Geri
HEM214 - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM214Cerrahi Hastalıkları HemşireliğiZorunlu2412.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Cerrahi hastalıkları ile ilgili temel bilgilerin verilmesi, cerrahi sorunu olan bir hastanın bakım gereksinimlerini belirleyebilme, sorun doğrultusunda çözüm geliştirebilme, uygulayabilme ve cerrahi kliniklerinde gerekli olan hemşirelik becerilerini kazandırabilme amaçlanır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Nuray DEMİRCİ - Öğr. Gör. Ayşe GÜMÜŞLER BAŞARAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Erdil, .F, Elbaş Özhan, N. 2001; Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Aydoğdu-Ofset Ltd.Şti, Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara.2.Karadakovan, A., Eti Aslan, F. 2010; Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, 1. Ed. Nobel Tıp Kitabevi, Adana.3.Aksoy, G., Kanan, N., Akyolcu, N. 2012; Cerrahi Hemşireliği I, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 4.Erdil, F. Bayraktar, N. 2004; Hemşireler İçin Sıvı - Elektrolit ve Asit - Baz Dengesinin ABC'si.5. Akyolcu, N., Aksoy, G., Kanan, N. 2011; Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul.6. Iain D. Anderson. (Çeviri; Değerli, Ü). 2009; Kritik Cerrahi Hastanın Bakımı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.7. Guyton a Hall. (Edt; Çavuşoğlu, H., Çağlayan Yeğen, B.) 2007. Tıbbi Fizyoloji. Nobel Tıp Kitabevleri.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Cerrahinin tanımı ve sınıflandırması. Cerrahi hastalıklarda sıvı-elektrolit, asit-baz dengesi ve dengesizlikleri. Şok türleri ve şoktaki hastaya yaklaşım. Yara iyileşmesi. Perioperatif hemşirelik. Hastane enfeksiyonları. Yanıklı hastada hemşirelik bakımı. Meme hastalıkları. Sinir sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı. Gastrointestinal sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı. Göğüs-kalp-damar cerrahisi ve hemşirelik bakımı. Ürogenital sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı. Kas-iskelet sistemi cerrahisi. Göz hastalıkları ve hemşirelik bakımı. Kulak-burun-boğaz hastalıkları ve hemşirelik bakımı. Endokrin sistemin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakım.

Staj Durumu

26 gün

Öğrenme Çıktıları
35693-Cerrahi hastalıkları hemşireliğine ilişkin temel kavramları tanır
35694-Cerrahi hastasında stres yanıtını tanır ve uygun girişimleri yapabilir
35695-Hastada sıvı elektrolit ve asit-baz dengesinde anormallikleri farkedebilir uygun tedaviyi yönetebilme, bakım gereksinimlerini yerine getirebilir
35697-Cerrahi hastasının bakım gereksinimlerini belirleyebilir
41295-Saptanan bakım gereksinimleri doğrultusunda gerekli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir
41296-Cerrahi kliniklerinde gerekli olan teknik hemşirelik becerilerini uygulayabilir
41297-Cerrahi klinikler için önemli olan hızlı ve doğru karar verme becerisini kullanabilir
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Cerrahinin tarihçesi, tanımı ve sınıflandırması Cerrahi hastalarında sıvı-elektrolit dengesi ve dengesizlikleri Cerrahi hastalarında asit-baz dengesi ve dengesizlikleri
2-Şok türleri ve şoktaki hastaya yaklaşım Yara iyileşmesi 12 saat
3-Perioperatif Hemşirelik * Ameliyat Öncesi Hemşirelik Bakımı * Ameliyatta Hemşirelik Bakımı * Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımı12 saat
4-Yanıklar ve yanıklı hastada hemşirelik bakımı. Hastane İnfeksiyonları 12 saat
5-Solunum Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı *Solunum Sistemi Cerrahisinde Tanı Yöntemleri *Bronşektazi *Plevral Effüzyon *Akciğer Absesi *Kist Hidatik *Akciğer Tümörleri *Göğüs Travmaları *Göğüs Cerrahisi Teknikleri *Göğüs Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı12 saat
6-Kalp Damar Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı *Kalp Cerrahisinde Tanı Yöntemleri *Koroner Arter Hastalıkları ve Cerrahisi *Kapak Hastalıkları ve Cerrahisi *Kalp Tümörleri *Kalp Travmaları12 saat
7-Gastrointestinal Sistem Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı *Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Tanı Yöntemleri *Özofagus Hastalıkları *Mide Hastalıkları *Bağırsak Hastalıkları *Anorektal Kanal Hastalıkları *Karaciğer Hastalıkları *Safra Kesesi Hastalıkları *Pankreas Hastalıkları *Akut Batın *Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı12 saat
8-Arasınav1 saat
9-Ürogenital Sistem Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı *Ürolojide Tanı Yöntemleri *Ürogenital Sistem Anomalileri *Ürogenital Sistem Enfeksiyonları *Ürogenital Sistem Tümörleri *Üriner Diversiyonlar *Üriner Sistem Taşları *Üriner Obstrüksiyon ve Staz *Üregenital Sistem Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı12 saat
10-Kas-İskelet Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı *Kas-İskelet Sistemi Cerrahisinde Tanı Yöntemleri *Kemik ve Eklem Enfeksiyonları *Kemik Tümörleri *Kırıklar *Yumuşak Doku Yaralanmaları *Ortopedik Hastalıklarda Uygulanan Tedaviler *Kas-İskelet Sistemine İlişkin Cerrahi Girişimler *Amputasyonlar *Kopan Ekstremitenin Replantasyonu *Protezler *Kas-İskelet Sistemi Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı *Ortopedik Hastalıklarda Uygulanan Tedaviler12 saat
11-Sinir Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı *Sinir Sistemi Cerrahisinde Tanı Yöntemleri *Enfeksiyonlar *Tümörler *Santral Sinir Sistemi Tümörleri *Periferik Sinir Tümörleri *Nörolojik Travmalar *Spinal Travmalar *Kafa İçi Basıncı Artışı: Tedavi ve Bakım *Spinal ve İntrakranial Ameliyatlar *Beyin Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı 12 saat
12-Endokrin Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı *Feokromasitoma *Tiroid Tümörleri *Guatr *Tiroiditis *Hipotiroidizm *Hipertiroidizm *Tiroid Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı12 saat
13-Organ Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı.12 saat
14-Meme hastalıkları. Cerrahide Etik12 saat
15-Kulak Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı *Kulak Hastalıklarında Tanı Yöntemleri *Dış Kulak Hastalıkları *İç Kulak Hastalıkları *Orta Kulak Hastalıkları *Kulağa İlişkin Cerrahi Girişimler ve Hemşirelik Bakımı *İşitme Cihazları Burun ve Sinüs Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı*Burun ve Sinüs Hastalıklarında Tanı Yöntemleri *Burun Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı (rinitler, polipler, yabancı cisimler, septum deviasyonu, epistaksis, burun travmaları)12 saat
16-Dönem sonu sınavı1 saat
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14570
Uygulama/Pratik1312156
Örnek Vaka İncelemesi414
Bireysel Çalışma21428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10550
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10550
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)360

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ155555
ÖÇ25555
ÖÇ35555
ÖÇ455555555
ÖÇ555555555
ÖÇ6555555
ÖÇ7555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek