Geri
TEZ402 - Bitirme Çalışması
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TEZ402Bitirme ÇalışmasıZorunlu482.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Öğrencilerin bağımsız olarak akademik bir çalışması yapmasını sağlamak için gereken bilgi ve becerinin kazandırılması

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Tüm öğretim elemanları

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çalışılan konuya ait güncel makaleler ve kitaplar

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilerin hemşirelik mesleğinin çalışma alanları içerisinde ilgi duyduğu bir konuda çalışma yapması

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Bir araştırmanın tasarımını öğrenmesi
2-Bir araştırmayı yürütebilmesi
3-Kaynak kullanımını öğrenmesi
4-Bir makalenin yazım kurallarını öğrenmesi
5-Bir çalışmayı poster haline getirerek sunulmasını öğrenmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Kaynak Tarama
2-Konu Seçimi
3-Kaynak Tarama
4-Kaynak Tarama
5-Kaynak Seçimi
6-Kaynak Seçimi
7-Araştırmanın Yazımı
8-Vize
9-Araştırmanın Yazımı
10-Araştırmanın Yazımı
11-Araştırmanın Yazımı
12-Araştırmanın Yazımı
13-Araştırmanın danışman tarafından incelenmesi
14-Jüri Değerlendirmesi
15-Poster Sunumu
16-Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Makale Yazma1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Rapor Sunma130
Makale Yazma170
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Rapor Hazırlama5210
Makale Yazma15050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek