Geri
HEM411 - Okul Sağlığı Hemşireliği
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM411Okul Sağlığı HemşireliğiZorunlu474.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Birinci basamakta sağlık hizmeti yürütülmesinde güncel okul sağlığı yaklaşımına yönelik bir hemşire tarafından yürütülecek sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmektir

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Ayten YILMAZ YAVUZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özcebe H. ve ark. Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı, 2008, Ankara.Öztürk, Y., Günay, O., Halk Sağlığı Genel Bilgiler, Kayseri 2011Erci, B., Halk Sağlığı Hemşireliği, Göktuğ Yayıncılık, AmasyaBertan, M. Güler, Ç., Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Güneş Kitabevi, Ankara 1997Sağlık Bakanlığı Bebek ve Çocuk İzlem ProtokolüGüler, Ç., Akın. L., Halk Sağlığı Temel Bilgiler I., II., III: cilt, Hacetepe Yayınları, Ankara 2012

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Birinci basamakta sağlık hizmeti yürütülmesinde güncel okul sağlığı yaklaşımı

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Çağdaş okul sağlığı yaklaşımını bilir, sağlık hizmetlerini planlar ve uygulayabilir
2-Okul sağlığı hizmetlerinde izlemlerini uygulayabilir
3-Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için okullara yönelik önlemleri alabilir
4-Okullarda sık karşılan sağlık problemlerine yönelik hemşirelik girişimlerinde hemşirelik sürecini uygulayabilir
5-
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Dersin tanıtımı, Okul sağlığı hizmetlerinin tanıtımı
2-Okul sağlığında izlem (büyüme ve gelişmenin izlenmesi)
3-Okul sağlığında izlem (işitme kaybı, görme sağlığı)
4-Okul sağlığında izlem (konuşma, ağız ve diş sağlığı, taramalar)
5-Sağlığı koruma ve geliştirme (sağlıklı beslenme önerileri, fiziksel etkinlik, sağlık eğitimi)
6-Sağlığı koruma ve geliştirme (sigara, alkol ve madde kullanımı, şiddetin önlenmesi)
7-Çocuk istismarı ve yaklaşım
8-Ara sınav
9-Bulaşıcı hastalıklarla mücadele
10-Acil durumlarda yaklaşım
11-Bazı yakınmalara yaklaşım (bas-göğüs-karın ağrısı, kusma, spor yaralanmaları)
12-Enfeksiyon hastalıkları, beslenme ile ilişkili hastalıklar
13-Deri hastalıkları
14-Ürogenital sistem hastalıkları
15-Diğer hastalıklar (hipertansiyon vb), ruh sağlığı sorunları
16-Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Ev Ödevi150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bireysel Çalışma14456
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Ev Ödevi111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)109

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ154455555
ÖÇ254455555
ÖÇ355455555
ÖÇ454455555
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek