Geri
-
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
Dersin Seviyesi

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Staj Durumu

Öğrenme Çıktıları
1-Profesyonel hemşirenin eğitime ilişkin rol ve işlevlerinin toplumun sağlığı ile olan bağlantısını kurar.
2-Hasta Eğitimine ilişkin temel kavramları bilir.
3-Profesyonel hemşirenin eğitimci rolü kapsamında hasta eğitimini açıklar.
4-Hasta eğitimi etkinliklerinin bilimsel temele dayandırılmasının önemini kavrar.
5-Hasta eğitiminde öğrenme-öğretme sürecinin ilkelerini kavrar.
6-Hasta eğitimini öğrenme-öğretme sürecinin ilkeleri doğrultusunda seçilmiş örneklerde uygular.
7-Hasta eğitiminin bilimsel bir yaklaşımla yerine getirilmesinde duyarlı olur.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hemşirenin Eğitimci Rolü ve İlgili Standartlar
2-Hasta Eğitimi ve Temel Kavramlar
3-Hasta Eğitimini Etkileyen Temel Faktörler
4-Hasta Eğitimi ve Öğrenme Yaklaşımları
5- Hasta Eğitimi Sürecinin Hemşirelik Süreci ile Bütünleşmesi
6-Hasta Eğitiminde Veri Toplama, tanılama, planlama ve hedef belirleme
7-Hasta Eğitiminde Planlama – Uygulama ve değerlendirme
8-ARA SINAV
9-Öğretim İlkelerinin Hasta Eğitimi ile Bütünleşmesi
10-Hasta Eğitimi Vaka Çalışması-1
11-Hasta Eğitimi Vaka Çalışması-2
12-Hasta Eğitimi Vaka Çalışması- 3
13-Hasta Eğitimi Vaka Çalışması-4
14-Hasta Eğitimi Vaka Çalışması-5
15-Hasta Eğitimi Vaka Çalışması Değerlendirmeleri
16-FİNAL SINAVI (30 MAYIS-10 HAZİRAN)
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek