Geri
-
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
Dersin Seviyesi

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Staj Durumu

Öğrenme Çıktıları
1-Sağlık hizmetlerinde kalite ile ilgili temel tanımların öğrenilmesi
2-Sağlık hizmetlerinde sürekli kalite iyileştirme becerilerinin kazanılması
3-Sağlık hizmetlerinde hemşirelikte kalitenin rolünü tanımlama
4-Hemşirelik bakımında kalite göstergeleri ve standartlarını tanıma
5-Temel kalite iyileştirme araçları, Kalite iyileştirme ekipleri, Temel kalite iyileştirme modelleri, Stratejik kalite yönetimi yöntemlerinin kullanılabilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Sağlık hizmetlerinde kalite kavramı
2-Sağlıkta kalite standartlarının oluşmasında temel hususlar
3-Sağlıkta kalite standartları, Sağlıkta kalite standartlarının yapısal özellikleri
4-Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite, Hemşirelik Bakımında Kalite Göstergeleri
5-Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Uygulamalarına İlişkin Engeller
6-Kalite yönetim birimi ve işlevleri
7-Sağlık kalite standartlarının oluşması ve geliştirilmesi
8-ARA SINAV
9-Kalite Yönetimi için yöntemler (Akreditasyon, Standardizasyon, Kıyaslama,ICD-10, TİG, Hastalık Tedavi Protokolleri)
10-Kalite Yönetimi için araç-gereçler(Neden-sonuç çizelgesi, Kontrol çizelgesi, Akış şemaları, Pareto analizi,Histogram, Çizgi grafik, İş-zaman analizi)
11-JCI Akreditasyon Örgütü - Hastanelerde JCI Akreditasyon Örgütünü Standartları
12-Mıknatıs hastaneler - TÜRKAK
13-Kalitenin değerlendirilmesi için kalitatif yöntemler
14-Dokümantasyonunun temel unsurları
15-Sağlık kalite standartları doğrultusunda kullanılabilecek doküman türleri ve örnekleri
16-DÖNEM SONU SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek