Geri
HEM217 - Patoloji
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM217PatolojiZorunlu232.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Hastalıkların etiyolojisi, patogenezi, dokularda yaptıkları morfolojik değişiklikler hakkında bilgi vermek ve klinik önemini vurgulamayı amaçlar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.İbrahim ŞEHİTOĞLU

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Çevikbaş, U. (2008). Robbins Temel Patoloji, Nobel Tıp Kitabevi, 8. Baskı.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Temel patolojide; hücresel zedelenme, hemodinamik bozukluklar, adaptasyon, neoplazi, doku onarımı, rejenerasyon, iyileşme, akut ve kronik inflamayon. Sistemik patolojide; kan hastalıkları,yumuşak doku ve periferik sinir tümörleri, meme tümörleri, kronik obstrüktif hastalıklar ve pulmoner enfeksiyonlar.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
13129-Patoloji laboratuvarının işlevini anlatabilir.
13130-Sitopatoloji nedir, biyopsi çeşitleri, tanısal yöntemler hakkında bilgi verebilir.
13131-Malign ve benign tümörlerin özellikleri nelerdir, klinik önemini anlatabilir.
13132-Tümörlerin yayılım şekilleri ve derecelendirmesi hakkında bilgi verebilir.
13133-Meme tümörlerinin tipleri ve özellikleri hakkında bilgi verebilir.
13134-Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları ve pulmoner enfeksiyonlar hakkında genel bilgi verebilir.
13135-Mide hastalıkları hakkında bilgi verebilir.
13136-Yumuşak doku tümörleri ve periferik sinir tümörleri hakkında bilgi verebilir.
13137-Kan hastalıkları, anemi yapan hastalıklar hakkında bilgi verebilir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Patolojiye giriş
2-Malign ve benign tümörlerin özellikleri
3-Neoplazi, tümörlerde derecelendirme, yayılım yolları
4-Akut ve kronik iltihap
5-Doku onarımı, rejenerasyon, iyileşme ve fibrozis
6-Hücre zedelenmesi, hücre ölümü, adaptasyonlar
7-Hemodinamik bozukluklar ve ödem oluşum mekanizmaları
8-ARA SINAV
9-Çocukluk çağı hastalıkları
10-Meme tümörleri
11-Yumuşak doku ve periferik sinir sistemi tümörleri
12-Hematopoetik hastalıklar
13-Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları (KOAH)
14-Mide hastalıkları
15-Pulmoner enfeksiyonlar
16-DÖNEM SONU SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)69

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek