Geri
HEM413 - İş Sağlığı Hemşireliği
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM413İş Sağlığı HemşireliğiZorunlu474.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere iş sağlığını ve işçi güvenlini sağlamada işyeri hemşireliği için gerekli bilgi, beceri ve tutumu kazandırmak

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ayşe GÜMÜŞLER BAŞARAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Türk Tabipler Birliği Yayını, İşyeri Hekimliği Ders Notları, Ankara 20042. Öztürk, Y., Günay, O., Halk Sağlığı Genel Bilgiler, Kayseri 20113. 3. SGK İstatistikleri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

İş yaşamında sağlığın korunması ve geliştirilmesi için iş yeri hemşiresi olarak gerekli olan girişimleri öğretmek. Meslek hastalıkları, iş kazaları ve risk gruplarına yönelik bilgi vermek

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramlarını bilir
2-İş Kazaları ve Türkiyede görülme sıklığını bilir
3-İş sağlığı hemşiresinin görevlerini bilir
4-Meslek hastalıklarının neler olduğunu bilir
5-İş sağlığında riskli grupları bilir
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-İşçi Sağlığına Giriş, tarihsel gelişimi
2-İş ile İlgili Hastalıklar ve Meslek Hastalıkları
3-Kimyasallarla Meydana Gelen Meslek Hastalıkları
4-Kimyasallarla Meydana Gelen Meslek Hastalıkları
5-Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları
6-Mesleki Deri Hastalıkları
7-Mesleksel Kanserler
8-Ara sınav
9-Mesleksel Bulaşıcı Hastalıklar
10-Fiziksel Etmenlere Bağlı Bulaşıcı Hastalıklar
11-İş Kazaları
12-İş Yaşamında Ergonomi
13-Ağır ve Tehlikeli İşler
14-Çalışma Yaşamında Risk Grupları, Kadın İşçiler
15-Mesleki Rehabilitasyon
16-Final Sınavları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Alan Gezisi144
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12424
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14646
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)118

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ15435
ÖÇ25535
ÖÇ35545
ÖÇ45445
ÖÇ55445
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek