Geri
HEM316 - Hemşirelikte Liderlik
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM316Hemşirelikte LiderlikZorunlu360.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu ders hemşirelikte liderlik ve liderlikle ilişkili temel kavramlar üzerine odaklanır. Ders içeriğinde, liderlik kavramı, liderliğin tarihçesi: hemşirelikte liderler, liderlik tipleri, liderlik tanımları, liderlik teorileri, stilleri, davranışları ve özellikleri, kişisel liderlik potansiyelini değerlendirme, kadın ve liderlik.bir etkileme süreci olarak liderlik, liderlik becerilerinin geliştirilmesi, liderlik ve dönüşüm, yenileşim, kriz yönetimi, çatışma yönetimi konuları yer almaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Grossman, S. (2000) The new leadership challenge: creating the future of nursing F.A. Davis, PhiladelphiaHuber, D. (2010) Leadership and nursing care management. Saunders: Elsevier 2. Whitehead, D.K. (2010) Essentials of nursing leadership and management. Philadelphia: F.A. DavisKelly, P. (2010) Essentials of nursing leadership a management. Clifton Park, NY : Delmar Cengage Learning 4.Barker, A. M., Sullivan, D.T., Emery, M.J. (2007). Leadership competencies for clinical managers: the renaissance of transformational leadership. Sudbury, Mass.: Jones and BartlettPatronis Jones R.A. (2007) Nursing leadership and management : theories, processes, and practice. Philadelphia : F.A. Davis Co.Koçel T., (2013). İşletme Yöneticiliği. Beta Basım yayım, İstanbul.Erdoğan İ. (2007). Beta Basım yayım, İstanbul.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Liderlik kavramı, liderlik teorileri, hemşire liderler, kadın ve kadın, Müzakere ikna ve etkileme, Liderlik ve ekip çalışması, Liderlik ve zaman yönetimi, Liderlik becerileri geliştirme, Olağanüstü durumlarda liderlik

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Liderlik ve yönetici ile ilgili temel kavramları açıklayabilir
2-Liderlik teorilerini açıklayabilir
3-Hemşire liderlerin vizyon ve misyonunu kavrayabilir
4-Liderlik becerilerini geliştirmeye çalışır
5-Müzakere tekniklerini bilir ve kendinde geliştirmeye çalışır
6-Zaman yönetimini kavrar
7-Ekip çalışmasını kavrar ve geliştirmeye çalışır
8-Olağanüstü durumlarda liderliği açıklayabilir ve kavrar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Liderlik kavramı, tanımı, lider ve yönetici arasındaki fark
2-Liderlik teorileriDavranışsal Liderlik teorileriDurumsal Liderlik TeorileriLiderlikte Amaç Yol Yaklaşımı
3-Liderliğin açıklanmasında diğer liderlik teorileriVroom Yetton Jago yaklaşımıYatay ilişki yaklaşımıYaşam dönem yaklaşımıLikert’in dört sistem yaklaşımıLiderlikte koçluk
4-Dönüşümcü ve Karizmatik liderlik yaklaşımıKurum yönetiminde liderin yeri ve fonksiyonlarıLiderlikte duygusal zeka
5-Dünyada ve Türkiye’de hemşire liderler:Florence NightingalePerihan VelioğluHemşirelerin sahip oldukları liderlik becerileri
6-Kadın ve liderlik
7-Müzakere ikna ve etkileme
8-VİZE HAFTASI
9-23 Nisan Tatili
10-Liderlik ve ekip çalışması
11-Liderlik ve zaman yönetimi
12-Liderlik becerileri geliştirmeEtkili öğrenmeSoru sormaDinleme becerisi
13-Yapıcı geribildirimToplantı yönetimiDelege etme
14-Olağanüstü durumlarda liderlik-IDeğişim Yönetimi ve LiderlikYenileşim ve Liderlik
15-Olağanüstü durumlarda liderlik-IIKriz/Risk Yönetimi ve Liderlik ,Çatışma Yönetimi ve Liderlik
16-FİNAL HAFTASI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav175
Ev Ödevi125
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
Ev Ödevi11616
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ155
ÖÇ255
ÖÇ355
ÖÇ455
ÖÇ555
ÖÇ655
ÖÇ755
ÖÇ855
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek