Geri
HEM119 - Fizyoloji
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM119FizyolojiZorunlu115.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Hücreden başlamak üzere insan vücudunda yer alan kas, solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım, üreme, endokrin ve sinir sistemleri ile bu sistemleri oluşturan organların görevlerinin ve karşılıklı ilişkilerinin teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Barış Uzunok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DERS KİTABI: 1- Tunçel, N. 1991. Fizyoloji, ss. 119. Açıköğretim Fakültesi Yayınları. YARDIMCI KİTAPLAR: 1- Guyton a Hall. 2007. Tıbbi Fizyoloji, ss. 1113. Nobel Tıp Kitabevleri. 2- Ertuğrul, L. 2012. Fizyoloji, ss 108. Akademi yayınları.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Fizyolojiye giriş ve homeostazisi kavrayabilme. Hücrenin yapısını, hücre zarının yapısını ve fonksiyonlarını, hücre organellerinin görevlerini kavrayabilme. Kas sistemi ve kasılma mekanizması hakkında genel ve özel bilgilere kavrayabilme. Sinir sistemi ve duyu organları hakkında genel ve özel bilgileri kavrayabilme. Endokrin sisteme ait genel ve özel bilgilere kavrayabilme. Kan ve dolaşım sistemi hakkında genel ve özel bilgileri kavrayabilme. Solunum sistemi hakkında genel ve özel bilgileri kavrayabilme. Üriner sistem hakkında genel ve özel bilgileri kavrayabilme. Sindirim sistemi hakkında genel ve özel bilgileri kavrayabilme.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
4588-Fizyolojiye giriş, homeostazis’i kavrayabilme.
4589-Hücrenin yapısı, hücre zarının yapısı ve fonksiyonları, hücre zarındaki taşıma ile hücre organelleri hakkında genel bilgileri kavrayabilme.
4590-Kas sistemi hakkında genel ve özel bilgileri kavrayabilme.
4591-Sinir sistemi ve duyu organları hakkında genel ve özel bilgileri kavrayabilme.
4592-Endokrin sisteme ait genel ve özel bilgileri kavrayabilme.
4593-Kan ve dolaşım sistemi hakkında genel ve özel bilgileri kavrayabilme.
4594-Solunum sistemi hakkında genel ve özel bilgileri kavrayabilme.
4595-Üriner sistem hakkında genel ve özel bilgileri kavrayabilme.
4596-Sindirim sistemi hakkında genel ve özel bilgileri kavrayabilme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Fizyolojiye giriş, homeostazis
2-Hücrenin yapısı ve fonksiyonları
3-Hücre organellerinin görevleri
4-Hücre zarındaki taşıma olayları
5-Kas sistemi fizyolojisi
6-Sinir sistemi fizyolojisi
7-Duyu fizyolojisi
8-ARA SINAV
9-Endokrin sistem fizyolojisi
10-Kan fizyolojisi
11-Dolaşım fizyolojisi
12-Solunum fizyolojisi
13-Boşaltım sistemi fizyolojisi
14-Sindirim sistemi fizyolojisi
15-Karaciğer ve pankreas fizyolojisi
16-DÖNEM SONU SINAVLARI
17-DÖNEM SONU SINAVLARI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)138

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ15
ÖÇ25
ÖÇ35
ÖÇ45
ÖÇ55
ÖÇ65
ÖÇ75
ÖÇ85
ÖÇ95
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek