Geri
HEM312 - Hemşirelikte Yönetim
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM312Hemşirelikte YönetimZorunlu366.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere sağlık hizmetlerinin yönetim süreçlerini ve değerlendirmesini öğretmeyi, hemşirelik hizmetlerinin yönetilmesi için gerekli bilgi, beceri ve tutumu kazandırmayı amaçlar

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Dr. Ayten YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Ayşe GÜMÜŞLER BAŞARAN, Öğr. Gör. Şule KURT

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sözen, C., Hemşirelikte Yönetim, Palme Yayıncılık, Ankara-20112. Sözen, C., Sağlık Yönetimi, Palme Yayıncılık, Ankara-20113. Sur, H., Palteki, T., Hastane Yönetimi, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul-20134. Öztürk, Y., Günay, O., Halk Sağlığı Genel Bilgiler, Kayseri 2011

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Hemşirelik hizmetlerinin yönetimine ilişkin kapsamlı teorik bilgi ve uygulama becerisi kazandırmaya ve yönetim ilkelerini öğretme, hemşirelik hizmetleri ile ilgili mevzuat, insan kaynakları yönetimi

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Yönetim biliminin temel kavramları bilir
2-Hemşirelik hizmetleri yönetimini bilir
3-Yönetici hemşirenin rol ve işlevlerini kavrayabilir
4-Ülkemizde hemşirelik hizmetleri yönetiminde görülen sorunların çözümünde kendilerine düşen rolleri ve sorumlulukları kavrayabilir
5-Hemşirelik hizmetleri personeline liderlik yapabilecek temel bilgiye sahip olabilir
6-Sağlık yönetimi ile ilgili yasal düzenlemeleri kavrayarak, uygulama alanındaki durumu değerlendirebilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Yönetimle Bilimi ve Gelişimi, Yönetim süreci
2-Sağlık Mevzuatı
3-Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi
4-Hastane Yönetimi
5-Personel Yönetimi
6-Motivasyon ve iş doyumu
7-Personelin geliştirilmesi (Hizmet içi eğitimler)
8-Ara Sınav
9-Çağdaş Yönetim ve Yöneticilik Sanatı
10-Sağlık personelinin görev yetki ve sorumlulukları
11-Hemşirelik mesleğini ilgilendiren yasa ve yönetmelikler
12-Hemşirelik Hizmetlerinin Kapsamı, Hemşirelerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
13-Çalışılan birim/servis/ünite ve alanlara göre hemşirelerin görev yetki ve sorumlulukları
14-Çalışılan birim/servis/ünite ve alanlara göre hemşirelerin görev yetki ve sorumlulukları
15-Kalite Yönetimi
16-Final Sınavları
17-
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Uygulama/Pratik150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14456
Rapor Hazırlama14114
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)173

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ1555555
ÖÇ2555555
ÖÇ3555555
ÖÇ45555555
ÖÇ55555555
ÖÇ655555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek