Geri
HEM220 - Sağlık Sosyolojisi
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM220Sağlık SosyolojisiZorunlu242.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

• Sağlık ve hastalığı etkileyen sosyal faktörleri öğrenebilme • Sosyal faktörleri dikkate alarak sağlık hizmeti sunabilme 

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Ayten YILMAZ YAVUZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cirhinlioğlu, Z., 2001. Sağlık Sosyolojisi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.Kasapoğlu, A., 1999. Toplumbilim, Sağlık Sosyolojisi Türkiye’den Araştırmalar, Sosyoloji Derneği Yayınları VI, Ankara.Kızılçelik, S., 1996. Türkiye’nin Sağlık Sistemi Bir Medikal Sosyoloji Denemesi, Saray Kitapevleri, İzmir.Fişek, Nusret.,1991. “T.C Hükümetlerinde Sağlık Politikaları”, Toplum ve Hekim, Sayı:48, Aralık.Seviğ Ü, Tanrıverdi G., 2012. kültürlerarası Hemşirelik, İstanbul Kitapevi, İstanbul.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

• Sağlık sosyolojisinin tarihsel gelişimi• Konu alanları • Temel kavramlar• Hastalık olgusu ve hasta rolü• Toplumsal hizmet alanı olarak sağlık-hastalık• Kültürel ilişkiler• Toplumsal ilişkiler• Ekonomik ve siyasal ilişkiler• Hasta-hekim-hemşire ilişkisi• Hasta-hastane ilişkisi • Transkültürel hemşirelik modeli • Sağlıkta eşitsizlikler• Türkiye’de sağlık politikaları• Tıbbi etik

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
40077-Sağlık ve hastalığı etkileyen sosyal faktörleri öğrenme
40078-Toplumun kültürel değerlerinin sağlık ve hastalık üzerine etkilerini bilme
40079-Sağlık hizmeti veren personel ile hasta arasındaki iletişiminin önemini kavrama
40080-Birey, aile ve toplumun sağlık-hastalık kavramına bakışını değerlendirerek sağlık hizmetlerini planlama
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Dersin Tanıtımı ve Giriş
2-Sağlık Sosyolojisinin Doğuşu, Gelişimi ve Konu Alanları
3-Sağlık Sosyolojisinde Kullanılan Temel Kavramlar
4-Hastalık Olgusu ve Hasta Rolü
5-Toplumsal Bir Hizmet Alanı Olarak Sağlık-Hastalık Sistemi
6-Sağlık-Hastalık Olgusu ve Kültürel İlişkiler
7-Sağlık-Hastalık Olgusu ve Toplumsal İlişkiler
8-Ara sınav
9-Sağlık-Hastalık Olgusu ve Ekonomik, Siyasal İlişkiler
10-Hasta-Hekim- Hemşire İlişkisi
11-Hasta-Hastane İlişkisi
12-Transkültürel Hemşirelik Modeli
13-Sağlıkta Eşitsizlikler
14-Türkiye’de Sağlık politikaları
15-Tıbbi Etik
16-Dönem Sonu Sınavı
17-Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)73

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ15555
ÖÇ255555
ÖÇ3555
ÖÇ4555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek