Geri
HEM320 - Biyoistatistik
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM320BiyoistatistikZorunlu362.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Öğrencilere istatistiksel yöntemleri doğru seçme, analiz etme ve sonuçlarını yorumlama becerisi kazandırmak

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Dr. Ayten YILMAZ, Öğr. Gör. Ayşe GÜMÜŞLER BAŞARAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V., Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları, Ankara, 20022. Erefe, İ., Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri, Odak Ofset Matbaacılık, 20123. Öztürk, Y., Günay, O., Halk Sağlığı Genel Bilgiler, Kayseri 20114. Ekiz, D., Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara, 2009

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

İstatistiksel kavramlar ve sağlık hizmetlerinde biyoistatistiksel yöntemlerin kullanımı

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-İstatistiksel kavramları öğrenir
2-SPSS programını kullanmayı öğrenir
3-Bir araştırmanın istatistiksel analizini yapar
4-Hipotez kurmayı öğrenir
5-Tablo ve grafik yapar
6-
7-
8-
9-
10-
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-İstatistiksel kavramlar ve Biyoistatistiğin Sağlık hizmetlerinde kullanımı
2-Verilerin Sınıflandırılması
3-Frekans dağılımlarını tanımlayıcı ölçütler I
4-Frekans dağılımlarını tanımlayıcı ölçütler II
5-Tablo ve Grafik yapım yöntemi
6-Teorik dağılımlar
7-Örnekleme
8-Ara Sınav
9-Önemlilik testleri hakkında genel bilgiler
10-SPSS veri tabanının hazırlanması
11-SPSS’ te tanımlayıcı istatistiklerin uygulanması
12-İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, İki eş arasındaki farkın önemlilik testi
13-İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, İki eş arasındaki farkın önemlilik testi
14-İki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi
15-SPSS’ te grafik ve tablo yapımı
16-Final Sınavları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)74

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ1554
ÖÇ2554
ÖÇ3554
ÖÇ4554
ÖÇ5554
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek