Geri
HEM407 - Halk Sağlığı Hemşireliği
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM407Halk Sağlığı HemşireliğiZorunlu4713.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Türkiye’ deki yönetmelikler doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık durumunun sürdürülmesi, korunması ve geliştirilmesi amacına yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini yürütülmesini öğretmek

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç Dr. Ayten YILMAZ, Öğr. Gör. Ayşe GÜMÜŞLER BAŞARAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Öztürk, Y., Günay, O., Halk Sağlığı Genel Bilgiler, Kayseri 20112. Erci, B., Halk Sağlığı Hemşireliği, Göktuğ Yayıncılık, Amasya3. Bertan, M. Güler, Ç., Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Güneş Kitabevi, Ankara 19974. Sağlık Bakanlığı Bebek ve Çocuk İzlem Protokolü5. Sağlık Bakanlığı Doğum Öncesi, Doğum Sonu Bakım Rehberleri6. Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Protokolü7. Türk Tabipler Birliği Yayını, İşyeri Hekimliği Ders Notları, Ankara 20048. Güler, Ç., Akın. L., Halk Sağlığı Temel Bilgiler I., II., III: cilt, Hacetepe Yayınları, Ankara 2012

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Bir halk sağlığı hemşiresi olarak sağlığın korunması ve geliştirilmesi için tüm yaşam dönemlerine yönelik sağlık hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumu kazandırma

Staj Durumu

21 gün

Öğrenme Çıktıları
1-Türkiyedeki sağlık örgütlenmesini bilir
2-Toplumu tanıyarak, ana çocuk sağlığı hizmetlerini yürütür
3-Adölesan, yaşlı, erkek sağlığına yönelik gerekli sağlık hizmetini yürütür
4-Okul sağlığı, Çevre sağlığı ve İş sağlığına yönelik hizmetleri yürütür
5-Toplumun sağlık düzeyini yükseltmek amacıyla sağlık eğitimi, iletişim danışmanlık yapabilir
6-Bulaşıcı hastalıklar ve toplum ruh sağlığı hizmetlerini yürütür
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Halk sağlığı ve halk sağlığı hemşireliğinin tarihçesi, amaç ve işlevleri
2-Türkiye’de sağlık örgütlenmesi, toplumu tanıma
3-Aile sağlığı ve evde bakımda halk sağlığı hemşireliği
4-Ana- çocuk sağlığı 1
5-Ana- çocuk sağlığı 2
6-Okul Sağlığı ve Adölesan Sağlığı
7-Toplum beslenmesi ve sanitasyon
8-Ara Sınav
9-Erkek sağlığı ve yaşlı sağlığı
10-Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi ve sosyal bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi
11-Sağlık eğitimi, iletişim ve danışmanlık
12-Çevre sağlığı
13-İşçi sağlığı ve güvenliği
14-Toplum Ruh Sağlığı
15-Sağlık Ekonomisi
16-Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Uygulama/Pratik150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı111
Uygulama/Pratik1412168
Örnek Vaka İncelemesi81296
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13636
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma16060
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)377

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ15455
ÖÇ2555
ÖÇ3555
ÖÇ455
ÖÇ55555
ÖÇ655
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek