Geri
HEM318 - Sağlık Politikaları
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM318Sağlık PolitikalarıZorunlu360.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Sağlık politikalarının belirlenmesi ve topluma etkileri, Türkiye' deki sağlık politikaları ve dünyadaki örnekleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ayşe GÜMÜŞLER BAŞARAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sözen, C., Hemşirelikte Yönetim, Palme Yayıncılık, Ankara-20112. Sözen, C., Sağlık Yönetimi, Palme Yayıncılık, Ankara-20113. Sur, H., Palteki, T., Hastane Yönetimi, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul-20134. Öztürk, Y., Günay, O., Halk Sağlığı Genel Bilgiler, Kayseri 2011

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste sağlık politikalarının örgütlenmesi, örgütlenme modelinin sağlığa ve topluma etkisi, cumhuriyet dönemindeki sağlık politikaları, sağlıkta dönüşü, ve diğer ülkelerin sağlık politikaları

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Sağlık politikalarında örgütlenme, finans ve insangücü hakkında bilgi edinmeleri
2-Cumhuriyet öncesi sağlık politikaları hakkında bilgi edinmeleri
3-Cumhuriyet dönemi sağlık politikaları hakkında bilgi edinmeleri
4-Sağlıkta dönüşüm hakkında bilgi edinmeleri
5-Amerika, Fransa, Almanya, İsveç, İngiltere, Küba, Kanada Sağlık Politikaları hakkında bilgi edinmeleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Sağlık politikaları nedir, sağlığa ve topluma etkisiCumhuriyet öncesi sağlık politikaları
2-Cumhuriyet dönemi sağlık politikalarına genel bakış
3- refik Saydam Dönemi Sağlık Politikaları
4-Behçet Uz dönemi Sağlık Politikaları
5-Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi
6-Sağlıkta dönüşüm
7-Genel Sağlık Sigortası (Öğrenci sunumu)
8-Ara Sınav
9-Almanya örneği (Öğrenci sunumu)
10-İsveç Örneği (Öğrenci sunumu)
11-İngiltere Örneği (Öğrenci sunumu)
12-Fransa Örneği (Öğrenci sunumu)
13-Küba Örneği (Öğrenci sunumu)
14-Amerika Örneği (Öğrenci sunumu)
15-Kanada Örneği (Öğrenci sunumu)
16-Final Sınavları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav175
Seminer125
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)83

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ15444
ÖÇ25555
ÖÇ35555
ÖÇ45555
ÖÇ55555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek