Geri
HEM311 - Epidemiyoloji
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM311EpidemiyolojiZorunlu353.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu ders, epidemiyoloji ve epidemiyoloji ile ilgili temel kavramlar, epidemiyolojik araştırmaların sınıflandırılması, epidemiyolojik araştırma tasarımları, epidemiyolojik araştırma tekniklerinde en yaygın hataları, sağlık düzeyini gösteren ölçütleri (yüzde, hız, oran vb.) ve temel istatistiki hesaplar konusunda bilgi vermeyi sağlamaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

: Öğr. Gör. Ayşe GÜMÜŞLER BAŞARAN, Öğr. Gör. Ayten Yılmaz

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tezcan, S., Epidemiyoloji Tıbbi Araştırmaların yöntem bilimi, Ankara, 1992Öztürk, Y., Günay, O., Halk Sağlığı Genel Bilgiler, Erciyes Üniversitesi Yayınları, No:172, Kayseri-2011Bertan,M., Güler, Ç., Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Güneş Kitabevi, Ankara-1997

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Klinik ve toplum tıp bilimlerinde hastalık/sağlık sorunlarının dağılımı (tanımlayıcı) nedenleri (analitik), teşhis, tedavi ve önlenmesi (müdahale) için uygun yöntemlerin belirlenmesi

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1- Epidemiyolojinin tanımı, epidemiyoloji ile ilgili temel kavramları ve epidemiyolojinin tarihsel gelişimini bilir
2-Epidemiyolojik araştırmaların sınıflandırılmasını bilir
3- Epidemiyolojik araştırma tasarımını öğrenir
4-Epidemiyolojik araştırma tekniklerinde en yaygın hataları bilir
5-Sağlık düzeyini gösteren ölçütleri tanıma ve yüzde, hız, oran gibi temel istatistiki hesaplamaları öğrenir
6-Örnekleme yöntemi, anket uygulama yöntemlerini öğrenir
7-Salgın incelemesini öğrenir
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1- Epidemiyolojinin tanımı, stratejileri, epidemiyolojik araştırmaların sınıflandırılması ve genel özellikleri
2- Epidemiyolojinin tarihsel gelişimi ve epidemiyolojik yöntemlerin kullanım alanları
3- Tanımlayıcı epidemiyoloji (kişi-yer-zaman özellikleri)
4- Vaka-kontrol araştırmaları
5- Kesitsel araştırmalar-Saha taramaları
6- Kohort araştırmaları
7- Deneysel (müdahale) araştırmalar
8- Ara Sınav
9- Metodolojik araştırmalar
10- Asosyasyonlar
11- Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi ve salgınların incelenmesi
12- Epidemiyolojik veri kaynakları- anket yöntemi
13- Epidemiyolojik ölçütler
14- Epidemiyolojik bir araştırmanın planlanması
15- Örnekleme
16- Final Sınavları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav175
Takım/Grup Çalışması125
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Takım/Grup Çalışması11010
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ1555
ÖÇ24555
ÖÇ355
ÖÇ455
ÖÇ5555
ÖÇ655
ÖÇ7555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek