Önlisans Programları
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - Elektrik - Önlisans
Program Tanımları
Kuruluş

Rize Meslek Yüksekokulu 01 Mart 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş ve aynı yıl eğitime başlamıştır. 20 Temmuz 1982 tarihinden itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlanmıştır. Elektrik Programı olarak 1993-94 eğitim-öğretim döneminde faaliyete geçmiştir. 01.03.2006 tarihli ve 5467 nolu kanun ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen ek maddeler ile Rize Üniversitesi Kurulmuştur. 2009-2010 eğitim-öğretim döneminde Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanlığına bağlı olarak Elektrik Programı adı altında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiş ve 11 Nisan 2012 tarihli 6287 nolu kanun ile isim değişikliği yapılarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü altında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirecek başarı ile tamamlayan ve 40 işgünü staj eğitimi yapan mezunlar “Elektrik Teknikeri” önlisans derecesini alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Admission to the program "Recep Tayyip Erdogan University Department of Student Affairs" section of the "Student Admission and Registration under the heading" described in detail.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.

Program Profili

Endüstrinin ihtiyacı olan, mesleki bilgi ve beceri seviyesi yüksek, iş hayatına ve teknolojik gelişmelere kolay uyum sağlayabilecek kaliteli ve insanlığa faydalı birer ELEKTRİK TEKNİKERİ yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu ve özel sektör işletmelerinde; elektrik alanında Kalite Kontrol, Montaj ve Servis alanlarında teknik eleman olarak çalışabilirler. Ayrıca kendi işyerlerini açabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Buradan mezun öğrencilerimiz DGS sınavları ile Elektrik- Elektronik Mühendisliği lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınavın %30'u, Yarıyıl içi çalışmasının %20’si Yarıyıl sonu sınavının %50'si not ortalamasını verir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca not değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, 40 iş günü staj çalışması gibi tüm gereklerini, Rize Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. Hüseyin KÖSOĞLU Tel: 0.464.2280032/2157 e-posta:huseyin.kosoglu@erdogan.edu.tr Bölüm Başkanı Yardımcısı: KTS/DS Koordinatörü: Öğr.Gör. Ayhan AKÇAİR Resmi e-posta, ayhan.akçair@rize.edu.tr Tel: 0.464.2280032/2138 Bölüm Sekreteri: Müslüm Çetinkaya Resmi e-posta,muslum-cetinkaya@hotmail.com Tel: 0.464.2280032/2166

Bölüm Olanakları

Elektrik makineleri eğitim seti, Temel elektrik eğitim setleri, Temel elektronik eğitim setleri, Temel kumanda eğitim seti, Temel tesisat eğitim seti, Osiloskoplar, Sinyal generatörleri, Muhtelif ölçü aletleri, Eurotest 61557 ölçüm cihazı, Topraklama megeri, AA motor sürücüsü, DC motor sürücüsü, Oto transformatörleri, Bobin sarım makinası, Muhtelif atölye el aletleri bulunmaktadır, 24 adet, 40 kişilik resimhane.

Program Çıktıları
1Temel işlemleri ve devre çözümlemelerini yapabilecek düzeyde matematik problemlerini çözebilme
2Malzeme, statik, mekanik, akışkanlar, manyetizma konularında temel bilgileri hatırlayabilme
3Yarı iletkenler, diyotlar, transistor ve entegre devreler, pasif ve aktif devre elemanları, doğrultucular hakkında temel bilgileri hatırlayabilme. Güç elektroniği devreleri tasarlayabilme
4Temel elektrik büyüklüklerini ve kavramlarını hatırlama. DA devrelerinin analizini yapabilme ve devre teoremlerini çözümde kullanabilme. AA devre elemanlarını tanıma ve çözümlemelerini yapabilme
5Bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirebilme, internet ortamında iletişim kurabilme, internet ortamında iş başvurusu yapabilme, sayısal verileri düzenleyebilme, hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlayabilme, araştırma için veri toplayabilme, araştırma raporu hazırlayabilme, araştırma raporunu sunu haline getirebilme
6Elektrik makinelerinin yapı, çalışma prensibi ve denetim düzenekleri hakkında bilgileri hatırlamalı ve laboratuar ortamında elektrik makinelerinin farklı çalışma karakteristiklerini uygulayabilme. Elektrik makinelerinin bağlantı, ölçüm ve denetimlerini yapabilme
7Elektriksel birimler ve dönüşümlerini hatırlamalı ve basit problemleri çözebilme. Elektrik ölçü aletlerinin yapısı, çalışma prensibi ve bağlantı şekillerini uygulayabilme
8Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlayıp, simüle etme. Mesleki plan ve projeleri çizebilme
9Endüstride kullanılan elektriksel cihazların montaj, bakım-onarım ve ölçümlerini yapabilme. Problemi tanımlama, deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi uygulayarak problem çözebilme. Elektrik alanında yeni teknolojileri takip etme ve öğrendiklerini uygulayabilme
10Tesislerde iç-dış aydınlatma teknikleri, hesaplamalarını yapabilme ve projelerinin çizebilme
11PLC ile denetim sistemlerini tasarlayabilme, analizlerini yapabilme ve uygulamalarını gerçekleştirme
12Elektrik enerjisinin üretim ve iletimi hakkında temel bilgileri hatırlayabilme. Elektrik enerjisinin dağıtımı, denetimi ve korunumu hakkında temel bilgileri hatırlayabilme
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2002410
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000536
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2002410
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2000536
ELK105Doğru Akım DevreleriZorunlu2206410
ELK105Doğru Akım DevreleriZorunlu2200536
YBD101İngilizce -IZorunlu2000536
YBD101İngilizce -IZorunlu2002410
İBDG101İsteğe Bağlı Ders Grubu-01Seçmeli1100410
MAT119MatematikZorunlu2004410
MAT119MatematikZorunlu2000536
ELK101Ölçme TekniğiZorunlu2206410
ELK101Ölçme TekniğiZorunlu2200536
ELK109Tesisata GirişZorunlu4000536
ELK103Tesisata GririşZorunlu3006410
TDL101Türk Dili-IZorunlu2002410
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000536
Toplam369030
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ELK102Alternatif Akım DevreleriZorunlu2205410
ELK102Alternatif Akım DevreleriZorunlu2200536
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2002410
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000536
MBD110Bilgisayar Destekli ÇizimZorunlu2200536
ELK110Bilgisayar Destekli TasarımZorunlu2003410
ELK106ElektronikZorunlu2200536
ELK106ElektronikZorunlu2204410
YBD102İngilizce-IIZorunlu2002410
YBD102İngilizce-IIZorunlu2000536
İBDG102İsteğe Bağlı Ders Grubu 02Seçmeli1100410
ELK108Özel TesisatZorunlu2003410
ELK108Özel TesisatZorunlu2000536
STJ102StajZorunlu0000410
STJ102StajZorunlu0000536
ELK104Trafo ve Doğru Akım MakineleriZorunlu2200536
ELK104Trafo ve Doğru Akım MakineleriZorunlu2204410
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2002410
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000536
Toplam3315025
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISY209Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3004410
ELK201Elektro-Mekanik Kumanda SistemleriZorunlu2204410
ELK201Elektro-Mekanik Kumanda SistemleriZorunlu2200536
ISG201İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunlu3000536
ELK203Sarım TekniğiZorunlu2200536
ELK203Sarım TekniğiZorunlu2204410
ELK205Sayısal ElektronikZorunlu2003410
ELK223Sayısal ElektronikZorunlu2200536
SECELK03Seçmeli Ders Grubu 03Seçmeli3000410
SECELK03Seçmeli Ders Grubu 03Seçmeli3000536
STJ201StajZorunlu0000536
STJ201StajZorunlu0000410
Toplam2410015
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ELK202Elektrik Enerji İletim ve DağıtımıZorunlu3000536
ELK202Elektrik Enerji İletim ve DağıtımıZorunlu3004410
ELK206Güç ElektroniğiZorunlu3004410
ELK206Güç ElektroniğiZorunlu3000536
ELK230Özel Tasarımlı MotorlarZorunlu2000536
ELK208Özel Tasarımlı MotorlarZorunlu1203410
ELK204Programlanabilir DenetleyicilerZorunlu3004410
ELK228Programlanabilir DenetleyicilerZorunlu2200536
SECELK04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli3000536
SECELK04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli3000410
STJ202StajZorunlu0000410
STJ202StajZorunlu0000536
Toplam264015
Seçmeli Dersler Grubu
İsteğe Bağlı Ders Grubu-01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BEB103Beden Eğitimi-IZorunlu1100410
GSB109Güzel Sanatlar-IZorunlu1100410
İsteğe Bağlı Ders Grubu 02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BEB104Beden Eğitimi-IIZorunlu1100410
GSB110Güzel Sanatlar-IIZorunlu1100410
Seçmeli Ders Grubu 03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ACY231İlk YardımZorunlu3000410
ELK207Arıza AnaliziZorunlu3004410
ELK209Bilgisayar Destekli Proje-IIZorunlu3000410
ELK211Elektrik Enerji SantralleriZorunlu3004410
ELK213Asenkron ve Senkron MakineleriZorunlu3000410
ELK215Hidrolik Pnömatik SistemlerZorunlu3000410
ISY221İletişimZorunlu3000410
ISY231GirişimcilikZorunlu3000410
YBD201Mesleki Yabancı DilZorunlu3000410
Seçmeli Ders Grubu 03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ACY231İlk YardımZorunlu3000536
ELK207Arıza AnaliziZorunlu3000536
ELK209Bilgisayar Destekli Proje-IIZorunlu3000536
ELK211Elektrik Enerji SantralleriZorunlu3000536
ELK213Asenkron ve Senkron MakineleriZorunlu3000536
ELK215Hidrolik Pnömatik SistemlerZorunlu3000536
ISY221İletişimZorunlu3000536
ISY231GirişimcilikZorunlu3000536
YBD201Mesleki Yabancı DilZorunlu3000536
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ELK210Sensörler ve TransdüserlerZorunlu3000536
ELK212Sistem Analizi ve TasarımıZorunlu3000536
ELK214Sözleşme Keşif ve PlanlamaZorunlu3000536
ELK216Çevre KorumaZorunlu3000536
ELK220Pano Tasarımı ve MontajıZorunlu3000536
ELK222SCADA SistemleriZorunlu3000536
ELK226Ev CihazlarıZorunlu3000536
ISY214Kalite Güvencesi ve StandartlarıZorunlu3000536
MAT226Matematik UygulamalarıZorunlu3000536
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ELK210Sensörler ve TransdüserlerZorunlu3004410
ELK212Sistem Analizi ve TasarımıZorunlu3004410
ELK214Sözleşme Keşif ve PlanlamaZorunlu3000410
ELK216Çevre KorumaZorunlu3000410
ELK218Meslek EtiğiZorunlu3000410
ELK220Pano Tasarımı ve MontajıZorunlu3004410
ELK222SCADA SistemleriZorunlu3000410
ELK226Ev CihazlarıZorunlu3000410
ISY214Kalite Güvencesi ve StandartlarıZorunlu3000410