Geri
HEM313 - Hemşirelikte Eğitim ve Öğretim
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM313Hemşirelikte Eğitim ve ÖğretimZorunlu357.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Sağlık hizmetlerinde hemşirenin eğitici rolünün önemini vurgulamak, ihtiyaç karşısında birey ve topluma yönelik etkili bir sağlık eğitiminin planlanması ve yürütülmesinin sağlamak

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ayşe GÜMÜŞLER BAŞARAN, Öğr. Gör. Ayten YILMAZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hacıalioğlu, N., Hemşirelikte Öğretim Öğrenme ve Eğitim, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2013Açıkgöz, K.Ü., Aktif Öğrenme, Biliş Gelişimin Coşkusu, İzmir, 2011Sözen, C., Hemşirelikte Öğretim, Palme Yayıncılık, Ankara, 2003

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar ve hemşirenin eğitimci rolü, Sağlık eğitiminin tarihçesi, Öğrenme alanları ve kuramlarını, Eğitim ve öğretimde çoklu zeka kuramı, Eğitimde pedagolojik ve andragojik yaklaşım, Yetişkin eğitimi, Eğitimde program geliştirme, Eğitimde iletişim tekniklerini kullanma, Öğrenmeyi etkileyen temel faktörler, Öğrenme için uygun ortam oluşturma, Eğitimde kullanılan araç gereçler ve önemi, Sağlık eğitimi, Hizmet içi eğitim, Etkili sunum tekniklerini kullanma, Eğitim ve öğretimde etik, Eğitimde ölçme ve değerlendirme

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar ve hemşirenin eğitimci rolünü anlayabilir
2-Öğrenme alanları ve kuramlarını anlayabilir
3-Eğitim ve öğretimde çoklu zeka kuramını anlayabilmeli, pedagolojik ve andragojik yaklaşımı ve yetişkin eğitimini planlayabilir
4-Eğitimde program geliştirmeyi, iletişim tekniklerini kullanmayı öğrenebilir
5-Öğrenme için uygun ortam oluşturmayı, kullanılan araç gereçler ve önemini anlayabilir
6-Sağlık eğitimi ve hizmet içi eğitim yapabilir
7-Etkili sunum tekniklerini kullanabilir
8-Eğitim ve öğretimde etik ilkelere önem verilir
9-Eğitimde ölçme ve değerlendirmeyi kullanabilir
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar ve hemşirenin eğitimci rolü, Sağlık eğitiminin tarihçesi4 st
2-Öğrenme alanları ve kuramları4 st
3-Eğitim ve öğretimde çoklu zeka kuramı, Eğitimde pedagolojik ve andragojik yaklaşım4 st
4-Yetişkin eğitimi4 st
5-Eğitimde program geliştirme4 st
6-Eğitimde iletişim tekniklerini kullanma, Öğrenmeyi etkileyen temel faktörler4 st
7-Öğrenme için uygun ortam oluşturma4 st
8-Ara Sınav1st
9-Eğitimde kullanılan araç gereçler ve önemi4 st
10-Sağlık eğitimi4 st
11-Hizmet içi eğitim4 st
12-Etkili sunum tekniklerini kullanma4 st
13-Etkili sunum tekniklerini kullanma4 st
14-Eğitim ve öğretimde etik4 st
15-Eğitimde ölçme ve değerlendirme4 st
16-
17-
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Uygulama/Pratik150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14456
Takım/Grup Çalışması14646
Bireysel Çalışma14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma12424
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)196

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ155555555555555555555555555454555555555
ÖÇ255555555555555555555555555244545555555
ÖÇ355555555555555555555555555444545555555
ÖÇ455555555555555555555555555443545555555
ÖÇ555555555555555555555555554243555555555
ÖÇ655555555555555555555555554543555555555
ÖÇ755555555555555555555555433343455555555
ÖÇ855555555555555555555555534453455555555
ÖÇ955555555555555555555455444555455555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek