Geri
HEM319 - Rehabilitasyon ve Özel Bakım Hemşireliği
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM319Rehabilitasyon ve Özel Bakım HemşireliğiZorunlu354.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Öğrencinin, bireyin fonksiyonel kapasitesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik girişimlerin uygulanabilmesi için gerekli olan teorik bilgi ve uygulama becerilerini kazanmasıdır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Nuray DEMİRCİ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kristen L. Mauk. (2014) Rehabilitasyon Hemşireliği, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul.2. Altındiş, M. (2000)Yaşlılarda Güncel Sağlık Sorunları ve Bakımı. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul.3. Akdemir, N, Akkuş, Y. (2006) Rehabilitasyon ve Hemşirelik. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 82–91.4. Apaydın, H., Özekmekçi, S., Oğuz, S., Zileli, İ. 2013. Parkinson Hastalığı ve hasta yakınları için el kitabı. Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, İsatanbul.5. Joyce Dreslin. Stroke caregivers handbook 6. Uysal, H. (2012)Kardiyak Rehabilitasyon ve Hemşirenin Sorumlulukları. Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 1-10.7. Algun, C. (2013) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Rehabilitasyonun tanımı, tarihsel gelişimi, rehabilitasyon hemşireliğinin uygulama alanları, dünyadaki ve ülkemizdeki yeri, engelli, bozukluk, sakatlık tanımlamaları, sınıflamalar, psikososyal rehabilitasyona giriş, engellilerde, yaşlılarda, çocuklarda, kronik hastalıklarda psikososyal rehabilitasyon,yaşlı, kronik hastalık, yetersizlik ve engelliliğe neden olan durumları olan bireylerin fonksiyonel olarak değerlendirilmesi, yaşam kalitesi ve süresinin yükseltilmesine yönelik hemşirelik bakımı, gereksinimlerini tanıma, bireylerin rehabilitasyon ve sosyalleşme süreci konusunda bilgi ve beceri kazanma, bilgileri analiz edebilme, bu alanda çalışan kurumları ve işleyişlerini öğrenme, yasal uygulamalar hakkında fikir sahibi olabilme.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Rehabilitasyon hemşireliğinin temel ilkelerini kavrayabilme
2-Özel bakım gerektiren durumları saptayabilme
3-Özel bakım ve rehabilitasyon gerektiren durumlarda uygun hemşirelik girişimlerini planlayabilmeli, uygulayabilmeli ve değerlendirebilmeli.
4-Rehabilitasyon hemşirenin rolünü ve görevlerini öğrenebilme
5-Rehabilitasyon hemşirenin rolünü ve görevlerini öğrenebilmeli
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Dersin genel tanıtımı
2-Rehabilitasyon kavramları
3-Psikososyal Rehabilitasyon Tarihçesi, Tanım, Kapsam ve AmaçlarıPsikososyal Rehabilitasyona Yönelik Hizmet Sunan Kurumlar ve İşlevleri
4-Rehabilitasyonda Ekip çalışması ve Hemşirenin Rolü. Dünyada ve ülkemizde rehabilitasyon hemşireliği
5-Özel bir grup: Yaşlılık ve rehabilitasyon hemşireliği
6-Yaşlılarda rehabilitasyon gerektiren durumlar
7-Film İzleme
8-ARA SINAV
9-Özel bir grup: Engelliler. Ülkemizde ve dünyada engelli profili
10-Ders Etkinliği / Kurum ziyareti ( Çayeli Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü)
11-Nörolojik rehabilitasyon hemşireliği
12-Nörolojik rehabilitasyon hemşireliği
13-Nörolojik rehabilitasyon hemşireliği
14-Kardiyak rehabilitasyon hemşireliği
15-Kardiyak rehabilitasyon hemşireliği
16-Pulmoner rehabilitasyon hemşireliği
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7321
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7321
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)114

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ1555
ÖÇ2555
ÖÇ3555
ÖÇ4555
ÖÇ5555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek