Geri
HEM322 - Sağlık Hukuku
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM322Sağlık HukukuZorunlu364.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Sağlık hukuku ile ilgili hasta sağlık çalışanı hak ve yükümlülükleri ile ilgili bilgilendirme yapmak

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Nuray DEMİRCİ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Özçetin, S., Balaban, M. 2013. Sağlık Hukuku Güncel Sorun Ve Yaklaşımlar Örnek Yargı Kararları. Türkiye Sağlık Vakfı, Ankara. (Ders Kitabı olarak takip edilmiştir)2. Üstün, Ç. 2002. Tıp Etiği Kavramlarına Giriş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları No:154, İzmir.3. Tezcan D, Erdem MR, Önok RM.2012. Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku. Seçkin Yayıncılık, Ankara.4. Tezcan D, Erdem MR, Sancaktar O, Önok RM. 2011. İnsan Hakları El Kitabı. Seçkin Yayıncılık, Ankara.5. Zevklier A, Ertaş Ş, Havutçu A, Gürpınar D. 2012. Yeni Medeni Kanuna Göre Medeni Hukuk Temel Bilgiler. Seçkin Yayıncılık, Ankara.6. Üçışık, F. 2008. Sağlık Hukuku. Ötüken Neşriyat A.Ş., İstanbul.7. Hakeri, H. 2012. Tıp Hukuku. Seçkin Yayıncılık, Ankara.8. Ateş, T. 2012. Hekimlerin Cezai ve Hukuki Sorumlulukları. Nobel Tıp Kitabevleri.9. Anayasa TCK-CMK ve İnfaz Kanunu. Hukuk Cep Kitapları Dizisi. 2013. Seçkin Yayıncılık, Ankara.10. Medeni Kanun-Türk Borçlar Kanunu. Hukuk Cep Kitapları Dizisi. 2013. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Sağlık hakkı kavramı, hasta sağlık çalışanı hakları, hasta sağlık çalışanı yükümlülükleri, sağlık hizmetinde hukuki sorumluluk

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Sağlık hukukunda uygulanan temel kuralları kavrar.
2-Sağlık alanında uygulanan hukuk kurallarını açıklar.
3-Sağlık hukukunda sorumluluk kavramının ne olduğunu tartışır.
4-Sağlık alanında yaşanan hukuki sorunlarla ilgili bakış açısı kazanır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Etik – hukuk – sağlık hukuku ilişkisi
2-Sağlık kavramı, Sağlık hakkı kavramı
3-Kişilik hakları
4-Hasta hakları
5-Kişilik Hakları ve Hasta Güvenliği
6-Hasta Güvenliği Kültürü
7-Sağlık çalışanlarının Hak ve Yükümlülükleri
8-ARA SINAV
9-Türkiye’de Hemşirelik İle İlgili yasalar ve yönetmelikler
10-Tıbbi Malpraktis ve Hukukta Yeri
11-Tıbbi Müdahale, Tıbbi Malpraktis ve Sonuçları
12-Tıbbi Müdahale, Tıbbi Malpraktis ve Sonuçları
13-Sağlık hizmetlerinde hukuki sorumluluk
14-Sağlık hizmetlerinde hukuki sorumluluk
15-Sağlık hizmetlerinde hukuki sorumluluk
16-DÖNEM SONU SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav00
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı00
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav000
Final Sınavı000
Derse Katılım000
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma000
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma000
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ1555
ÖÇ2555
ÖÇ3555
ÖÇ4555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek