Geri
HEM117 - Anatomi
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM117AnatomiZorunlu114.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

İnsan vücudunda yer alan kas, solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım, üreme, endokrin ve sinir sistemleri ile bu sistemleri oluşturan organların normal yapısının, komşuluklarının ve fonksiyonlarının teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Nuray DEMİRCİ GÜNGÖRDÜ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı/Malzemesi/Önerilen KaynaklarDERS KİTABI: 1- Anatomi Cilt 1 ve Cilt 2 (Kaplan Arıncı, Alaittin Elhan) YARDIMCI KİTAPLAR: 1- Sobotta İnsan Anatomisi Atlası Cilt 1 ve Cilt 2 (Kaplan Arıncı) 2- Temel Klinik Anatomi (Moore Çevirisi) (Alaittin Elhan), İnsan Anatomisia (Mehmet Yıldırım)

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Anatomiye giriş, Anatomide genel kavramlar, Anatomi genel ve özel terimleri. Kemikler hakkında genel bilgiler, Columa vertebralis ve vertebralar, Thoraks, Kafatası kemikleri ve kafatasının bütünü, Üst ekstremite, Alt ekstremite kemikleri. Eklemler hakkında genel bilgiler, Eklem çeşitleri, Kafatası eklemleri, Üst ekstremite, Culumna vertebralis, Pelvis, Alt ekstremite eklemleri. Kas sistemine ait genel ve özel bilgiler. Dolaşım sistemi hakkında genel bilgi, kalp anatomisi, kalbin damar ve sinirleri, arteriyel sistem, venöz sistem, lenfatik sistemi, dolaşım sistemi bölgesel topografik anatomisi. Solunum sistemi hakkında genel bilgi, burun, larinks, akciğerler, bronşlar, plevra ve mediastinum anatomisi. Ağız anatomisi, diş ve çiğneme fonksiyonu, sindirim organlarının klinik ve fonksiyonel anatomisi. Böbrekler, üreter, mesane, erkek ve kadın genital organları fonksiyonel ve klinik anatomisini urogenital sisteminin topografik anatomisi. Endokrin organların bölgesel Anatomisi. Deri, koku, göz, kulak ve tad organları anatomisi. Sinir Sistemi hakkında genel bilgi, Merkezi sinir sistemi, Beyin zarları cerebrum, cerebellum, pons ve medulla spinalis anatomisi. Periferik Sinir Sistemi hakkında genel bilgi, periferik ve otonom sinir sistemi anatomisi.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Anatomiye giriş, Anatomide genel kavramlar, Anatomi genel ve özel terimleri ile anatomik pozisyonları kavrayabilme
2-İskelet sistemi ve bütün kemikler hakkında genel bilgilere sahip olabilme. Eklemler hakkında genel bilgileri ve eklem çeşitleri ile vücuttaki eklemleri kavrayabilme.
3-Kas sistemine ait genel ve özel bilgiler ile somatik kasları hatırlayabilme.
4-Dolaşım sistemi hakkında genel bilgi, kalp yeri ve şekli, kalbin damar ve sinirleri, arteriyel sistem, venöz sistem, lenfatik sistem ve dolaşım sistemi bölgesel topografik anatomisi ile genel ve özel terimleri kavrayabilme. Solunum sistemi ve ayrı ayrı bölümleri hakkında genel ve özel bilgilere sahip olabilme.
5-Üriner sistem, böbrek, mesane ve idrar yollarının anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri kavrayabilme.
6-Kadın ve erkek iç ve dış genital organları ve genital bezlerin anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri kavrama.
7-Endokrin organların bölgesel anatomisi morfolojik yapısı hakkında genel ve özel bilgileri kavrama
8-Deri, koku, göz, kulak ve tad organları anatomisini kavrayabilme.
9-Merkezi ve periferik sinir sistemi hakkında genel bilgiler ve bölümlerinin anatomisi hakkında bilgilere sahip olabilme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Anatomiye Giriş
2-Hareket sistemi anatomisi, kemikler
3-Hareket sistemi anatomisi, eklemler
4-Hareket sistemi anatomisi, kaslar
5-Dolaşım sistemi anatomisi, kalp ve damarlar
6-Solunum sistemi anatomisi
7-Sindirim sistemi anatomisi-1 (Ağız, yutak, yemek borusu ve mide anatomisi)
8-Ara sınav
9-Sindirim sistemi anatomisi-2 (İnce-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, v. porta hepatis) 2
10-Üriner sistem
11-Kadın genital sistemi
12-Erkek genital sistemi
13-Endokrin sistem
14-Merkezi sinir sistemi anatomisi
15-Periferik sinir sistemi
16-Duyu organları anatomisi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Takım/Grup Çalışması155
Bireysel Çalışma14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma22550
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)133

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek