Geri
HEM216 - İlk Yardım ve Acil Bakım
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM216İlk Yardım ve Acil BakımZorunlu242.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

İlk yardım gerektiren durumlarda yapılacak hemşirelik uygulamalarına ilişkin bilgi kazandırma, ilk yardım bilgilerini acil durumlarda uygulayabilme becerisi kazandırma, hızlı değerlendirme, karar verme ve uygulama becerisi kazandırma

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Demir, G., Bingöl, N., Karagöz, S. (2008). İlkyardım kaynak kitabı,İlkyardım Eğitim Merkezi, Ankara. 2. Dramalı, A., Kaymakçı, Ş.,Özbayır, T.,ve diğerleri. (2003). Temel İlk Yardım Uygulamaları, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.3. Kocatürk., C. (2007). İlkyardım El Kitabı, Ohan Matbaacılık 4.Baskı İstanbul,Kurtaran Sağlık ve Eğitim Hizmetleri,4. Sözen C. (2006). İlkyardım ve Acil Bakım, Göktuğ yayıncılık, İstanbul ,5. Şelimen, D.,Kuğuoğlu, S.,Aslan, E.F., Olgun, N. (2004) Acil Bakım, Tavaslı Matbaası. İstanbul.6. Tabak, SR., Somyürek,Hİ. (2008). Temel İlkyardım ve Acil Bakım, Palme Yayıncılık.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

1. İlk yardımın önemi ve hedefleri 2. Kazazede kurtarılma ve taşıma 3. Kazazede değerlendirme ve triyaj 4. Temel yaşam desteğinin sağlanması 5. Kanamalar ve şokta ilk yardım 6. Yaralarda ilk yardım 7. Travmalarda ilkyardım 8. Kas ve iskelet sistemi yaralanmalarında ilk yardım 9. Sokma ve ısırıklarda ilk yardım 10. Zehirlenmelerde ilk yardım 11. Yanıklar ve donmada ilk yardım 12. İlk yardım gerektiren tıbbi durumlar

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
35707-İlk yardım gerektiren durumlarda yapılacak hemşirelik uygulamalarına ilişkin bilgilerini kullanabilir
35708-Hızlı değerlendirme, karar verme ve uygulama becerisini kullanabilir
35709-İlk yardım ile ilgili araç- gereçleri gerektiği anda ve çabuklukla uygulayabilir
35710-İlk yardımla ilgili teknik işlemlere ilişkin becerileri kullanabilir
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Konu ile ilgili kaynak taraması için bırakılan zaman (kütüphane çalışması)
2-İlkyardımın Tanımlanması - İlkyardımın tanımı ve önemi - İlkyardımın hedefleri - İlkyardım ortamını hazırlama- Kazazede Değerlendirme ve Triyaj - Kazazedenin değerlendirilmesi - Triyaj - Kazazedenin taşınması ve kurtarılması
3-Temel Yaşam Desteğinin Sağlanması - Yabancı cisimlere bağlı hava yolu tıkanıkları - Hava yolu açıklığının sağlanması ve kurtarıcı solunum uygulaması - Temel Yaşam Desteği (yenidoğan, bebek, çocuk ve yetişkinlerde kardiyopulmoner resusitasyon)
4-Kanamalar ve Şok - Dış kanamalar ve kontrolü (arteriyal, venöz ve kapiller kanamalar) - İç kanamalar ve ilkyardım - Şok ve şokta ilkyardım - Yumuşak Doku Travmaları -aralanma çeşitleri ve yaralanmalarda ilkyardım - Pansuman, sargı ve askı uygulamaları
5-Kafa Travmaları - Açık ve kapalı baş yaralanması - Beyin yaralanmaları - Kafa travmalı hastanın değerlendirilmesi - Kafa travmalarında ilkyardım - Göz Yaralanmaları - Göz yaralanmalarında ilkyardım
6-Kulak Yaralanmaları - Kulakta yabancı cisim - Kulak yaralanmalarında ilkyardım - Burun Yaralanmaları - Burunda yabancı cisim - Burun kırıkları - Burun yaralanmalarında ilkyardım - Vertebra Travmaları - Servikal, torakal, lomber ve sakral vertebra yaralanmaları - Vertebra yaralanması olan hastanın değerlendirilmesi ve ilkyardım
7-Toraks Yaralanmaları - Kosta ve sternum kırıkları - Özefagus, diyafram, kalp ve büyük damarların yaralanmaları - Pnömotoraks - Hemotoraks - Toraks yaralanması olan hastanın değerlendirilmesi ve ilkyardım
8-Arasınav
9- Batın Yaralanmaları - Batına ilişkin travma çeşitleri - Batın içi organ travmaları - Batın yaralanması olan hastanın değerlendirilmesi ve ilkyardım - Ürogenital Sistem Travmaları - Böbrek, mesane ve üretra travması ve ilkyardım - Kadın ve erkek genital organ yaralanmaları ve ilkyardım
10-Kas ve Kemik Sistemi Yaralanmaları - Burkulma belirtileri ve ilkyardım - Çıkık çeşitleri - Çıkık belirtileri - Çıkıkta ilkyardım - Kırık çeşitleri - Kırık belirtileri - Kırıkta ilkyardım - Omuz ve Üst Ekstremite Kırık ve Çıkıkları - Omuz ve üst ekstremite kırıkları ve ilkyardım - Omuz ve üst ekstremite çıkıkları ve ilkyardım
11-Pelvis ve Alt Ekstremite Kırık ve Çıkıkları - Pelvis ve alt ekstremite kırıkları ve ilkyardım - Pelvis ve alt ekstremite çıkıkları ve ilkyardım - Multibl Travmalar - Multibl travmalı hastada ilkyardım - Sokma ve Isırıklar - Böcek sokmaları - Hayvan ısırıkları - İnsan ısırıkları - Deniz hayvanlarının neden olduğu yaralanmalar
12-Zehirlenmeler - Zehirlenme yolları ve en fazla zehirlenmeye yol açan maddeler - Zehirlenme yollarına göre ilkyardım
13-Çevreden Kaynaklanan İlkyardım Gerektiren Durumlar - Soğuğa bağlı durumlar ve ilkyardım
14-Çevreden Kaynaklanan İlkyardım Gerektiren Durumlar - Sıcağa bağlı durumlar ve ilkyardım
15-İlkyardım Gerektiren Tıbbi Durumlar - Epilepsi - Mİ- Diabetik ketoasidoz, hipoglisemi, hiperglisemi - SVO - Dispne - Madde bağımlılığına bağlı acil durumlarda ilkyardım
16-Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Proje Sunma11616
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7321
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7321
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ144555
ÖÇ25555
ÖÇ3555
ÖÇ44555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek