Geri
YBD103 - Yabancı Dil-I
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
YBD103Yabancı Dil-IZorunlu112.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Özkan, Fahri. 2011. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Trabzon.2.Ergin, M. 1995. Üniversiteler için Türk Dili, Bayrak Yayınları, İstanbul.3.Banguoğlu, T. 1974. Türkçenin Grameri, Baha Matbaası, İstanbul.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Türk Dili ve diğer diller, ses bilgisi, anlam ve görevleri bakımından kelimeler, anlam bilimi, cümle bilgisi.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
21690-Yeryüzünde kullanılan diller hakkında bilgi sahibi olabilmeÖğrencilerin dilbilgisi ve yazım kurallarını öğrenerek içselleştirmeleri sağlanır
21691-Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini analiz edebilmeÖğrencilere farklı konularda dilekçe yazabilmeleri öğretilir
21692-Türk Dilini özümseyerek kendini ifade edebilmeHazırlıklı ve hazırlıksız konuşma becerileri geliştirilir
21693-Türk Dili yapısı hakkında bilgi sahibi olabilmeÖğrenciler farklı diller ve kültürlerle ilgili yeni bilgiler edinirler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Dil (Dil-Millet İlişkisi, Dil-Kültür İlişkisi)
2-Yeryüzündeki Diller, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
3-Kaynakları Bakımından Dil Aileleri, Yapı Bakımından Dil Grupları
4-Türk Dilinin Tarihi Devirleri, Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi
5-Eski Türkçe-Orta Türkçe-Yeni Türkçe-Modern Türkçe
6-Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları
7-Ses Bilgisi
8-Ara Sınav
9-Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi-Kökler Ekler (Yapım ve Çekim Ekleri)
10-Anlam ve Vazifeleri Bakımından Kelimeler
11-Anlam Bilimi-Kelimede Anlam- Kelimeler Arası Anlam İlişkisi.
12-Cümle Bilgisi-Kelime Gruplarının Özellikleri
13-Kelime Gruplarının Çeşitleri
14-Cümlenin Unsurları
15-Cümle Çeşitleri ve Cümle Tahlilleri
16-FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)58

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ15
ÖÇ25
ÖÇ35
ÖÇ45
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek