Geri
HEM115 - Hemşirelikte Temel Kavramlar
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM115Hemşirelikte Temel KavramlarZorunlu115.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bir sağlık disiplini olarak hemşirelik mesleği ile ilgili temel kavram ve kuramların bilişsel düzeyde öğrenilmesini, duyuşsal düzeyde algılanmasını, öğrencinin, birey aile ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde hemşirelik disiplinin önemini, rol ve işlevlerini, diğer sağlık disiplinleri ile ilişkilerinin kavranmasını; hemşirelik bakım sürecinin uygulanmasında temel becerileri geliştirmeyi sağlamaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ayten Yılmaz

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Sabuncu, N. 2011. Hemşirelik bakımında ilke ve uygulamalar, Alter yayıncılık, Ankara. 2.Birol, L. 2009. Hemşirelik Süreci, Etki matbaacılık yayıncılık, İzmir. 3.Babadağ, K. 1993. Hemşirelik Esasları, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir. 4.Atalay, M . 1997. Hemşirelik Esasları El Kitabı, Koç Vakfı, İstanbul. 5.Ulusoy, F. 1997. Hemşirelik Esasları, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.6.Kurt V. 1999. Hemşirelik Esasları, GATA Damla Yayınevi, Ankara.7.Çakırcalı, E. 2000. Hasta Bakımı ve Tedavisinde Temel İlke ve Uygulamalar, Güven Nobel, İzmir. 8.Akça -Ay, F. 2007. Hemşirelik Uygulama ve Kavramları, İstanbul.9.Sabuncu, N. ve diğerleri . 2008. Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar, Ankara 10.Babadağ, K.ve Aşti, T. 2008 Hemşirelik Esasları Uygulama Rehberi, Medikal Yayıncılık, İstanbul.11.Velioğlu, P. 1999. Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, Alaş Ofset, İstanbul. 12.Velioğlu, P. 1994. Hemşireliğin Düşünsel Temelleri, Alaş Ofset, İstanbul.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi, Hemşirelik Bilimi Ve Felsefesi, Hemşirelik Tanımları Temel Kavram ve Kuramlar, Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeli, Sağlık Bakım Sistemi, Sağlık Ekibi, Hemşirenin Rolleri, Sağlıklı Hastane Ortamı, Güvenli Hastane Ortamını Sürdürmede Hemşirelik İşlevleri Hemşirelik Süreci, Hasta Kabulü, Hasta Kabulü Türleri, Hasta Taburcu Edilme Kriterleri, Hasta Kayıt Sistemi, Tıbbi Terminoloji, Vücut Mekaniği Ve Hareket, Temel Prensipler, Vücut Mekaniğinin Doğru Kullanılması, Vücut Mekaniğine Uygun Hastaya Pozisyon Verme Hastanın Hareket Ettirilmesi, Asepsi (Tıbbi ve Cerrahi Asepsi), Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Yöntemleri, Sık Kullanılan Dezenfektan ve Antiseptikler, Hemşirelik İşlemlerinde Enfeksiyon Önlemeye Yönelik Uygulamalar Türkiye’de Hemşirelik Ve Mesleki Kuruluşların Tanıtımı, Dersin Değerlendirilmesi 

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
4730-Hemşirelik ile ilgili temel kavramları kavrayabilmeli.
4731-Temel insan gereksinimleri doğrultusunda insanı ve toplumu çevresi içinde holistik yaklaşımla ele alabilmeli.
4732-Sağlık bakım sistemi, sistem içerisinde sağlığın korunması ve sürdürülmesine ve geliştirilmesine ilişkin hemşirelik rollerinin kavrayabilmeli.
4733-Hemşireliğin yetki, sorumlulukları ve işlevlerine temel olan ilkeler hakkında bilgi sahibi olabilmeli.
4734-Türkiye’deki hemşire dernek ve mesleki kuruluşlarının amaç ve faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmalı.
4735-Sağlıklı hastane ortamı, hasta kabulü ve taburculuğu konusunda bilgi sahibi olmalı.
4736-Hemşirelik bakımını planlamada hemşirelik sürecini ve aşamalarını öğrenmeli.
4737-Vücut mekaniği ilkelerini bilme, kendisinde ve hastaya yönelik uygulamalardaki önemini kavramalı.
4738-Kişiler arası ilişkilerde rehber olacak ilkeleri benimseme ve uygulamalı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi, Türkiye’de Hemşirelik ve Mesleki Kuruluşların Tanıtımı
2-Hemşirelik Bilimi Ve FelsefesiHemşirelik Tanımları Temel Kavram ve Kuramlar
3-Sağlık Bakım Sistemi, Sağlık Ekibi, Hemşirenin Rolleri
4-Sağlıklı Hastane Ortamı, Güvenli Hastane Ortamını Sürdürmede Hemşirelik İşlevleri
5-Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeli
6-Hemşirelik Süreci
7-Hemşirelik Süreci
8-Ara sınav
9-Hemşirelik Süreci
10-Hemşirelik Süreci-uygulama
11-Hemşirelik Süreci-uygulama
12-Hasta Kabulü, Hasta Kabul Türleri, Hasta Taburcu Edilme Kriterleri, Hasta Kayıt Sistemi
13-Tıbbi Terminoloji
14-Vücut Mekaniği Ve HareketTemel PrensiplerVücut Mekaniğinin Doğru KullanılmasıVücut Mekaniğine Uygun Hastaya Pozisyon Verme Hastanın Hareket Ettirilmesi
15-Asepsi (Tıbbi ve Cerrahi Asepsi)Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon YöntemleriSık Kullanılan Dezenfektan ve AntiseptiklerHemşirelik İşlemlerinde Enfeksiyon Önlemeye Yönelik Uygulamalar
16-Dönem Sonu Sınavları
17-Dönem Sonu Sınavları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)142

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek