Geri
HEM321 - Ameliyathane Hemşireliği
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM321Ameliyathane HemşireliğiZorunlu354.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Tedavisi cerrahi olarak planlan hastanın ameliyat öncesi, ameliyat ve ameliyat sonrası hemşirelik bakım ve uygulamalarını öğretmektir. Ayrıca ameliyathanenin fiziksel yapı özellikleri, ameliyathanede trafik ve hareket, ameliyathanede kullanılan malzemeleri, sterilizasyon, dezenfeksiyon ve asepsi ilkelerini benimsetmektir. Ameliyathane ekibinin görev ve sorumlulukları ile ekip içerisinde ameliyathane hemşiresinin rol ve görevlerini öğretmektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

öğr.gör. Özlem Albayrak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Karadakovan A, Eti Aslan F. (2009); Dahili Ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel Tıp /Adana2. Uçak H, (2009); ameliyathanede yönetim ve organizasyon – ameliyathane talimat ve protokolleri, ayrıntı basımevi/Ankara3. Erdil F, Özhan Elbaş N. (2001); cerrahi hastalıkları hemşireliği 4. Sabuncu N, Akça Ay F.(2010); klinik beceriler, Nobel tıp/İstanbul5. Alcan Z. Eren Tekin D. Özbucak Civil S. (2012) hasta güvenliği, Nobel tıp/İstanbul6. Erdemir F.(2005); hemşirelik tanıları el kitabı, Nobel tıp/istanbul

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Ameliyathanenin yapısı, kullanılan materyal ve cihazlar, hasta ve çalışan güvenliği, ameliyat öncesi, ameliyat içi ve ameliyat sonrası hasta bakım ve eğitimi, steril malzeme hazırlama ve kullanımını

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-bilgi; • Ameliyathanenin tasarım ve fiziki özelliklerini ve alanları bilmesi • Ameliyathane hemşiresinin rol ve sorumluluklarını bilmesi • Ameliyat sonrası erken postoperatif dönemde operasyon ve anestezi tiplerine göre hasta bakımı planlayabilmesi
2-Beceri; • Cerrahi asepsi kurallara göre yıkanıp giyinebilme • Ameliyat odasında steril malzeme ve bohça açabilme, malzemelerini hazırlayabilme • Ameliyat esnasında hemşirelik uygulamalarını yapabilme • Ameliyat sonrası malzemeleri sayıp, uygun koşullarda temizliğini ve sterilizasyonunu sağlayabilme
3-Davranış; • Cerrahi birimde görev yapan sağlık profesyonellerinin sağlık ekibi içindeki yeri, ekiple olan ilişkileri, görev, yetki ve sorumluluklarına uygun davranış geliştirmesini sağlayabilmesi • Ameliyathane hemşireliğine ilişkin güncel tedavi yaklaşımlarını izleyebilme, bakım uygulamalarını bilme ve bakımına yansıtabilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-1. Hafta; Ameliyathane hemşireliği ve temel kavramlar
2-2. Hafta; Ameliyathanenin fiziki yapısı dizaynı ve ameliyathane alanları
3-3. hafta; Ameliyathanede olması gereken malzemeler
4-4. hafta; Ameliyathanede hasta ve çalışan güvenlik önlemleri
5-5. Hafta; ameliyathanede sterilizasyon
6-6. Hafta: ameliyathanede enfeksiyon kontrolü
7-7. hafta; Ameliyathane hemşiresinin ve personelinin görev yetki ve sorumlulukları
8-ara sınav
9-8. hafta; Ameliyathane talimat ve protokolleri
10-9. hafta; Anestezi uygulamaları ve hemşirenin rolü
11-10. hafta; Ameliyat öncesi hazırlık ve hasta eğitimi
12-11. hafta; İntraoperatif ve postoperatif hasta bakımı
13-12. hafta; Sütur atma teknikleri
14-13. hafta: sütür uygulama
15-14. hafta; Hafta; ameliyathanede yönetim ve organizasyon
16-final sınavı
17-final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım1116116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ1444444445554445444433444444
ÖÇ2444443444544344445544444444
ÖÇ3443455555544344445444444444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek