Önlisans Programları
ARDEŞEN MESLEK YÜKSEKOKULU - Bankacılık ve Sigortacılık - Önlisans
Program Tanımları
Kuruluş

Ardeşen Meslek Yüksekokulu 24.01.2003'de Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı Ardeşen Meslek Yüksekokulu olarak tüzel kişiliğine sahip olmuş ve 01.03.2006 tarih ve 5467 no'lu kanun ile kurulmuş bulunan Rize Üniversitesi'ne bağlanmıştır.Rize Üniversitesi Senatosunun 14 Ağustos 2007 tarih ve 6 sayılı kararları ile Teknik Programlar Bölümü’ne bağlı olarak Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı olarak Turizm ve Otel İşletmeciliği ve 31 Ocak 2008 tarih ve 10 sayılı Senato kararları ile Muhasebe ve Vergi uygulamaları programı açılmıştır. 4 Temmuz 2008 tarih ve 16. Senato kararları ile İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde Bankacılık ve Sigortacılık programı açılmıştır.11Nisan 2012 de resmi gazetede yayınlanan 6287 No’lu kanunla Rize Üniversitesinin adı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değişmiştir. Her yıl 60 öğrencinin kabul edildiği, Bankacılık ve Sigortacılık Programının kontenjan doluluk oranı %100 olup; 2012 yılı itibariyle programda 124 öğrenci bulunmaktadır. Programın amacı; ülkemiz finans sisteminde hızlı gelişme potansiyeli bulunan Bankacılık ve Sigortacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu; teorik ve pratik bilgisi yeterli, nitelikli, ara eleman yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Programı , dersleri başarı ile tamamlayan mezunlar; 40 iş günü mesleki staj çalışmasını yapmış olmak kaydıyla Bankacılık ve Sigortacılık alanında “ Önlisans Diplaması”derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Bankacılık ve Sigortacılık programı, bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik altyapıya sahip, ara insan gücü yetiştirmek amacına uygun bir eğitim planı yürütmektedir. Program, ekonomi, istatistik, finans, yönetim, hukuk, matematik derslerinin yanı sıra bankacılık ve sigortacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarına yönelik zorunlu ve seçmeli dersleri içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız; Bankacılık ve Sigortacılık alanında özel ve kamu kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptirler: - Bankaların genel müdürlük, operasyon merkezleri veya şubelerinde istihdam edilebilir, - Sigorta şirketlerinin dağıtım kanalları olan “serbest” ve “banka şube” acentelerinde çalışabilir, - Sigorta ve reasürans şirketlerinin merkez departmanlarındaki ara eleman ihtiyaçlarını karşılayabilir, - Ülkemizde son dönemde yapılan yasal düzenlemelerle sigorta sektörüne dahil olan Bireysel emeklilik şirketlerinde istihdam edilebilir, - Bankacılığın ve sigortacılığın temel ilke ve kavramlarına hakim, tüm banka ve sigorta ürün ve hizmetlerini etkin şekilde pazarlayabilir nitelikleri kazanabilir, - Potansiyel banka müşterilerine ve poliçe sahiplerine temel ürün ve hizmetler konusunda danışmanlık hizmeti sunabilir, - Meslekleri ile ilgili yasal düzenlemeleri, kalite kontrol ve standartları bilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programdan mezun olan öğrenciler, "Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Diploması" alırlar. Bankacılık ve Sigortacılık programından mezun olan öğrenciler, Aktüerya, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat , İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme - Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman programlarına sınavla dikey geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1 Aralık 2011 tarihli, 28129 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “Rize Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği”ne göre yapılır

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Rabia KÖSEOĞLU YILDIZ (e-posta:rabia.yildiz@rize.edu.tr) Bölüm Başkan Yrd.: Öğr. Gör. Rabia KÖSEOĞLU YILDIZ (e-posta:rabia.yildiz@rize.edu.tr) Bölüm Sekreteri : Mustafa KAPTI(e-posta :Mustafa.kapti@rize.edu.tr) AKDS Koordinatörü: Öğr. Gör. Rabia KÖSEOĞLU YILDIZ (e-posta: rabia.yildiz@rize.edu.tr Tel :464 715 16 17

Bölüm Olanakları

2008-2009 Eğitim Öğretim yılında 6 öğretim elemanı ve 108 öğrenci ile eğitime başlayan Meslek Yüksekokulumuz; 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle açık olan; Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Turizm ve Otel İşletmeciliği programlarında 3’ü okutman 9’u Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 12 öğretim elemanı ve 464 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Ardeşen Meslek Yüksekokulunun bulunduğu 51.161 m2 lik alanda; tamamı projeksiyon donanımlı 8 adet derslik ve 30 kişi kapasiteli 2 adet bilgisyar labaratuarı, öğrenci kafeteryası bulunan eğitim binası mevcuttur. Ayrıca kampüs içinde uygulama oteli, kütüphane, ve kapalı spor salonumuz bulunmaktadır. Yüksekokulumuzun bulunduğu Ardeşen; doğuda Fındıklı, batıda Pazar, güneyde Kaçkar Dağları ve kuzeyde Karadeniz ile çevrilmiş olup; kıyı uzunluğu 10 km’ dir. Bölgede Doğu Karadeniz Dağlarının uzantıları ve tepeleri yer alır.Ayder yaylasına 42,3 km mesafede olan ilçede; mevcut çeşitli organizasyonlarla traking imkanı ve, Fırtına deresinde rafting olanağı mevcuttur.

Program Çıktıları
1Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanabilme
2Bankacılık ve Sigortacılıkla ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanabilme, ticari bankalar tarafından sunulan hizmetlerle ilgili ilkeleri ve süreçleri uygulayabilme, Bankaların ekonomideki fonksiyonunu ve rolünü tartışabilme
3Sigorta ilkelerini, süreçlerini ve ürünlerini tanıyabilme
4İşletmelerin, mali nitelikteki olaylarının ilgili defterlere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını yapabilme ve finansal tabloları düzenleyebilme,işletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tablolarını analiz edebilme.
5Sermaye piyasası araçlarını, işlemlerini ve ilgili mevzuatı anlayabilme
6Riskleri yönetebilmek ve fırsatlardan yararlanmak için türev piyasalardaki vadeli işlem enstrümanlarını kullanabilme
7Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili araştırma yapabilme, bilgi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme
8Temel hukuk bilgisinin yanında, bankacılık kanunu, sigortacılık kanunu ve sermaye piyasası kanunu hakkında temel bilgileri bilebilme
9Finansal ürünleri pazarlama yeteneklerini kazanabilme
10Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olabilme
11Orta düzey bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme
12Yaşam boyu öğrenmenin, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini güncellemenin gerekliliği bilincini kazanabilme
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2002378
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2002378
ISY105Genel İşletmeZorunlu3006378
YBD101İngilizce -IZorunlu2002378
İBDG101İsteğe Bağlı Ders Grubu-01Seçmeli1100378
BNS103Sigorta İşletmeciliğiZorunlu3006378
ISY103Temel HukukZorunlu2004378
BNS101Ticari Matematik ve İstatistikZorunlu3006378
TDL101Türk Dili-IZorunlu2002378
Toplam201030
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2002378
BNS102Banka İşletmeciliğiZorunlu3006378
MVU104Bilgisayarlı Büro ProgramlarıZorunlu2002378
ISY114Genel EkonomiZorunlu3004378
MVU108Genel MuhasebeZorunlu3004378
YBD102İngilizce-IIZorunlu2002378
İBDG102İsteğe Bağlı Ders Grubu 02Seçmeli1100378
STJ102StajZorunlu0000378
ISY102Ticaret HukukuZorunlu2004378
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2002378
Toplam201026
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BNS203Banka MuhasebesiZorunlu3005378
BNS201Banka ve Sigorta HukukuZorunlu3004378
BNS205Bireysel ve Kurumsal BankacılıkZorunlu2205378
ISY203Finansal YönetimZorunlu3004378
SECBNS03Seçmeli Ders Grubu03Seçmeli30012378
Toplam142030
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BNS202Banka ve Sigorta PazarlamasıZorunlu3004378
BNS204Bankacılıkta Kredilendirme ve Kredi AnaliziZorunlu2204378
SECBNS04Seçmeli Ders Grubu04Seçmeli30012378
BNS206Sermaye Piyasası İşlemleriZorunlu3003378
BNS208Sigorta MuhasebesiZorunlu2003378
STJ202StajZorunlu0004378
Toplam132030
Seçmeli Dersler Grubu
İsteğe Bağlı Ders Grubu-01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
GSB109Güzel Sanatlar-IZorunlu1100378
İsteğe Bağlı Ders Grubu 02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BEB104Beden Eğitimi-IIZorunlu1100378
GSB110Güzel Sanatlar-IIZorunlu1100378
Seçmeli Ders Grubu03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BNS207Bireysel Emeklilik ve Sosyal Güvenlik SistemiZorunlu3000378
BNS209İcra ve İflas HukukuZorunlu3004378
BNS211Kaza ve Sorumluluk SigortalarıZorunlu3000378
DTC209Dış Ticaret İşlemleri YönetimiZorunlu3000378
ISY207Kalite Yönetim SistemleriZorunlu3000378
ISY223Girişimcilik ve Kobiler-IZorunlu3000378
Seçmeli Ders Grubu04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BNS210Risk ve Hasar YönetimiZorunlu3000378
BYA208Halkla İlişkilerZorunlu3004378
DTC208Elektronik TicaretZorunlu3004378
ISY208İş ve Sosyal Güvenlik HukukuZorunlu3004378
ISY224İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu3000378
ISY226Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3004378
ISY230Girişimcilik ve Kobiler-IIZorunlu3000378
MVU208Dış Ticaret İşlemleri MuhasebesiZorunlu3000378