Önlisans Programları
ARDEŞEN MESLEK YÜKSEKOKULU - Bankacılık ve Sigortacılık - Önlisans
Program Tanımları
Kuruluş

Ardeşen Meslek Yüksekokulu 24.01.2003'de Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı Ardeşen Meslek Yüksekokulu olarak tüzel kişiliğine sahip olmuş ve 01.03.2006 tarih ve 5467 no'lu kanun ile kurulmuş bulunan Rize Üniversitesi'ne bağlanmıştır.Rize Üniversitesi Senatosunun 14 Ağustos 2007 tarih ve 6 sayılı kararları ile Teknik Programlar Bölümü’ne bağlı olarak Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı olarak Turizm ve Otel İşletmeciliği ve 31 Ocak 2008 tarih ve 10 sayılı Senato kararları ile Muhasebe ve Vergi uygulamaları programı açılmıştır. 4 Temmuz 2008 tarih ve 16. Senato kararları ile İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde Bankacılık ve Sigortacılık programı açılmıştır.11Nisan 2012 de resmi gazetede yayınlanan 6287 No’lu kanunla Rize Üniversitesinin adı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değişmiştir. Her yıl 60 öğrencinin kabul edildiği, Bankacılık ve Sigortacılık Programının kontenjan doluluk oranı %100 olup; 2012 yılı itibariyle programda 124 öğrenci bulunmaktadır. Programın amacı; ülkemiz finans sisteminde hızlı gelişme potansiyeli bulunan Bankacılık ve Sigortacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu; teorik ve pratik bilgisi yeterli, nitelikli, ara eleman yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Programı , dersleri başarı ile tamamlayan mezunlar; 40 iş günü mesleki staj çalışmasını yapmış olmak kaydıyla Bankacılık ve Sigortacılık alanında “ Önlisans Diplaması”derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Bankacılık ve Sigortacılık programı, bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik altyapıya sahip, ara insan gücü yetiştirmek amacına uygun bir eğitim planı yürütmektedir. Program, ekonomi, istatistik, finans, yönetim, hukuk, matematik derslerinin yanı sıra bankacılık ve sigortacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarına yönelik zorunlu ve seçmeli dersleri içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız; Bankacılık ve Sigortacılık alanında özel ve kamu kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptirler: - Bankaların genel müdürlük, operasyon merkezleri veya şubelerinde istihdam edilebilir, - Sigorta şirketlerinin dağıtım kanalları olan “serbest” ve “banka şube” acentelerinde çalışabilir, - Sigorta ve reasürans şirketlerinin merkez departmanlarındaki ara eleman ihtiyaçlarını karşılayabilir, - Ülkemizde son dönemde yapılan yasal düzenlemelerle sigorta sektörüne dahil olan Bireysel emeklilik şirketlerinde istihdam edilebilir, - Bankacılığın ve sigortacılığın temel ilke ve kavramlarına hakim, tüm banka ve sigorta ürün ve hizmetlerini etkin şekilde pazarlayabilir nitelikleri kazanabilir, - Potansiyel banka müşterilerine ve poliçe sahiplerine temel ürün ve hizmetler konusunda danışmanlık hizmeti sunabilir, - Meslekleri ile ilgili yasal düzenlemeleri, kalite kontrol ve standartları bilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programdan mezun olan öğrenciler, "Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Diploması" alırlar. Bankacılık ve Sigortacılık programından mezun olan öğrenciler, Aktüerya, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat , İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme - Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman programlarına sınavla dikey geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1 Aralık 2011 tarihli, 28129 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “Rize Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği”ne göre yapılır

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Rabia KÖSEOĞLU YILDIZ (e-posta:rabia.yildiz@rize.edu.tr) Bölüm Başkan Yrd.: Öğr. Gör. Rabia KÖSEOĞLU YILDIZ (e-posta:rabia.yildiz@rize.edu.tr) Bölüm Sekreteri : Mustafa KAPTI(e-posta :Mustafa.kapti@rize.edu.tr) AKDS Koordinatörü: Öğr. Gör. Rabia KÖSEOĞLU YILDIZ (e-posta: rabia.yildiz@rize.edu.tr Tel :464 715 16 17

Bölüm Olanakları

2008-2009 Eğitim Öğretim yılında 6 öğretim elemanı ve 108 öğrenci ile eğitime başlayan Meslek Yüksekokulumuz; 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle açık olan; Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Turizm ve Otel İşletmeciliği programlarında 3’ü okutman 9’u Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 12 öğretim elemanı ve 464 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Ardeşen Meslek Yüksekokulunun bulunduğu 51.161 m2 lik alanda; tamamı projeksiyon donanımlı 8 adet derslik ve 30 kişi kapasiteli 2 adet bilgisyar labaratuarı, öğrenci kafeteryası bulunan eğitim binası mevcuttur. Ayrıca kampüs içinde uygulama oteli, kütüphane, ve kapalı spor salonumuz bulunmaktadır. Yüksekokulumuzun bulunduğu Ardeşen; doğuda Fındıklı, batıda Pazar, güneyde Kaçkar Dağları ve kuzeyde Karadeniz ile çevrilmiş olup; kıyı uzunluğu 10 km’ dir. Bölgede Doğu Karadeniz Dağlarının uzantıları ve tepeleri yer alır.Ayder yaylasına 42,3 km mesafede olan ilçede; mevcut çeşitli organizasyonlarla traking imkanı ve, Fırtına deresinde rafting olanağı mevcuttur.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000378
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2000378
ISY105Genel İşletmeZorunlu3000378
YBD101İngilizce -IZorunlu2000378
İBDG101İsteğe Bağlı Ders Grubu-01Seçmeli1100378
BNS103Sigorta İşletmeciliğiZorunlu3000378
ISY103Temel HukukZorunlu2000378
BNS101Ticari Matematik ve İstatistikZorunlu3000378
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000378
Toplam20100
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000378
BNS102Banka İşletmeciliğiZorunlu3000378
MVU104Bilgisayarlı Büro ProgramlarıZorunlu2000378
ISY114Genel EkonomiZorunlu3000378
MVU108Genel MuhasebeZorunlu3000378
YBD102İngilizce-IIZorunlu2000378
İBDG102İsteğe Bağlı Ders Grubu 02Seçmeli1100378
STJ102StajZorunlu0000378
ISY102Ticaret HukukuZorunlu2000378
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000378
Toplam20100
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BNS203Banka MuhasebesiZorunlu3000378
BNS201Banka ve Sigorta HukukuZorunlu3000378
BNS205Bireysel ve Kurumsal BankacılıkZorunlu2200378
ISY203Finansal YönetimZorunlu3000378
SECBNS03Seçmeli Ders Grubu03Seçmeli3000378
Toplam14200
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BNS202Banka ve Sigorta PazarlamasıZorunlu3000378
BNS204Bankacılıkta Kredilendirme ve Kredi AnaliziZorunlu2200378
SECBNS04Seçmeli Ders Grubu04Seçmeli3000378
BNS206Sermaye Piyasası İşlemleriZorunlu3000378
BNS208Sigorta MuhasebesiZorunlu2000378
STJ202StajZorunlu0000378
Toplam13200
Seçmeli Dersler Grubu
İsteğe Bağlı Ders Grubu-01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
GSB109Güzel Sanatlar-IZorunlu1100378
İsteğe Bağlı Ders Grubu 02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BEB104Beden Eğitimi-IIZorunlu1100378
GSB110Güzel Sanatlar-IIZorunlu1100378
Seçmeli Ders Grubu03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BNS207Bireysel Emeklilik ve Sosyal Güvenlik SistemiZorunlu3000378
BNS209İcra ve İflas HukukuZorunlu3000378
BNS211Kaza ve Sorumluluk SigortalarıZorunlu3000378
DTC209Dış Ticaret İşlemleri YönetimiZorunlu3000378
ISY207Kalite Yönetim SistemleriZorunlu3000378
ISY223Girişimcilik ve Kobiler-IZorunlu3000378
Seçmeli Ders Grubu04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BNS210Risk ve Hasar YönetimiZorunlu3000378
BYA208Halkla İlişkilerZorunlu3000378
DTC208Elektronik TicaretZorunlu3000378
ISY208İş ve Sosyal Güvenlik HukukuZorunlu3000378
ISY224İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu3000378
ISY226Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3000378
ISY230Girişimcilik ve Kobiler-IIZorunlu3000378
MVU208Dış Ticaret İşlemleri MuhasebesiZorunlu3000378