayabilme.
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2002390
TUR101Beslenme ve Menü PlanlamasıZorunlu2206390
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2002390
TUR105Genel TurizmZorunlu3006390
YBD101İngilizce -IZorunlu2002390
İBDG101İsteğe Bağlı Ders Grubu-01Seçmeli1100390
TUR107Muhasebeye GirişZorunlu2004390
TUR103Ön Büro İşlemleri ve YönetimiZorunlu4006390
TDL101Türk Dili-IZorunlu2002390
Toplam203030
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2002390
MVU104Bilgisayarlı Büro ProgramlarıZorunlu2002390
TUR108İletişimZorunlu2004390
YBD102İngilizce-IIZorunlu2002390
İBDG102İsteğe Bağlı Ders Grubu 02Seçmeli1100390
TUR106Kat Hizmetleri YönetimiZorunlu2205390
STJ102StajZorunlu0000390
TUR104Turizm EkonomisiZorunlu3004390
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2002390
TUR102Yiyecek-İçecek Servisi-IZorunlu2205390
Toplam185026
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
YBD205Mesleki Yabancı Dil-IZorunlu2204390
TUR205Odalar Bölümü YönetimiZorunlu2004390
TUR201Otelcilik Otomasyon SistemleriZorunlu2205390
SECTUR03Seçmeli Ders Grubu03Seçmeli30012390
TUR203Turizm CoğrafyasıZorunlu3005390
Toplam124030
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
YBD206Mesleki Yabancı Dil-IIZorunlu2204390
SECTUR04Seçmeli Ders Grubu04Seçmeli30012390
TUR204Seyahat Acenteceliği ve Tur OperatörlüğüZorunlu2204390
STJ202StajZorunlu0000390
TUR206Turizm MevzuatıZorunlu2003390
TUR202Turizm PazarlamasıZorunlu3003390
Toplam124026
Seçmeli Dersler Grubu
İsteğe Bağlı Ders Grubu-01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BEB103Beden Eğitimi-IZorunlu1100390
GSB109Güzel Sanatlar-IZorunlu1100390
İsteğe Bağlı Ders Grubu 02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BEB104Beden Eğitimi-IIZorunlu1100390
GSB110Güzel Sanatlar-IIZorunlu1100390
Seçmeli Ders Grubu03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISY223Girişimcilik ve Kobiler-IZorunlu3000390
ISY225İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu3004390
TUR207Rekreasyo ve AnimasyonZorunlu3000390
TUR209Yiyecek-İçecek Servisi-IIZorunlu3004390
TUR211Mutfak Hizmetleri YönetimiZorunlu3004390
TUR213Turizm SosyolojisiZorunlu3000390
TUR215Kongre ve Fuar YönetimiZorunlu3004390
YBD207Rusça IZorunlu3000390
YBD209Arapça IZorunlu3000390
Seçmeli Ders Grubu04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BYA208Halkla İlişkilerZorunlu3000390
ISY208İş ve Sosyal Güvenlik HukukuZorunlu3004390
ISY230Girişimcilik ve Kobiler-IIZorunlu3000390
TUR208Turizm ve ÇevreZorunlu3004390
TUR210Turizm İşletmelerinde Maliyet AnalizleriZorunlu3004390
TUR212Ziyafet Servisi YönetimiZorunlu3004390
TUR214Yönlendirilmiş ÇalışmaZorunlu3000390
TUR216Barda ServisZorunlu3004390
YBD208Rusça IIZorunlu3000390
YBD210Arapça IIZorunlu3000390