Geri
HEM231 - Evde Bakım Hemşireliği
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM231Evde Bakım HemşireliğiZorunlu230.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Evde bakımın önemini kavrama,Evde bakım hemşireliği hakkında bilgi, tutum ve beceri kazanma, 

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Ayten YILMAZ YAVUZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fadıloğlu Ç., Ertem G., Aykar F.Ş. evde sağlık ve Bakım. Göktuğ Yayıncılık, Amasya. 2013Rice R. Home Care Nursing Practice Concepts And Application. Fourth Edition. Mosby Elseiver, 2006.Clark, JM. Community Health Nursing:Advocacy for Population Health, 5th Edition. Pearson Education, Inc., p. 1064. New Jersey, USA. 2008.Martinson IM, Wıdmer AG, Portillo CJ.Home Health Care Nursing. Second Edition . WB. Saunders Company. 2002.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

• Evde bakımın tarihsel gelişimi,• Dünya’da ve Türkiye’de durum• Hizmetlerinin organizasyonu,• Hizmetlerinin standartları,• Evde bakım hemşiresinin görev, yetki ve sorumlulukları,• Hizmetlerinin yasal ve etik yönü,• Taburculuğun planlanması,• Kronik hastalıklar ve özel durumlarda evde bakımı,• Hasta ve bakım vericilerin psikososyal bakımı, • Hemşirelik süreci,• Vaka yönetimi

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Evde bakım hemşiresinin görev yetki ve sorumluluklarını bilme
2-Birey ve aileyi bütüncül yaklaşımla değerlendirerek gereksinimlerini saptama
3-Hemşirelik sürecini planlayarak uygulama
4-Kronik hastalıkların ve özel durumların evde bakımını yönetme
5-Hasta ve bakım vericilere psikososyal destek verebilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Dersin tanıtımı ve giriş, evde bakımın dünya’da ve türkiye’de tarihsel gelişimi
2-Evde bakım hemşiresinin rol ve sorumlulukları, evde bakım hemşireliğinde kullanılan modeller
3-Evde bakımda kalite ve standartlar
4-Evde bakımda dokümantasyon ve bakım planı, solunum sistemi hastalıklarında evde bakım
5-Kalp hastalıklarında evde bakım, demanslı hastanın evde bakımı
6-Diyabetli hastanın evde bakımı, artiritli hastanın evde bakımı
7-Yaşlıda evde bakım, evde bakımda yaşlı bireyin değerlendirilmesi
8-Ara sınav
9-Çocukların evde bakımı, doğum öncesi ve sonrası dönemde evde bakım , psikiyatrik hastalıklarda evde bakım
10-Özel durumlarda evde bakım: kolostomi ve yara bakımı bakımı
11-Genel prensipleri ile evde infüzyon tedavisi, özel durumlarda evde bakım: engelli bireylerde evde bakım
12-Evde bakımda beslenme, evde bakımda rehabilitasyon, evde bakımda enfeksiyon kontrolü
13-Evde bakımda bir disiplin olarak sosyal hizmetin rolü, düşmeler ve kazaların önlenmesi, evde bakımda aile eğitimi
14-Evde bakımda iletişim ve kişilerarası ilişkiler, evde bakımda etik durumlar, evde bakımda tele tıp uygulamaları
15-Vaka çalışması
16-Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Takım/Grup Çalışması155
Bireysel Çalışma14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma22550
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)133

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ15555555455555
ÖÇ25555455554455
ÖÇ35555455554455
ÖÇ45555455554455
ÖÇ55555455554455
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek