Geri
HEM317 - Onkoloji Hemşireliği
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM317Onkoloji HemşireliğiZorunlu354.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu derste onkoloji hemşireliği ile ilgili alınan bilgiler doğrultusunda Kanser fizyopatolojisi, korunma ve erken tanı, semptom kontrolüne ilişkin bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmıştır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Dr. Ayfer BAYINDIR ÇEVİK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yaşam sonu bakım : ölümcül hastalarda bütüncü yaklaşım / Güler Cimete.[İstanbul] : Nobel, 2002.-Cancer symptom management / edited by Connie Henke Yarbro, Margaret Hansen Frogge, Michelle Goodman.Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers, c2004.- Palliative care nursing : principles and evidence for practice / edited by Sheila Payne, Jane Seymour and Christine Ingleton.Maidenhead, Berkshire, England ; New York : Open University Press, 2004.- Pratt, John R.Long-term care : managing across the continuum / John R. Pratt.Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett, c2004.  www.saglik.gov.tr (Sağlık Bakanlığı-Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı ) www.turkkanser.org (Türk kanser Savaş Kurumu) www.uicc.org (Uluslararası Kanser Savaş Örgütü) www.cancer.org (Amerikan Kanser Birliği) http://www.ecco-org.eu (Avrupa Kanser Dernekleri Federasyonu) www.cancerworld.org/EONS (Avrupa Onkoloji Hemşireliği Derneği) www.ons.org (Amerikan Onkoloji Hemşireliği Derneği) www.isncc.org (Uluslararası Kanser Bakım Hemşireleri Derneği) www.mascc.org (Uluslararası Kanserde Destek Bakım Derneği)www.onkohem.org.tr (Onkoloji Hemşireliği Derneği)www.kanser.org (Tıbbi Onkoloji Derneği)www.thd.org.tr (Türk Hematoloji Derneği)http://www.kemoterapi.info/giris.htm (Kemoterapi Bilgi Kitabı)

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Kanser EpidemiyolojisiKansere ait Temel BilgilerKanserli Hastada Hemşirelik YönetimiOnkoloji Hastalarında Acil YaklaşımlarEvde Bakım ve Destek TedaviPalyatif Bakım ve Yaşam Sonu BakımKanserin Ruhsal SonuçlarıKanserli Hastada Tıbbi Yönetim

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Hemşirelik lisans yeterliklerine dayalı olarak, onkoloji hemşireliği alanında bilgilerini geliştirebilme ve derinleştirebilme,
2-Onkoloji hemşireliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme,
3-Onkoloji hemşireliği alanında edindiği bilgileri davranışa dönüştürebilme,
4-Onkoloji hemşireliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Onkoloji Hemşireliği Tarihçesi Onkoloji hemşiresinin rolü ve müdahele alanları: sekonder-tersiyer koruma düzeyleriOnkoloji Hemşireliği Standartları Avrupa Onkoloji Hemşireleri Derneği (ONS), Amerikan Onkoloji Hemşireleri Derneği, Türkiye Onkoloji Hemşireleri Derneği’nin amaçları
2-Dünya’ da ve ülkemizde kanser epidemiyolojisi ve etyolojisi Kanserin Oluş MekanizmasıKanser biyolojisi İnvazyon ve metastazKanserden korunma
3-Kanserde tarama ve erken tanıTanı yöntemleri ve erken tanının önemiKanserde tanı, evrelendirme ve tedavi ilkeleri
4-Sık görülen kanser tipleriMeme kanseriProstat-testis kanseri
5-Sindirim sistemi kanserleri: Mide-Kolon kanserleriSolunum sistemi kanserleri: Larenks, Akc. Kanseri
6-Lösemiler
7-Tedavi Yöntemleri Cerrahi tedaviKemoterapi ve hemşirelik bakımı Kemoterapi ilaçlarının hazırlanması, uygulanması, yan etkileri, atık ürünlerin saklanmasıRadyoterapi ve hemşirelik bakımı Biyoterapiler (interferon, interlökinler, hormonlar)Kemik iligi ve kök hücre nakli
8-Ara sınav
9-Kanserli Hastada Semptom Kontrolü Semptom kontrolü nedir Semptomların kümelemesi Yorgunluk Beslenme sorunu/iştahsızlıkBulantı kusmaBarsak işlevlerinin bozulması, Alopesi
10-Enfeksiyonların önlenmesiNötropenili hasta ve hemşirelik bakımıKanserli hastada mukozit ve hemşirelik yaklaşımı Kanserli hastada ağrı ve hemşirelik yaklaşımı
11-Kanserli Hastaya bakım verenlerin yaşam kalitesi
12-Onkolojide kullanılan tamamlayıcı tıp uygulamaları ve hemşirenin rolü
13-Kanserde psikososyal boyutKanserde destekleyici yaklaşım ve rehabilitasyon
14-Terminal dönem ve bakım süreciHospis ve evde bakım kavramları-uygulama alanları
15-Ölüm kavramı-inanç ve değerlerÖlmekte olan hastaya bakım ve değerlerHasta yakını ve kötü haber vermeÖlüm belirtileri ve ölmekte olan hastanın fiziksel ve psikososyal durumu
16-Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav180
Seminer120
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri10
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri90
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav14040
Final Sınavı14040
Seminer14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ15555
ÖÇ2555555
ÖÇ3444444
ÖÇ4444444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek