Geri
HEM310 - Araştırma Yöntemleri
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM310Araştırma YöntemleriZorunlu362.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Öğrencilerin, uygulama alanındaki sorunların çözülmesi ve yeniliklerin kazandırılması için bilimsel araştırma yapmalarını sağlamak ve birey ve bireyin sağlığını etkileyebilecek her türlü değişim ve gelişmelere karşı duyarlı olmasını sağlamak

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Dr. Ayten YILMAZ YAVUZ, Yrd. Doç. Dr. Ayşe GÜMÜŞLER BAŞARAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V., Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Hatipoğlu Yayınları, Ankara, 19982. Erefe, İ., Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri, Odak Ofset Matbaacılık, 20123. Öztürk, Y., Günay, O., Halk Sağlığı Genel Bilgiler, Kayseri 20114. Ekiz, D., Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara, 2009

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Hemşireliğe bilimsel yaklaşım, bilimsel araştırma yöntemleri ve özellikleri, bir araştırmanın planlanması, uygulanması ve raporlanması

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Araştırmayı raporlayabilir
2-Hemşirelikte bilimsel yaklaşımı bilerek uygular
3-Araştırma sürecinde etik ilkelere uyar
4-
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Hemşirelikte Bilimsel Yaklaşım
2-Araştırma Türleri – Nicel (Kantitatif) Araştırmalar
3-Araştırma Türleri – Nitel (Kalitatif) Araştırmalar
4-Araştırma konusunun seçimi, problemi belirleme, hipotez kurma
5-Kaynak taraması ve toplanması
6-Veri toplama yöntem, teknik ve araçları
7-Anket hazırlama
8-Ara Sınav
9-Veri toplama araçlarının niteliği
10-Verilerin değerlendirilmesi
11-Verilerin değerlendirilmesi
12-Araştırma raporunu hazırlama 2 ( Gereç ve Yöntem)
13-Araştırma raporunu hazırlama 3 (Bulgular ve Tartışma, Sonuç ve Öneriler)
14-Araştırma raporunu hazırlama 4 (Kaynak Yazımı)
15-Araştırma raporunun yazım ilkeleri, etik yaklaşım
16-Final Sınavları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav175
Ev Ödevi125
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)74

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ155555
ÖÇ255555
ÖÇ355555
ÖÇ455555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek